The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300400497
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300400497

 

Record Type: concept
scutching (general process) (<processes and techniques by specific type>, Processes and Techniques (hierarchy name))

 

Note: The process of removing rough or unsuitable parts of a material during processing. Examples of use are in reference to processing fibers, tanning of leather, processing bark, or processing stone.
 
Terms:
scutching (general process) (preferred,C,U,English-P,D,U,U)
scutch (general process) (C,U,English,AD,U,U)
zwingelen (C,U,Dutch-P,D,U,U)
gezwingeld (C,U,Dutch,AD,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  K.KT

Hierarchical Position:

Hierarchy of Activities Facet
Activities Facet
Hierarchy of Processes and Techniques (hierarchy name)
.... Processes and Techniques (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <processes and techniques by specific type>
........ <processes and techniques by specific type> (G)
Hierarchy of scutching (general process)
............ scutching (general process) (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Het proces waarbij ruwe of ongewenste onderdelen van een materiaal worden verwijderd tijdens de verwerking. De term wordt bijvoorbeeld gebruikt bij de verwerking van vezels, leerlooien, of de verwerking van boombast of steen. 

Sources and Contributors:
gezwingeld............  [RKD, AAT-Ned]
.......................  AAT-Ned (1994-)
.......................  UvA Talen
.......................  Van Dale Online Woordenboek (2014-)
scutch (general process)............  [VP]
.........................................  Bailey and Worlidge, Dictionarium Rusticum (1726)
scutching (general process)............  [VP Preferred]
...............................................  Bailey and Worlidge, Dictionarium Rusticum (1726)
...............................................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
...............................................  Webster's Third New International Dictionary (1961)
zwingelen............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
....................  AAT-Ned (1994-)
....................  UvA Talen
....................  Van Dale Online Woordenboek (2014-)
 
Subject: .....  [VP]
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Oxford English Dictionary Online (2002-)
.......... Webster's Third New International Dictionary (1961)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... UvA Talen
.......... Van Dale Online Woordenboek (2014-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust