The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300108127
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300108127

 

Record Type: concept
Abstract (modern European style) (<modern European fine arts styles and movements>, <modern European styles and movements>, ... Styles and Periods (hierarchy name))

 

Note: Refers to art styles that were a reaction against the traditional European conception of art as the imitation of nature. In the strictest sense, the term refers to 20th-century Western painting, sculpture, or graphic art having subject matter that does not include forms that represent objects from the visible world. For the general concept of art in which natural forms are only simplified or changed in their representation, but not eliminated entirely, use "abstract (general art genre)." For the process of formulating general concepts by abstracting common properties of instances, use "abstraction."
 
Terms:
Abstract (modern European style) (preferred,C,U,English-P,D,U,A)
Abstract (kunststijl) (Dutch-P,D,U,U)
Abstract art (modern European style) (C,U,English,UF,U,U)
Abstracto (C,U,Spanish-P,D,U,U)
Abstrakte Kunst (C,U,German-P,D,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  F.FL

Hierarchical Position:

Hierarchy of Styles and Periods Facet
Styles and Periods Facet
Hierarchy of Styles and Periods (hierarchy name)
.... Styles and Periods (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <styles, periods, and cultures by region>
........ <styles, periods, and cultures by region> (G)
Hierarchy of European
............ European (G)
Hierarchy of <modern European styles and movements>
................ <modern European styles and movements> (G)
Hierarchy of <modern European fine arts styles and movements>
.................... <modern European fine arts styles and movements> (G)
Hierarchy of Abstract (modern European style)
........................ Abstract (modern European style) (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Verwijst naar kunststijlen die ontstonden als reactie op de traditionele Europese opvatting volgens welke de kunst wordt geacht de natuur te imiteren. In zijn meest strikte vorm verwijst de term naar 20ste-eeuwse westerse schilderkunst, beeldhouwkunst of grafische kunst waarvan de vormentaal in geen enkel opzicht verwijst naar objecten uit de zichtbare wereld. De term wordt ook wel toegepast op kunst waarin natuurlijke vormen op vereenvoudigde of veranderde wijze worden weergegeven, maar waarin deze vormen niet volledig zijn uitgebannen. Gebruik 'abstractie' voor het proces waarbij algemene begrippen worden geformuleerd door middel van abstrahering van gemeenschappelijke kenmerken van zaken. 
Spanish ..... Úsese con referencia al arte del siglo XX; en otros contextos use "abstracción." 

Related concepts:
distinguished from ....  abstract (general art genre)
..................................  (<genres in the visual arts>, <concepts in the arts and humanities>, Associated Concepts (hierarchy name)) [300417511]
distinguished from ....  abstraction
..................................  (<forms of expression for visual arts>, forms of expression (artistic concept), ... Associated Concepts (hierarchy name)) [300056508]
has associates ....  abstract artists
..........................  (<artists by subject or style of work>, artists (visual artists), ... People (hierarchy name)) [300386191]
reflected in/produces ....  nonrepresentational art
........................................  (art genres, <genres in the visual arts>, ... Associated Concepts (hierarchy name)) [300134134]

Sources and Contributors:
Abstract (modern European style)............  [GCI Preferred, RKD, AAT-Ned Preferred, VP Preferred]
.....................................................  AAT-Ned (1994-)
.....................................................  AATA database (2002-) 120134 checked 26 January 2012
.....................................................  Dusar & Smeets, Lexicon actuele kunst (1971)
.....................................................  Lucie-Smith, Thames & Hudson Dictionary of Art Terms (1986) 9
.....................................................  Oxford Companion to Art (1984) 2
.....................................................  Oxford English Dictionary Online (2002-) accessed 3 March 2005
.....................................................  Random House Library of Painting and Sculpture (1981) 4:7
Abstract art (modern European style)............  [VP]
...........................................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) "Abstract art," accessed 3 March 2005
...........................................................  Grove Art Online (2003-2008) "Abstract art," accessed 3 March 2005
...........................................................  Oxford Companion to Art (1996) 2 ff.
Abstracto............  [CDBP-SNPC Preferred]
....................  Read, Diccionario del Arte y los Artistas (1996) 7
Abstrakte Kunst............  [VP]
.............................  Archiv des Belvedere database: Künstlerdokumentation (n.d.)
 
Subject: .....  [CDBP-SNPC, GCI, RKD, AAT-Ned, VP]
............  AATA database (2002-) 120134 checked 26 January 2012
............  CDMARC Subjects: LCSH (1988-) ...,Abstract
............  Dusar & Smeets, Lexicon actuele kunst (1971)
............  RILA, Subject Headings (1975-1990) Abstract...
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Grove Art Online (2003-2008) "Abstract art," Anna Moszynska, accessed 3 March 2004
.......... Oxford Companion to Art (1996) 2 ff.
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... Dusar & Smeets, Lexicon actuele kunst (1971)
Spanish .......... [CDBP-SNPC]
.......... TAA database (2000-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust