The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300310411
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300310411

 

Record Type: concept
Pan paniscus (species) (Pan (genus), Hominidae (family), ... Living Organisms (hierarchy name))

 

Note: Members of a species of hominid found only in lowland rainforests of the Congo river. They differ from the other extant species of the genus Pan, Pan troglodytes, in being more slender, with longer limbs, a narrower chest, a rounder head with a less-protruding face, descending from trees only to move between trees, and having different behaviors and dynamics in social groups. In older classifications, the bonobo and the common chimpanzee were classified as one species.
 
Terms:
Pan paniscus (species) (preferred,C,U,S,English-P,D,L,N)
Pan paniscus (soort) (Dutch-P,D,U,U)
Pan paniscus (species) (Latin-P,D,U,N)
bonobo (species) (C,U,C,English,AD,U,SN)
bonobos (species) (C,U,LC,English,AD,U,PN)
pygmy chimpanzees (species) (C,U,English,UF,U,N)
pygmy chimps (species) (C,U,English,UF,U,N)
侏儒黑猩猩 (種) (C,U,Chinese (traditional)-P,D,U,U)
小黑猩猩 (C,U,Chinese (traditional),UF,U,U)
倭黑猩猩 (C,U,Chinese (traditional),UF,U,U)
zhū rú hēi xīng xīng (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,UF,U,U)
zhu ru hei xing xing (C,U,Chinese (transliterated Pinyin without tones)-P,UF,U,U)
chu ju hei hsing hsing (C,U,Chinese (transliterated Wade-Giles)-P,UF,U,U)
bonobo; dwergchimpansee (C,U,Dutch,UF,U,U)
dwarf chimpanzees (species) (H,U,English,UF,U,N)
gracile chimpanzee (species) (H,U,English,UF,U,N)

Facet/Hierarchy Code:  H.HL

Hierarchical Position:

Hierarchy of Agents Facet
Agents Facet
Hierarchy of Living Organisms (hierarchy name)
.... Living Organisms (hierarchy name) (G)
Hierarchy of living organisms (entities)
........ living organisms (entities) (G)
Hierarchy of Eukaryota (domain)
............ Eukaryota (domain) (G)
Hierarchy of Animalia (kingdom)
................ Animalia (kingdom) (G)
Hierarchy of Chordata (phylum)
.................... Chordata (phylum) (G)
Hierarchy of Vertebrata (subphylum)
........................ Vertebrata (subphylum) (G)
Hierarchy of Mammalia (class)
............................ Mammalia (class) (G)
Hierarchy of Primates (order)
................................ Primates (order) (G)
Hierarchy of Hominoidea (superfamily)
.................................... Hominoidea (superfamily) (G)
Hierarchy of Hominidae (family)
........................................ Hominidae (family) (G)
Hierarchy of Pan (genus)
............................................ Pan (genus) (G)
Hierarchy of Pan paniscus (species)
................................................ Pan paniscus (species) (G)

Additional Notes:
Chinese (traditional) ..... 人科動物的一個品種,僅出沒於剛果河的低地雨林。不同於黑猩猩屬的現存種黑猩猩,牠們的身形較纖細,四肢較長,胸部較窄,頭部較圓,臉部亦較不突出,只為了於樹間移動而下樹,兩者在社會團體內的行為與互動也不同。早期的分類將侏儒黑猩猩與一般黑猩猩歸為同一品種。 
Dutch ..... Soort hominide die alleen voorkomt in de regenwouden in het lage stroomgebied van de Kongorivier. De verschillen met de andere bestaande soort uit het genus Pan, de chimpansee (Pan troglodytes), zijn de volgende: bonobo's zijn slanker, hebben langere ledematen, een smallere borst, een ronder hoofd met een gezicht dat minder ver vooruitsteekt, komen alleen uit de bomen om naar andere bomen te gaan en vertonen ander gedrag, bijvoorbeeld de sociale dynamiek in groepen is anders. In oudere classificaties werden de bonobo en de gewone chimpansee als één soort beschouwd. 

Sources and Contributors:
侏儒黑猩猩 (種)............  [AS-Academia Sinica Preferred]
....................  國家教育研究院-雙語詞彙、學術名詞暨辭書資訊網 28 July, 2014 September 7, 2012
小黑猩猩............  [AS-Academia Sinica]
...........  大英百科全書線上繁體中文版 September 7, 2012
倭黑猩猩............  [AS-Academia Sinica]
...........  大英百科全書線上繁體中文版 September 7, 2012
bonobo (species)............  [VP]
.............................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
bonobo; dwergchimpansee............  [RKD, AAT-Ned]
.........................................  AAT-Ned (1994-)
bonobos (species)............  [VP]
................................  CDMARC Subjects: LCSH (1988-)
................................  Webster's Third New International Dictionary (1961) illustration
chu ju hei hsing hsing............  [AS-Academia Sinica]
.........................................  AS-Academia Sinica data (2014-)
dwarf chimpanzees (species)............  [VP]
...............................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
gracile chimpanzee (species)............  [VP]
...............................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
Pan paniscus (species)............  [RKD, AAT-Ned Preferred, VP Preferred]
.........................................  AAT-Ned (1994-)
.........................................  Animal Diversity Web (1995-) accessed 25 August 2008
.........................................  Biodiversity Heritage Library (2005-) accessed 25 August 2008accessed 25 August 2008
.........................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 25 August 2008
.........................................  Natural History Museum, London (2000-) accessed 25 August 2008
.........................................  Oxford English Dictionary Online (2002-) accessed 25 August 2008
pygmy chimpanzees (species)............  [VP]
...............................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
pygmy chimps (species)............  [VP]
.........................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
zhu ru hei xing xing............  [AS-Academia Sinica]
...................................  AS-Academia Sinica data (2014-)
zhū rú hēi xīng xīng............  [AS-Academia Sinica]
...................................  AS-Academia Sinica data (2014-)
 
Subject: .....  [AS-Academia Sinica, RKD, AAT-Ned, VP]
............  Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal (2009)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 25 August 2008
Chinese (traditional) .......... [AS-Academia Sinica]
.......... AS-Academia Sinica data (2014-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust