The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300252822
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300252822

 

Record Type: concept
magicians (people in the occult) (<people in the occult sciences>, <people by occupation>, ... People (hierarchy name))

 

Note: Those who study and practice ritual activities with the object of controlling or influencing human or natural events through the invocation of external and impersonal mystical forces beyond the ordinary human sphere; typical ritual activities include the manipulation of special objects and the recitation of spells. Distinct from "magicians (illusionists)", who create illusions and perform sleight-of-hand, conjuring tricks, and other types of stage magic.
 
Terms:
magicians (people in the occult) (preferred,C,U,English-P,D,U,PN)
magician (person in the occult) (C,U,English,AD,U,SN)
magician's (person in the occult) (C,U,English,AD,U,N)
magicians' (people in the occult) (C,U,English,AD,U,N)
魔法師 (C,U,Chinese (traditional)-P,D,U,U)
術士 (C,U,Chinese (traditional),UF,U,U)
mó fǎ shī (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,UF,U,U)
mo fa shi (C,U,Chinese (transliterated Pinyin without tones)-P,UF,U,U)
mo fa shih (C,U,Chinese (transliterated Wade-Giles)-P,UF,U,U)
tovenaars (personen in het occulte) (C,U,Dutch-P,D,U,U)
tovenaar (C,U,Dutch,AD,U,U)
magos (gente en ciencias ocultas) (C,U,Spanish-P,D,U,PN)
mago (gente en ciencias ocultas) (C,U,Spanish,AD,U,SN)

Facet/Hierarchy Code:  H.HG

Hierarchical Position:

Hierarchy of Agents Facet
Agents Facet
Hierarchy of People (hierarchy name)
.... People (hierarchy name) (G)
Hierarchy of people (agents)
........ people (agents) (G)
Hierarchy of <people by occupation>
............ <people by occupation> (G)
Hierarchy of <people in the occult sciences>
................ <people in the occult sciences> (G)
Hierarchy of magicians (people in the occult)
.................... magicians (people in the occult) (G)

Additional Notes:
Chinese (traditional) ..... 為了控制、影響人為或自然事件,舉行儀式活動召喚外來或非屬人間之神祕力量者,或指研究此法者;典型儀式活動包含操縱特定物品及誦念咒語。與施行各種花招、戲法或其他舞臺魔術以創造幻象的「魔術師(幻術師)」有所區隔。 
Dutch ..... Zij die zich bezighouden met het bestuderen en beoefenen van de magie, rituele activiteiten die zijn bedoeld om menselijke of natuurlijke gebeurtenissen te sturen of te beïnvloeden door middel van het oproepen van externe en onpersoonlijke mystieke krachten van buiten het gangbare menselijke domein; kenmerkende rituele activiteiten zijn onder andere het gebruik van speciale voorwerpen en het uitspreken van bezweringsformules. Het verschil met 'illusionisten' is dat deze illusies creëren en manipulatiekunst, goocheltrucs en andere soorten toneelmagie laten zien. 
Spanish ..... Aquellos que estudian y practican actividades rituales con objetos de control o con influencia humana o de efectos naturales mediante la invocación de fuerzas místicas externas e impersonales más allá de la común esfera humana; las actividades rituales típicas incluyen la manipulación de objetos especiales y el recitar embrujos. Distinto de "mago (ilusionistas)”, que crea ilusiones y realiza magia con las manos, trucos de conjuros, y otros tipos de magia. 

Related concepts:
distinguished from ....  magicians (illusionists)
..................................  (<people in the performing arts>, <people in the arts>, ... People (hierarchy name)) [300264526]
practice/study ....  magic (occult science)
............................  (occult sciences, disciplines (concept), Disciplines (hierarchy name)) [300054590]

Sources and Contributors:
魔法師............  [AS-Academia Sinica Preferred]
...........  智慧藏百科全書網 September 19, 2011
...........  朗文當代大辭典 p. 1058
術士............  [AS-Academia Sinica]
...........  大英百科全書線上繁體中文版 September 19, 2011
...........  智慧藏百科全書網 September 19, 2011
magician (person in the occult)............  [VP]
.....................................................  Getty Vocabulary Program rules
magicians (people in the occult)............  [VP Preferred]
.....................................................  Drury, Dictionary of Mysticism (1985) 161, in entry "magic"
.....................................................  Encyclopaedia Britannica (1991) 7: 672
.....................................................  Encyclopedia of Religion (1987) 9: 89, in entry "magic"
.....................................................  Oxford English Dictionary (1989)
.....................................................  Whitcomb, Magician's Companion (1993)
magician's (person in the occult)............  [VP]
........................................................  Getty Vocabulary Program rules
magicians' (people in the occult)............  [VP]
........................................................  Getty Vocabulary Program rules
mago (gente en ciencias ocultas)............  [CDBP-SNPC, VP]
.....................................................  Moliner, Diccionario de uso del español (2004) II:237
.....................................................  TAA database (2000-)
magos (gente en ciencias ocultas)............  [CDBP-SNPC Preferred, VP]
........................................................  TAA database (2000-)
mo fa shi............  [AS-Academia Sinica]
....................  TELDAP database (2009-)
mo fa shih............  [AS-Academia Sinica]
.......................  TELDAP database (2009-)
mó fǎ shī............  [AS-Academia Sinica]
....................  TELDAP database (2009-)
tovenaar............  [RKD, AAT-Ned]
.................  AAT-Ned (1994-)
.................  Van Dale groot woordenboek (1994)
tovenaars (personen in het occulte)............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
...........................................................  AAT-Ned (1994-)
...........................................................  Van Dale groot woordenboek (1994)
 
Subject: .....  [AS-Academia Sinica, CDBP-SNPC, RKD, AAT-Ned, VP]
............  Van Dale groot woordenboek (1994)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Legacy AAT data
Chinese (traditional) .......... [AS-Academia Sinica]
.......... TELDAP database (2009-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... Van Dale groot woordenboek (1994)
Spanish .......... [CDBP-SNPC]
.......... TAA database (2000-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust