The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300404937
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300404937

 

Record Type: concept
tlahuiztli (<armor by form>, armor (protective wear), ... Furnishings and Equipment (hierarchy name))

 

Note: In Nahua culture, full suits worn in battle that encased the torso, arms, and legs. These were made of feathers sewn to a backing fabric, and reflected the status of the person wearing them. The term has also been extended to other accompanying insignia, arms carried by the warrior, and the headdress associated with the garment. The headdress often reflected the theme of the garment, which could represent animals, demons, gods, or nature elements such as starry skies or flames.
 
Terms:
tlahuiztli (preferred,C,U,English-P,D,L,N)
tlahuiztli (Nahuatl-P,D,U,N)
tlahuiztli (Dutch-P,D,NT,U)

Facet/Hierarchy Code:  V.TE

Hierarchical Position:

Hierarchy of Objects Facet
Objects Facet
Hierarchy of Furnishings and Equipment (hierarchy name)
.... Furnishings and Equipment (hierarchy name) (G)
Hierarchy of Costume (hierarchy name)
........ Costume (hierarchy name) (G)
Hierarchy of costume (mode of fashion)
............ costume (mode of fashion) (G)
Hierarchy of <costume by function>
................ <costume by function> (G)
Hierarchy of protective wear
.................... protective wear (G)
Hierarchy of armor (protective wear)
........................ armor (protective wear) (G)
Hierarchy of <armor by form>
............................ <armor by form> (G)
Hierarchy of tlahuiztli
................................ tlahuiztli (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Verwijst in de Nahua-cultuur naar volledige uitrustingen die in gevechten werden gedragen en die lichaam, armen en benen omsloten. Ze waren gemaakt van veren die in een ondersteunend weefsel werden genaaid en ze reflecteerden de status van de persoon die ze droeg. De term wordt ook algemener gebruikt voor bijbehorende insignes, wapens die door de krijger werden gedragen en de hoofdtooien die bij de kledij hoorden. De hoofdtooi reflecteerde vaak het thema van de kledij, waarop afbeeldingen van dieren, demonen, goden of natuurelementen zoals sterrenhemels of vlammen konden staan.  

Related concepts:
made of/require ....  feather (material)
............................  (keratinous material, animal material, ... Materials (hierarchy name)) [300011809]

Sources and Contributors:
tlahuiztli............  [RKD, AAT-Ned Preferred, VP Preferred, VP-intern Preferred]
.......................  AAT-Ned (1994-)
.......................  Aguilar-Moreno, Handbook to Life in the Aztec World (2007)
.......................  Getty Research Institute [online] (1997-) A.Caplan
.......................  Hassig, Aztec Warfare: Imperial Expansion and Political Control (1988)
.......................  Olko, Turquoise Diadems and Staffs of Office (2005)
 
Subject: .....  [RKD, AAT-Ned, VP]
............  UvA Talen
 
Note:
English .......... [VP, VP-intern]
.......... Aguilar-Moreno, Handbook to Life in the Aztec World (2007) 367
.......... Hassig, Aztec Warfare: Imperial Expansion and Political Control (1988)
.......... Olko, Turquoise Diadems and Staffs of Office (2005)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust