The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300411617
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300411617

 

Record Type: concept
legal title (title (property right), property rights, ... Associated Concepts (hierarchy name))

 

Note: The right to own a particular property, where that ownership is regularly evidenced and capable of recognition and enforcement in a court of law. The law typically considers the legal title as resting in the last party to whom it was transmitted by descent or by purchase through a regularly connected chain of transmission from the original source of title.
 
Terms:
legal title (preferred,C,U,English-P,D,U,N)
title, legal (C,U,English,UF,U,U)
wettelijke eigendom (C,U,Dutch-P,D,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  B.BM

Hierarchical Position:

Hierarchy of Associated Concepts Facet
Associated Concepts Facet
Hierarchy of Associated Concepts (hierarchy name)
.... Associated Concepts (hierarchy name) (G)
Hierarchy of social science concepts
........ social science concepts (G)
Hierarchy of legal concepts
............ legal concepts (G)
Hierarchy of <property and related concepts>
................ <property and related concepts> (G)
Hierarchy of property-related concepts
.................... property-related concepts (G)
Hierarchy of property rights
........................ property rights (G)
Hierarchy of title (property right)
............................ title (property right) (G)
Hierarchy of legal title
................................ legal title (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Het recht op bezit van een bepaald goed, waar er bewijs is voor het eigendom en het eventueel in een rechtszaak als zodanig kan worden erkend. Volgens de wet hoort wettelijke eigendom normaal gesproken toe aan de laatste partij op wie het door erving of aankoop via een reguliere overdrachtsketen is overgegaan van de oorspronkelijke eigenaar.  

Sources and Contributors:
legal title............  [VP Preferred]
.......................  Black's Law Dictionary (1990)
.......................  Garner, Dictionary of Modern Legal Usage (1995)
.......................  Legal Thesaurus/Dictionary (1985)
.......................  Powell, Practical Treatise on the Law and Procedure (1911)
title, legal............  [VP]
.......................  Getty Vocabulary Program rules
wettelijke eigendom............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
...................................  AAT-Ned (1994-)
 
Subject: .....  [RKD, AAT-Ned, VP]
............  De Latte, Teboekstelling en registratie van schepen (2007) 83
............  UvA Talen
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Legal Thesaurus/Dictionary (1985)
.......... Powell, Practical Treatise on the Law and Procedure (1911)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust