The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300343731
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300343731

 

Record Type: concept
tribal art (art genres, <genres in the visual arts>, ... Associated Concepts (hierarchy name))

 

Note: Refers to the art and certain artifacts of small-scale societies, even when the societies are not strictly speaking tribal in social structure. The rubric is typically applied to works of Native Americans, Oceania, and sub-Saharan Africa. The characteristics that define creators of tribal art are 1. isolation, politically and economically, from advanced civilizations; 2. oral traditions in rather than literacy; 3. small, independent population groupings, usually in villages of no more than a few hundred inhabitants who live a life of face-to-face social interaction and informal social control; 4. a low level of labor and craft specialization; 5. subsistence by hunting, fishing, and gathering and/or small-scale agriculture; 6. little technology beyond hand tools, often of stone rather than metal; and 7. slow rates of cultural change prior to European contact.
 
Terms:
tribal art (preferred,C,U,English-P,D,U,SN)
tribal arts (C,U,English,AD,U,PN)
art, tribal (C,U,English,UF,U,U)
ethnographic art (C,U,English,UF,U,U)
部落藝術 (C,U,Chinese (traditional)-P,D,U,U)
部族藝術 (C,U,Chinese (traditional),UF,U,U)
bù luò yì shù (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,UF,U,U)
bu luo yi shu (C,U,Chinese (transliterated Pinyin without tones)-P,UF,U,U)
pu lo i shu (C,U,Chinese (transliterated Wade-Giles)-P,UF,U,U)
tribale kunst (C,U,Dutch-P,D,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  B.BM

Hierarchical Position:

Hierarchy of Associated Concepts Facet
Associated Concepts Facet
Hierarchy of Associated Concepts (hierarchy name)
.... Associated Concepts (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <concepts in the arts and humanities>
........ <concepts in the arts and humanities> (G)
Hierarchy of <genres in the visual arts>
............ <genres in the visual arts> (G)
Hierarchy of art genres
................ art genres (G)
Hierarchy of tribal art
.................... tribal art (G)

Additional Notes:
Chinese (traditional) ..... 意指小規模社會的藝術和特定的手工藝品,即便其社會結構並非完全屬於部落型態。此詞彙通常是指美洲、大洋洲以及非洲的亞撒哈拉沙漠區的工藝作品。明確的部落藝術創作者的特徵為:(一)政治、經濟上遠離先進的文明;(二)口耳相傳,而非文字書寫的傳統;(三)小型、獨立的人口群聚,通常是僅有幾百位居民的村莊,其生活方式為面對面的社會互動和非正式的社會控制;(四)低階的勞動和工藝專業化;(五)以狩獵、捕魚及採集和/或小規模的農業維生;(六)除了手持式工具外幾乎沒有其他科技,通常是使用石器而非金屬器具;以及(七)在與歐洲接觸之前,文化變遷的速度相當緩慢。 
Dutch ..... Verwijst naar de kunst en bepaalde artefacten van kleinschalige gemeenschappen. Met deze categorie bedoelt men meestal het werk van Native Americans en inwoners van Oceanië en Afrika ten zuiden de Sahara. Makers van inheemse kunst zijn als volgt te definiëren: 1. ze zijn politiek en economisch geïsoleerd van geavanceerde beschavingen; 2. ze maken gebruik van mondelinge overlevering en niet van schriftelijke; 3. ze leven in kleine, onafhankelijke bevolkingsgroepen, meestal in dorpen met niet meer dan een paar honderd inwoners in een sfeer van persoonlijke sociale interactie en informele sociale controle; 4. ze hebben een laag arbeidsniveau en weinig ambachtelijke specialisatie; 5. ze voorzien in hun levensonderhoud door jacht, visserij, het verzamelen van eetbare producten en/of kleinschalige landbouw; 6. ze gebruiken weinig technologie, behalve handgereedschap, vaak van steen en niet van metaal, en 7. culturele veranderingen verliepen traag tot het contact met Europeanen. 

Related concepts:
meaning/usage overlaps with ....  indigenous art
..................................................  (art genres, <genres in the visual arts>, ... Associated Concepts (hierarchy name)) [300404576]
meaning/usage overlaps with ....  primitive art
..................................................  (art genres, <genres in the visual arts>, ... Associated Concepts (hierarchy name)) [300056500]
..................................................  "primitive art" is no longer used, although "tribal art" may be

Sources and Contributors:
部落藝術............  [AS-Academia Sinica Preferred]
...........  AS-Academia Sinica data (2014-)
部族藝術............  [AS-Academia Sinica]
...........  AS-Academia Sinica data (2014-)
art, tribal............  [VP]
.......................  Getty Vocabulary Program rules
bu luo yi shu............  [AS-Academia Sinica]
..........................  AS-Academia Sinica data (2014-)
bù luò yì shù............  [AS-Academia Sinica]
..........................  AS-Academia Sinica data (2014-)
ethnographic art............  [VP]
.............................  Grove Art Online (2008-)
pu lo i shu............  [AS-Academia Sinica]
.......................  AS-Academia Sinica data (2014-)
tribal art............  [VP Preferred]
.......................  Biebuyck, Tradition and Creativity in Tribal Art (1969) title
.......................  Grove Art Online (2008-) accessed 8 November 2010
.......................  Schuster and Carpenter, Patterns That Connect (1996) title
tribal arts............  [VP]
.......................  Bacquart, Tribal Arts of Africa (2002) title
.......................  Grove Art Online (2008-)
tribale kunst............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
..........................  AAT-Ned (1994-)
 
Subject: .....  [AS-Academia Sinica, RKD, AAT-Ned, VP]
............  P. Keith, Judith Miller en J. Haast: Tribale kunst. Etnografische kunst uit de hele wereld. Terra, 2007
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Grove Art Online (2008-) Dutton, Denis, "Tribal art," accessed 8 November 2010
Chinese (traditional) .......... [AS-Academia Sinica]
.......... AS-Academia Sinica data (2014-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust