The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300404022
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300404022

 

Record Type: concept
groups (archival divisions) (<object groupings by general context>, object groupings, Object Groupings and Systems (hierarchy name))

 

Note: Archival groups are aggregates of items that share a common provenance. Archival groups may range in size from several thousand items (e.g., the entire body of drawings, models, and written documents from an architect's office) to just a few items (e.g., a handful of surviving drawings from one architectural project). Group-level cataloging focuses on the description of coherent, collective bodies of works. The description emphasizes the characteristics of the group as a whole, and highlights the unique and distinctive characteristics of the most important works in the group. Groups are usually defined by repositories, and may have several subgroups that are established by archival principles of provenance. The catalog record for a group normally corresponds to a physical group as it currently exists and is stored by the repository; however, historical groups may also be described. Groups may be divided into subgroups.
 
Terms:
groups (archival divisions) (preferred,C,U,English-P,D,U,PN)
group (archival division) (C,U,English,AD,U,SN)
record groups (C,U,English,UF,U,U)
groepen (C,U,Dutch-P,D,U,U)
groep (C,U,Dutch,AD,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  V.PC

Hierarchical Position:

Hierarchy of Objects Facet
Objects Facet
Hierarchy of Object Groupings and Systems (hierarchy name)
.... Object Groupings and Systems (hierarchy name) (G)
Hierarchy of object groupings
........ object groupings (G)
Hierarchy of <object groupings by general context>
............ <object groupings by general context> (G)
Hierarchy of groups (archival divisions)
................ groups (archival divisions) (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Archivalische groepen zijn verzamelingen van voorwerpen met een gemeenschappelijke oorsprong. Zulke groepen lopen qua omvang uiteen van enkele duizenden voorwerpen (bijvoorbeeld het totaal aan tekeningen, modellen en geschreven documenten van een architectenbureau) tot slechts een paar (bijvoorbeeld een klein aantal nog bestaande tekeningen omtrent een enkel architectonisch project). Catalogiseren op groepsniveau is gericht op het beschrijven van coherente, collectieve verzamelingen van werken. In deze beschrijving ligt de nadruk op de kenmerken van de groep als geheel en worden alleen de unieke en typerende eigenschappen van de meest belangrijke werken in de groep aangegeven. Groepen worden doorgaans gedefinieerd door hun opslagplaats, en kunnen verschillende subgroepen hebben op basis van archivalische herkomst. De vermelding van een groep in een catalogus correspondeert normaliter met een momenteel bestaande, fysieke groep die ergens is opgeslagen, maar historische groepen kunnen ook beschreven worden. Groepen kunnen worden onderverdeeld in subgroepen. 

Related concepts:
distinguished from ....  collections (object groupings)
..................................  (<object groupings by general context>, object groupings, Object Groupings and Systems (hierarchy name)) [300025976]
distinguished from ....  groupings (general concept)
..................................  (multidisciplinary concepts, Associated Concepts (hierarchy name)) [300404444]
provide context ....  group titles
............................  (titles (general, names), names, ... Associated Concepts (hierarchy name)) [300417216]

Sources and Contributors:
groep............  [RKD, AAT-Ned]
..............  AAT-Ned (1994-)
..............  UvA Talen
..............  Van Dale Online Woordenboek (2014-)
groepen............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.................  AAT-Ned (1994-)
.................  UvA Talen
.................  Van Dale Online Woordenboek (2014-)
group (archival division)............  [VP]
............................................  CDWA online (1995-)
groups (archival divisions)............  [VP Preferred]
...............................................  BCA, Rules for Archival Description (1990)
...............................................  CDWA online (1995-)
...............................................  ICA, Glossary of Basic Archival and Library Conservation Terms (1988)
record groups............  [VP]
..........................  CDWA online (1995-)
 
Subject: .....  [VP]
 
Note:
English .......... [VP]
.......... BCA, Rules for Archival Description (1990)
.......... CDWA online (1995-)
.......... ICA, Glossary of Basic Archival and Library Conservation Terms (1988)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... UvA Talen
.......... Van Dale Online Woordenboek (2014-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust