The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300411335
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300411335

 

Record Type: concept
emergency preparedness (<functions by specific context>, functions (activities), Functions (hierarchy name))

 

Note: Activities and planning for surviving and coping with emergencies, such as storms, floods, earthquakes, civil unrest, and other such disruptive events. Examples of preparedness activities include the acquisition of emergency food, water, and first aid supplies, forming a plan for contacting family members during an emergency, etc. For larger scale planning and preparedness activities of communities and governments, prefer "disaster planning," although usage overlaps.
 
Terms:
emergency preparedness (preferred,C,U,English-P,D,U,U)
preparedness, emergency (C,U,English,UF,U,U)
voorbereiding op noodsituaties (C,U,Dutch-P,D,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  K.KG

Hierarchical Position:

Hierarchy of Activities Facet
Activities Facet
Hierarchy of Functions (hierarchy name)
.... Functions (hierarchy name) (G)
Hierarchy of functions (activities)
........ functions (activities) (G)
Hierarchy of <functions by specific context>
............ <functions by specific context> (G)
Hierarchy of emergency preparedness
................ emergency preparedness (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Activiteiten en planning voor het overleven van en omgaan met noodsituaties, zoals stormen, overstromingen, aardbevingen, rellen en andere verstorende gebeurtenissen. Het betreft bijvoorbeeld het verwerven van noodvoedsel, water en eerstehulpvoorzieningen, het vormen van een plan om contact op te nemen met gezinsleden tijdens een noodsituatie, etc. Gebruik liever 'rampenbestrijding' voor grootschaligere plannings- en voorbereidingsactiviteiten van gemeenschappen en overheden, al is er overlap in het gebruik.  

Related concepts:
meaning/usage overlaps with ....  disaster planning
..................................................  (management, organizational functions, ... Functions (hierarchy name)) [300252407]

Sources and Contributors:
emergency preparedness............  [VP Preferred]
.........................................  FEMA [online] (2005)
.........................................  Leonard, 2000 Emergency Response Guidebook (2000)
.........................................  Linakis and Frederick, Poisoning Deaths (1991)
preparedness, emergency............  [VP]
.........................................  Getty Vocabulary Program rules
voorbereiding op noodsituaties............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.....................................................  AAT-Ned (1994-)
 
Subject: .....  [RKD, AAT-Ned, VP]
............  Internetbron, AAT-Ned http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-NL/TXT/?uri=CELEX:52012DC0571&from=EN
............  UvA Talen
 
Note:
English .......... [VP]
.......... FEMA [online] (2005)
.......... Leonard, 2000 Emergency Response Guidebook (2000)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust