Portrait of Seo Jik-su / Yi Myeong-gi and Kim Hong-do
© National Museum of Korea, Seoul

Yi Myeong-gi and Kim Hong-do
Korean, 1796
Paint on silk
National Museum of Korea 국립중앙박물관