The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300266829
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300266829

 

Record Type: concept
plein-air (<painting techniques by application method or circumstances>, painting techniques, ... Processes and Techniques (hierarchy name))

 

Note: Refers to the practice of painting scenes while outdoors, rather than in a studio from sketches that may or may not have been made outdoors. It is often used to refer to impressionistic painting originating in France in the late 1860s that attempts to capture the transient effects of atmosphere and light by direct observation from nature.
 
Terms:
plein-air (preferred,C,U,English-P,D,U,U)
plein-air (Dutch-P,D,U,U)
plein-air painting (C,U,English,UF,U,U)
plein air (C,U,English,UF,U,U)
plein air (French-P,D,U,U)
en plein air (C,U,English,UF,U,U)
en plein air (French,UF,U,U)
open-air painting (C,U,English,UF,U,U)
外光法 (C,U,Chinese (traditional)-P,D,U,U)
戶外氣氛 (C,U,Chinese (traditional),UF,U,U)
外光派 (C,U,Chinese (traditional),UF,U,U)
外光畫 (C,U,Chinese (traditional),UF,U,U)
wài guāng fǎ (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,UF,U,U)
wai guang fa (C,U,Chinese (transliterated Pinyin without tones)-P,UF,U,U)
wai kuang fa (C,U,Chinese (transliterated Wade-Giles)-P,UF,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  K.KT

Hierarchical Position:

Hierarchy of Activities Facet
Activities Facet
Hierarchy of Processes and Techniques (hierarchy name)
.... Processes and Techniques (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <processes and techniques by specific type>
........ <processes and techniques by specific type> (G)
Hierarchy of <image-making processes and techniques>
............ <image-making processes and techniques> (G)
Hierarchy of <painting and painting techniques>
................ <painting and painting techniques> (G)
Hierarchy of painting techniques
.................... painting techniques (G)
Hierarchy of <painting techniques by application method or circumstances>
........................ <painting techniques by application method or circumstances> (G)
Hierarchy of plein-air
............................ plein-air (G)

Additional Notes:
Chinese (traditional) ..... 指在戶外而不是在室內描繪景象的實作,雖然草圖可能不是在室外進行。通常是指十九世紀六十年代晚期源於的法國的印象派繪畫,試圖透過對大自然的觀察,捕捉瞬間即逝的光影氛圍。 
Dutch ..... Verwijst naar het buiten schilderen van taferelen in plaats van in een atelier op basis van schetsen die al dan niet buiten zijn gemaakt. Het wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar de impressionistische stijl van schilderen die eind jaren zestig van de 19e eeuw ontstond in Frankrijk en die probeerde de kortstondige effecten van atmosfeer en licht vast te leggen door middel van het direct observeren van de natuur. 

Sources and Contributors:
外光法............  [AS-Academia Sinica Preferred]
...........  大英視覺藝術百科全書 Vol. 9,pp. 188
...........  智慧藏百科全書網 Nov. 24, 2011
戶外氣氛............  [AS-Academia Sinica]
...........  藝術名詞與技法辭典 347
...........  雄獅西洋美術辭典 668
外光派............  [AS-Academia Sinica]
...........  AS-Academia Sinica data (2014-)
外光畫............  [AS-Academia Sinica]
...........  大英百科全書線上繁體中文版 Sep. 1, 2011
en plein air............  [VP]
.......................  Oxford Companion to Western Art [online] (2001-2008)
open-air painting............  [VP]
................................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
plein-air............  [GCI Preferred, RKD, AAT-Ned Preferred, VP Preferred]
....................  AAT-Ned (1994-)
....................  AATA database (2002-) 127483 checked 26 January 2012
....................  Oxford English Dictionary Online (2002-) accessed 16 January 2008
plein air............  [VP]
....................  Grove Art Online (2003-2008) accessed 16 January 2008
....................  Oxford Companion to Western Art [online] (2001-2008) accessed 16 January 2008
plein-air painting............  [VP]
...................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 16 January 2008
wai guang fa............  [AS-Academia Sinica]
.......................  AS-Academia Sinica data (2014-)
wai kuang fa............  [AS-Academia Sinica]
.......................  AS-Academia Sinica data (2014-)
wài guāng fǎ............  [AS-Academia Sinica]
.......................  AS-Academia Sinica data (2014-)
 
Subject: .....  [AS-Academia Sinica, GCI, RKD, AAT-Ned, VP]
............  AATA database (2002-) 127483 checked 26 January 2012
............  Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal (2009)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Oxford Companion to Western Art [online] (2001-2008) accessed 16 January 2008
.......... Oxford English Dictionary Online (2002-) accessed 16 January 2008
Chinese (traditional) .......... [AS-Academia Sinica]
.......... AS-Academia Sinica data (2014-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust