The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300053949
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300053949

 

Record Type: concept
soldering (<metal assembling processes and techniques>, <metalworking processes and techniques>, ... Processes and Techniques (hierarchy name))

 

Note: The process of joining two pieces of metal by inserting solder between them and applying heat, sometimes but not necessarily softening or melting the surfaces to be joined; usually carried out within a temperature range of 183 to 310 degrees Celsius, with an upper limit of 750 degrees Celsius. For the similar process carried out at temperatures ranging between 750 and 900 degrees Celsius, use "brazing." For the process of joining two pieces of metal that necessarily involves softening or melting the surfaces to be joined but not necessarily the insertion of filler metal, use "welding."
 
Terms:
soldering (preferred,C,U,English-P,D,U,U)
soldered (C,U,English,AD,U,U)
軟焊 (C,U,Chinese (traditional)-P,D,U,U)
烙銲 (C,U,Chinese (traditional),UF,U,U)
鑯焊 (C,U,Chinese (traditional),UF,U,U)
ruǎn hàn (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,UF,U,U)
ruan han (C,U,Chinese (transliterated Pinyin without tones)-P,UF,U,U)
juan han (C,U,Chinese (transliterated Wade-Giles)-P,UF,U,U)
solderen (C,U,Dutch-P,D,U,U)
gesoldeerd (C,U,Dutch,AD,U,U)
soldar (C,U,Spanish-P,D,U,U)
soldadura (C,U,Spanish,AD,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  K.KT

Hierarchical Position:

Hierarchy of Activities Facet
Activities Facet
Hierarchy of Processes and Techniques (hierarchy name)
.... Processes and Techniques (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <processes and techniques by specific type>
........ <processes and techniques by specific type> (G)
Hierarchy of <processes and techniques by material>
............ <processes and techniques by material> (G)
Hierarchy of <metalworking and metalworking processes and techniques>
................ <metalworking and metalworking processes and techniques> (G)
Hierarchy of <metalworking processes and techniques>
.................... <metalworking processes and techniques> (G)
Hierarchy of <metal assembling processes and techniques>
........................ <metal assembling processes and techniques> (G)
Hierarchy of soldering
............................ soldering (G)

Additional Notes:
Chinese (traditional) ..... 在物件之間加熱注入焊料,以接合兩個物件的過程,有時需要軟化或熔化物件表面以利接合;加熱的溫度通常介於攝氏183度至310度,最高可達750度。若指類似的製作程序,但加熱溫度介於攝氏750度至900度,則使用「硬焊」一詞。若指必需要軟化或熔化物件表面方可進行接合,但卻不必然注入金屬焊料的過程,則使用「焊接」(welding)一詞。 
Dutch ..... Wordt gebruikt voor het procédé waarbij twee stukken metaal aan elkaar worden bevestigd door er soldeer tussen te voegen en hitte te gebruiken, en waarbij de te verbinden oppervlakken soms, maar niet noodzakelijkerwijs, worden onthard of verhit. Deze toepassing vindt meestal plaats bij een temperatuur tussen 183 en 310 graden Celsius, met een maximum van 750 graden Celsius. Gebruik 'hardsolderen' voor hetzelfde procédé waarbij de temperatuur tussen de 750 en 900 graden Celsius ligt. Gebruik 'lassen' voor het procédé waarbij twee stukken metaal worden verbonden en waarbij het nodig is de oppervlakken te ontharden of te smelten en waarbij lasmetaal wel of niet gebruikt kan worden. 
Spanish ..... El proceso de ensamblar dos pedazos de metal insertando la soldadura entre ellos y aplicando calor, no necesariamente ablandando las superficies que se ensamblarán; realizado generalmente dentro de una gama de temperaturas de 183 a 310 grados de centígrado, con un límite superior de 750 grados de centígrado. Para el proceso similar realizado en temperaturas que se extienden entre 750 y 900 grados de centígrado, utilizar "soldar.” Para el proceso de ensamblar dos pedazos del metal que implica necesariamente el ablandar las superficies que se ensamblarán pero no es necesariamente la inserción de metal de relleno, utilizar "soldadura.” 

Related concepts:
distinguished from ....  brazing
..................................  (<metal assembling processes and techniques>, <metalworking processes and techniques>, ... Processes and Techniques (hierarchy name)) [300053950]
distinguished from ....  welding
..................................  (<metal assembling processes and techniques>, <metalworking processes and techniques>, ... Processes and Techniques (hierarchy name)) [300053958]
requires ....  hard solder
................  (solder, inorganic adhesive, ... Materials (hierarchy name)) [300161511]
requires ....  solder
................  (inorganic adhesive, <adhesive by composition or origin>, ... Materials (hierarchy name)) [300010993]

Sources and Contributors:
軟焊............  [AS-Academia Sinica Preferred]
...........  國家教育研究院-雙語詞彙、學術名詞暨辭書資訊網 July 16, 2015
...........  經濟部智慧財產局-本國專利技術名詞中英對照查詢資料庫 July 16, 2015
烙銲............  [AS-Academia Sinica]
...........  國家教育研究院-雙語詞彙、學術名詞暨辭書資訊網 June 27, 2015
...........  經濟部智慧財產局-本國專利技術名詞中英對照查詢資料庫 June 27, 2015
鑯焊............  [AS-Academia Sinica]
...........  國家教育研究院-雙語詞彙、學術名詞暨辭書資訊網 July 16, 2015
...........  經濟部智慧財產局-本國專利技術名詞中英對照查詢資料庫 July 16, 2015
gesoldeerd............  [RKD, AAT-Ned]
.......................  Polytechnisch woordenboek En-Ne (1991)
juan han............  [AS-Academia Sinica]
.................  AS-Academia Sinica data (2014-)
ruan han............  [AS-Academia Sinica]
.................  AS-Academia Sinica data (2014-)
ruǎn hàn............  [AS-Academia Sinica]
.................  AS-Academia Sinica data (2014-)
soldadura............  [CDBP-SNPC]
....................  Malgorn, Diccionario Técnico (1996) 497
soldar............  [CDBP-SNPC Preferred]
.................  TAA database (2000-)
soldered............  [VP]
.................  Getty Vocabulary Program rules
.................  Jewett, Glossary for Recording the Condition of an Artifact (1980s)
solderen............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.................  AAT-Ned (1994-)
.................  Polytechnisch woordenboek En-Ne (1991)
soldering............  [GCI Preferred, VP Preferred]
....................  AATA database (2002-) 129026 checked 26 January 2012
....................  Jewett, Glossary for Recording the Condition of an Artifact (1980s)
....................  Mayer, Dictionary of Art Terms and Techniques (1969) 368
....................  Roberts, Construction Industry Thesaurus (1976)
....................  Rolfe, Dictionary of Metallography (1949) 236
 
Subject: .....  [AS-Academia Sinica, CDBP-SNPC, GCI, RKD, AAT-Ned, VP]
............  AATA database (2002-) 129026 checked 26 January 2012
............  CDMARC Subjects: LCSH (1988-) Solder and soldering
............  Jewett, Glossary for Recording the Condition of an Artifact (1980s) Solder
............  Polytechnisch woordenboek En-Ne (1991)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Legacy AAT data
Chinese (traditional) .......... [AS-Academia Sinica]
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... Polytechnisch woordenboek En-Ne (1991)
Spanish .......... [CDBP-SNPC]
.......... TAA database (2000-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust