The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300404274
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300404274

 

Record Type: concept
workshop of (attribution qualifier) (<qualifiers for creators working directly with a known creator>, attribution qualifiers, ... Associated Concepts (hierarchy name))

 

Note: Qualifier used for attributions of works by an unknown creator working under a master's name, generally in a system of apprenticeship common from ancient times through the mid-17th century (e.g., workshop of Gislebertus).
 
Terms:
workshop of (attribution qualifier) (preferred,C,U,English-P,D,U,U)
werkplaats van (C,U,Dutch-P,D,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  B.BM

Hierarchical Position:

Hierarchy of Associated Concepts Facet
Associated Concepts Facet
Hierarchy of Associated Concepts (hierarchy name)
.... Associated Concepts (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <concepts in the arts and humanities>
........ <concepts in the arts and humanities> (G)
Hierarchy of <historical, theoretical, and critical concepts>
............ <historical, theoretical, and critical concepts> (G)
Hierarchy of qualifiers (general concept)
................ qualifiers (general concept) (G)
Hierarchy of attribution qualifiers
.................... attribution qualifiers (G)
Hierarchy of <qualifiers for creators working directly with a known creator>
........................ <qualifiers for creators working directly with a known creator> (G)
Hierarchy of workshop of (attribution qualifier)
............................ workshop of (attribution qualifier) (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Qualifier die gebruikt wordt voor de toeschrijving van werken van een onbekende maker die onder de naam van een meester werkt, over het algemeen binnen een systeem van leerlingschap dat gebruikelijk was vanaf de oudheid tot medio 17e eeuw (bijvoorbeeld: werkplaats van Gislebertus). 

Sources and Contributors:
werkplaats van............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.............................  AAT-Ned (1994-)
.............................  UvA Talen
.............................  Van Dale Online Woordenboek (2014-)
workshop of (attribution qualifier)............  [VP Preferred]
...........................................................  Cataloging Cultural Objects, CCO (2006)
...........................................................  CDWA online (1995-)
...........................................................  Grove Art Online (2008-)
...........................................................  J. Paul Getty Museum, collections online (2000-)
...........................................................  Metropolitan Museum of Art [online] (2001-)
...........................................................  National Gallery of Art, Washington online (2001-)
 
Subject: .....  [VP]
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Cataloging Cultural Objects, CCO (2006)
.......... CDWA online (1995-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... UvA Talen
.......... Van Dale Online Woordenboek (2014-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust