The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300385939
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300385939

 

Record Type: concept
indigenous religions (religions (belief systems, cultures), <religions and religious concepts>, Associated Concepts (hierarchy name))

 

Note: General term for the belief systems of thousands of small-scale societies who have distinct languages, kinship systems, mythologies, ancestral memories, and homelands, but whose religious and spiritual beliefs fall outside the realm of world religions such as Buddhism or Christianity. Central to indigenous religious traditions is an awareness of the integral and whole relationship of symbolic and material life, often incorporating ritual practices and cosmological ideas.
 
Terms:
indigenous religions (preferred,C,U,English-P,D,U,PN)
indigenous religion (C,U,English,AD,U,SN)
religions, indigenous (C,U,English,UF,U,U)
inheemse godsdiensten (C,U,Dutch-P,D,U,U)
inheemse godsdienst (C,U,Dutch,AD,U,U)
inheemse religies (C,U,Dutch,UF,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  B.BM

Hierarchical Position:

Hierarchy of Associated Concepts Facet
Associated Concepts Facet
Hierarchy of Associated Concepts (hierarchy name)
.... Associated Concepts (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <religions and religious concepts>
........ <religions and religious concepts> (G)
Hierarchy of religions (belief systems, cultures)
............ religions (belief systems, cultures) (G)
Hierarchy of indigenous religions
................ indigenous religions (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Algemene term voor de geloofssystemen van duizenden kleinschalige gemeenschappen met verschillende talen, verwantschapssystemen, mythologie├źn, voorouderlijke gedenkenissen en woongebieden, waarvan het religieuze en spirituele geloof buiten het domein van de wereldgodsdiensten zoals het boeddhisme en het christendom ligt. In religieuze tradities van inheemse godsdiensten wordt een centrale plaats ingenomen door het besef van de integrale en complete relatie tussen symbolisch en materieel leven. Dit is vaak verbonden met rituele praktijken en kosmologische idee├źn. 

Sources and Contributors:
indigenous religion............  [VP]
...................................  Catholic Encyclopedia [online] (2003-)
...................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
indigenous religions............  [VP Preferred]
...................................  Bahr, Indigenous Religions (2005)
...................................  Bowker, Oxford Dictionary of World Religions (1997)
...................................  Catholic Encyclopedia [online] (2003-)
...................................  Doniger, Merriam-Webster's Encyclopedia of World Religions (1999)
...................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) "indigenous religion," accessed 22 October 2014
...................................  Grim, Indigenous Traditions and Ecology (1998)
...................................  Grove Art Online (2008-)
...................................  Harvey, Indigenous Religions (2000)
...................................  ULAN Nationality List (1993-)
inheemse godsdienst............  [RKD, AAT-Ned]
...................................  AAT-Ned (1994-)
...................................  UvA Talen
inheemse godsdiensten............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
......................................  AAT-Ned (1994-)
......................................  UvA Talen
inheemse religies............  [RKD, AAT-Ned]
................................  AAT-Ned (1994-)
................................  UvA Talen
religions, indigenous............  [VP]
......................................  Getty Vocabulary Program rules
 
Subject: .....  [VP]
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Bahr, Indigenous Religions (2005)
.......... Bowker, Oxford Dictionary of World Religions (1997)
.......... Catholic Encyclopedia [online] (2003-)
.......... Encyclopedia Britannica Online (2002-)
.......... Grim, Indigenous Traditions and Ecology (1998)
.......... Harvey, Indigenous Religions (2000)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... UvA Talen

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust