The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300264371
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300264371

 

Record Type: concept
Scientology (religions (belief systems, cultures), <religions and religious concepts>, Associated Concepts (hierarchy name))

 

Note: Refers to the religion founded by L. Ron Hubbard in the 1950s, based on the principles of Dianetics, which is a form of psychotherapy for ridding the psyche of painful experiences or engrams. It includes a highly structured system of beliefs, including the role of the thetan, which is comparable to the soul or life energy, in the physical universe. It views Jesus Christ as an important teacher, values self-determination, and has the stated goal of building a planet populated by happy, fulfilled people.
 
Terms:
Scientology (preferred,C,U,English-P,D,U,N)
Church of Scientology (C,U,English,UF,U,N)
Scientologist (C,U,English,UF,U,N)
山達基派 (C,U,Chinese (traditional)-P,D,U,U)
山達基 (C,U,Chinese (traditional),UF,U,U)
山達基教派 (C,U,Chinese (traditional),UF,U,U)
shān dá jī pài (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,UF,U,U)
shan da ji pai (C,U,Chinese (transliterated Pinyin without tones)-P,UF,U,U)
shan ta chi p'ai (C,U,Chinese (transliterated Wade-Giles)-P,UF,U,U)
scientology (C,U,Dutch-P,D,U,U)
Cienciología (C,U,Spanish-P,D,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  B.BM

Hierarchical Position:

Hierarchy of Associated Concepts Facet
Associated Concepts Facet
Hierarchy of Associated Concepts (hierarchy name)
.... Associated Concepts (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <religions and religious concepts>
........ <religions and religious concepts> (G)
Hierarchy of religions (belief systems, cultures)
............ religions (belief systems, cultures) (G)
Hierarchy of Scientology
................ Scientology (G)

Additional Notes:
Chinese (traditional) ..... 由羅恩賀伯特(L. Ron Hubbard)於西元1950年代創立的宗教信仰體系。此教派以「戴尼提(Dianetics)」為其信仰基礎,即賀伯特發展出的心理治療形式,運用多種技巧使心理擺脫痛苦的經驗或印象。此為高度結構化的信仰系統,包括精神體(thetan)這個概念,是可比擬物理學宇宙中的靈魂或生命能量。此教派認為耶穌基督是一個重要的老師,並且重視自決。其重要目標之一,便是幫助個人得到幸福,最終目標就是要建立一個住著快樂滿足的人們的星球。 
Dutch ..... Verwijst naar een systeem van overtuigingen en religie dat in de jaren 50 van de 20ste eeuw in het leven is geroepen door L. Ron Hubbard. Dat systeem is gebaseerd op de beginselen van de dianetica, een door Hubbard ontwikkelde vorm van psychotherapie waarbij verschillende technieken worden gebruikt om de geest te bevrijden van pijnlijke ervaringen of engrammen. Scientology omvat een zeer gestructureerd stelsel van geloofsovertuigingen, onder meer over de rol van de ‘thetan’, iets dat vergelijkbaar is met de ziel of met levensenergie, in het fysieke universum. De leer beschouwt Jezus Christus als een belangrijke leraar en hecht veel waarde aan zelfbeschikking. Een van de hoofddoelen is om individuen te helpen het geluk te bereiken, met als uiteindelijk doel een planeet die wordt bevolkt door gelukkige, tevreden mensen. 
Spanish ..... Se refiere al sistema de creencias y religión fundado por L. Ron Hubbard en los años cincuenta. Se basa en los principios de la Dianética, una forma de psicoterapia desarrollada por Hubbard que usa varias técnicas para librar la psique de experiencias dolorosas o engramas. Incluye un sistema de creencias muy estructurado, que incluye el papel del thetan que es comparable al alma o energía de vida en el universo físico. Ve a Jesús como un maestro importante y valora la libre determinación. Uno de sus objetivos primarios es facilitar a los individuos alcanzar la felicidad, con el objetivo final de construir un planeta poblado por personas felices, realizadas. 

Sources and Contributors:
山達基派............  [AS-Academia Sinica Preferred]
...........  大英百科全書線上繁體中文版 July 31, 2012
山達基............  [AS-Academia Sinica]
...........  智慧藏百科全書網 July 31, 2012
山達基教派............  [AS-Academia Sinica]
..............  TELDAP database (2009-)
Church of Scientology............  [VP]
......................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) "Scientology," Accessed 10/09/2001
......................................  Hubbard, Dianetics (1995)
Cienciología............  [CDBP-SNPC Preferred]
.......................  Diccionario Espasa. Religiones y creencias (1997) 159
Scientologist............  [VP]
..........................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) "Scientology," Accessed 10/09/2001
Scientology............  [VP Preferred]
.......................  Bowker, Oxford Dictionary of World Religions (1997) 869
.......................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) "Scientology," Accessed 10/09/2001
.......................  Goring, ed., Larousse Dictionary of Beliefs and Religions (1994) 466
scientology............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.......................  AAT-Ned (1994-)
.......................  Van Dale Groot Woordenboek (1998)
shan da ji pai............  [AS-Academia Sinica]
.............................  TELDAP database (2009-)
shān dá jī pài............  [AS-Academia Sinica]
.............................  TELDAP database (2009-)
shan ta chi p'ai............  [AS-Academia Sinica]
.............................  TELDAP database (2009-)
 
Subject: .....  [AS-Academia Sinica, CDBP-SNPC, RKD, AAT-Ned, VP]
............  Van Dale Groot Woordenboek (1998)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Goring, ed., Larousse Dictionary of Beliefs and Religions (1994)
Chinese (traditional) .......... [AS-Academia Sinica]
.......... TELDAP database (2009-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... Van Dale Groot Woordenboek (1998)
Spanish .......... [CDBP-SNPC]
.......... TAA database (2000-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust