The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300391190
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300391190

 

Record Type: concept
Relational art (<post-1945 fine arts styles and movements>, <international post-1945 styles and movements>, ... Styles and Periods (hierarchy name))

 

Note: Theorized by French curator and critic Nicolas Bourriaud in the late 1990s, relational art describes a set of art practices in which the production of human relations and their social context are privileged over a discrete, portable, autonomous work. The artist, acting as a facilitator, establishes spaces, situations, or "platforms" designed to host social activities and information exchange between audience participants. Participatory in nature, a relational work emphasizes the social interactions created by the installation or event and conceives the audience as a community. Key practitioners include Liam Gillick, Pierre Huyghe, Maurizio Cattelan, Carsten Höller, and Rirkrit Tiravanija.
 
Terms:
Relational art (preferred,C,U,English,UF,U,U)
Relational aesthetics (C,U,English,UF,U,U)
art, Relational (C,U,English,UF,U,U)
aesthetics, Relational (C,U,English,UF,U,U)
relationele kunst (C,U,Dutch-P,D,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  F.FL

Hierarchical Position:

Hierarchy of Styles and Periods Facet
Styles and Periods Facet
Hierarchy of Styles and Periods (hierarchy name)
.... Styles and Periods (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <styles, periods, and cultures by region>
........ <styles, periods, and cultures by region> (G)
Hierarchy of <international post-1945 styles and movements>
............ <international post-1945 styles and movements> (G)
Hierarchy of <post-1945 fine arts styles and movements>
................ <post-1945 fine arts styles and movements> (G)
Hierarchy of Relational art
.................... Relational art (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Het concept 'relationele kunst' is eind jaren negentig van de 20e eeuw ontwikkeld door de Franse conservator en criticus Nicolas Bourriaud. Het staat voor een verzameling kunstpraktijken waarin menselijke relaties en hun sociale context de voorrang krijgen boven een losstaand, draagbaar, autonoom werk. De kunstenaar treedt op als facilitator en schept ruimten, situaties of 'platformen' voor sociale activiteiten en de uitwisseling van informatie tussen publieksdeelnemers. Een relationeel werk heeft een participatiekarakter en benadrukt de sociale interacties die door de installatie of het evenement tot stand worden gebracht. Een relationeel werk vat het publiek op als een gemeenschap. Belangrijke beoefenaars zijn Liam Gillick, Pierre Huyghe, Maurizio Cattelan, Carsten Höller en Rirkrit Tiravanija. 

Related concepts:
related to ....  Context Art
..................  (<post-1945 fine arts styles and movements>, <international post-1945 styles and movements>, ... Styles and Periods (hierarchy name)) [300435204]

Sources and Contributors:
aesthetics, Relational............  [VP]
.........................................  Getty Vocabulary Program rules
art, Relational............  [VP]
.............................  Getty Vocabulary Program rules
Relational aesthetics............  [VP]
......................................  Bishop, Antagonism and Relational Aesthetics, October (2004) accessed 7 April 2014
......................................  Costello, and Vickery, Art: Key Contemporary Thinkers [online] (2007) accessed 7 April 2014
......................................  Foster, et al., Art Since 1900 (2011) 791
......................................  Grove Art Online (2008-) accessed 7 April 2014
......................................  Irish Museum of Modern Art [online] (2014-) accessed 7 April 2014
Relational art............  [VP Preferred]
.............................  Atkins, Artspeak (2013) 227
.............................  Bishop, Antagonism and Relational Aesthetics, October (2004) accessed 7 April 2014
.............................  Costello, and Vickery, Art: Key Contemporary Thinkers [online] (2007) accessed 7 April 2014
.............................  Grove Art Online (2008-) accessed 7 April 2014
.............................  Irish Museum of Modern Art [online] (2014-) accessed 7 April 2014
relationele kunst............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
................................  AAT-Ned (1994-)
................................  Braembussche, Denken over kunst (2000)
................................  UvA Talen
 
Subject: .....  [VP]
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Foster, et al., Art Since 1900 (2011) 791
.......... Grove Art Online (2008-) accessed 7 April 2014
.......... Irish Museum of Modern Art [online] (2014-) accessed 7 April 2014
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... Braembussche, Denken over kunst (2000)
.......... UvA Talen

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust