The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300027425
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300027425

 

Record Type: concept
administrative records (<records by form or function>, records (documents), ... Visual and Verbal Communication (hierarchy name))

 

Note: Records that relate to budget, personnel, supply, and similar facilitative operations within an organization.
 
Terms:
administrative records (preferred,C,U,English-P,D,U,PN)
administrative record (C,U,English,AD,U,SN)
administrative papers (C,U,English,UF,U,N)
housekeeping records (C,U,English,UF,U,N)
papers, administrative (C,U,English,UF,U,N)
records, administrative (C,U,English,UF,U,N)
records, housekeeping (C,U,English,UF,U,N)
administratie (C,U,Dutch-P,D,U,U)
dossiers administratifs (C,U,French-P,AD,U,NSN)
Verwaltungsunterlagen (C,U,German,D,PN)
Verwaltungsunterlage (C,U,German-P,AD,SN)
Verwaltungsakte (Verwaltungsunterlage) (C,U,German,UF,SN)
Verwaltungsakten (Verwaltungsunterlagen) (C,U,German,UF,PN)
documentos administrativos (C,U,Spanish-P,D,U,PN)
documento administrativo (C,U,Spanish,AD,U,SN)

Facet/Hierarchy Code:  V.VW

Hierarchical Position:

Hierarchy of Objects Facet
Objects Facet
Hierarchy of Visual and Verbal Communication (hierarchy name)
.... Visual and Verbal Communication (hierarchy name) (G)
Hierarchy of Information Forms (hierarchy name)
........ Information Forms (hierarchy name) (G)
Hierarchy of information forms (objects)
............ information forms (objects) (G)
Hierarchy of document genres
................ document genres (G)
Hierarchy of <documents by function>
.................... <documents by function> (G)
Hierarchy of records (documents)
........................ records (documents) (G)
Hierarchy of <records by form or function>
............................ <records by form or function> (G)
Hierarchy of administrative records
................................ administrative records (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Alle zaken en handelingen die betrekking hebben op het beheer van een organisatie, met name in verband met het budget, het personeel en de productie. De term administratie wordt in engere zin ook gebruikt voor al de schriftstukken die tot een dergelijk beheer behoren. 
German ..... Schriftliche Unterlagen, die sich auf Haushalt, Personal, Versorgung und andere betriebliche Tätigkeiten in einer Organisation beziehen. 
Spanish ..... Documentos que están relacionados con el presupuesto, el personal, los suministros y operaciones de apoyo similares dentro de una organización. 

Sources and Contributors:
administratie............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
..........................  AAT-Ned (1994-)
..........................  Van Dale groot woordenboek (1994)
administrative papers............  [VP]
......................................  Thompson, American Historical and Literary Manuscript Terms (1965)
administrative record............  [VP]
......................................  Getty Vocabulary Program rules
administrative records............  [AASLH Preferred, CHIN / RCIP Preferred, VP Preferred]
.........................................  AASLH data (2016-)
.........................................  CHIN / RCIP translation (2016-)
.........................................  Nomenclature database (2018-) http://nomenclature.info/nom/13266; scheme: Nomenclature-Objects
.........................................  Nomenclature for Museum Cataloging / Nomenclature pour le catalogage translation project (2016-) 13266
.........................................  U.S. Department of Commerce, Statistical Uses of Administrative Records (1988)
documento administrativo............  [CDBP-SNPC Preferred]
.........................................  TAA database (2000-)
documentos administrativos............  [CDBP-SNPC]
...............................................  TAA database (2000-)
dossiers administratifs............  [AASLH, CHIN / RCIP]
.........................................  AASLH data (2016-)
.........................................  CHIN / RCIP translation (2016-)
.........................................  Nomenclature database (2018-) http://nomenclature.info/nom/13266; scheme: Nomenclature-Objects
.........................................  Nomenclature for Museum Cataloging / Nomenclature pour le catalogage translation project (2016-) 13266
housekeeping records............  [VP]
...................................  Personal Communication Lynn Bellardo, Archivist, NARA, September 1989
papers, administrative............  [VP]
.........................................  Getty Vocabulary Program rules
records, administrative............  [VP]
.........................................  Getty Vocabulary Program rules
records, housekeeping............  [VP]
......................................  Getty Vocabulary Program rules
Verwaltungsakte (Verwaltungsunterlage)............  [IfM-SMB-PK]
.................................................................  AAT-Deutsch (2012-)
Verwaltungsakten (Verwaltungsunterlagen)............  [IfM-SMB-PK]
.................................................................  Wortschatz Universität Leipzig [online] (1998 -) "Verwaltungsakten", accessed 21 October 2013
Verwaltungsunterlage............  [IfM-SMB-PK Preferred]
...................................  Blaufuss, Reichsstadt und Pietismus (1977) 250
...................................  Kaufmann und Goedeke, Erbregister der Ämter Ruthe und Koldingen (1973) 6
...................................  Seidel, Datenbanken und Persönlichkeitsrecht (1972) 33
Verwaltungsunterlagen............  [IfM-SMB-PK]
......................................  AAT-Deutsch (2012-)
 
Subject: .....  [AASLH, CDBP-SNPC, CHIN / RCIP, IfM-SMB-PK, RKD, AAT-Ned, VP]
............  AASLH data (2016-)
............  CHIN / RCIP translation (2016-)
............  Nomenclature database (2018-) http://nomenclature.info/nom/13266; scheme: Nomenclature-Objects
............  Nomenclature for Museum Cataloging / Nomenclature pour le catalogage translation project (2016-)
............  Van Dale groot woordenboek (1994)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Evans et al., ICA Handbook Series (1984)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... Van Dale groot woordenboek (1994)
German .......... [IfM-SMB-PK]
.......... IfM Berlin
Spanish .......... [CDBP-SNPC]
.......... TAA database (2000-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust