The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300412038
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300412038

 

Record Type: concept
creator gods (deities, people in religion, ... People (hierarchy name))

 

Note: Deities, usually masculine, responsible for the creation of earth and the cosmos. Often coupled with earth mothers or mother goddesses, who may be responsible for human, animal, and plant fertility.
 
Terms:
creator gods (preferred,C,U,English-P,D,U,PN)
creator god (C,U,English,AD,U,SN)
gods, creator (C,U,English,UF,U,U)
scheppersgoden (C,U,Dutch-P,D,U,U)
scheppersgod (C,U,Dutch,AD,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  H.HG

Hierarchical Position:

Hierarchy of Agents Facet
Agents Facet
Hierarchy of People (hierarchy name)
.... People (hierarchy name) (G)
Hierarchy of people (agents)
........ people (agents) (G)
Hierarchy of <people by occupation>
............ <people by occupation> (G)
Hierarchy of <people in the humanities>
................ <people in the humanities> (G)
Hierarchy of <people in religion and related occupations>
.................... <people in religion and related occupations> (G)
Hierarchy of people in religion
........................ people in religion (G)
Hierarchy of deities
............................ deities (G)
Hierarchy of creator gods
................................ creator gods (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Meestal mannelijke godheden die verantwoordelijk zijn voor de schepping van de aarde en de kosmos. Ze vormen vaak een koppel met een oermoeder of moedergodin, die dan verantwoordelijk is voor de vruchtbaarheid van mensen, dieren en planten.  

Related concepts:
distinguished from ....  earth mothers (deities)
..................................  (goddesses, deities, ... People (hierarchy name)) [300412036]

Sources and Contributors:
creator god............  [VP]
.......................  Doniger, Merriam-Webster's Encyclopedia of World Religions (1999)
.......................  Melton and Baumann. Religions of the World (2010)
creator gods............  [VP Preferred]
.......................  Catholic Encyclopedia [online] (2003-)
.......................  Doniger, Merriam-Webster's Encyclopedia of World Religions (1999)
.......................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
gods, creator............  [VP]
..........................  Getty Vocabulary Program rules
scheppersgod............  [RKD, AAT-Ned]
.......................  AAT-Ned (1994-)
scheppersgoden............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.............................  AAT-Ned (1994-)
 
Subject: .....  [RKD, AAT-Ned, VP]
............  Emst, De volken van Europa en Afrika (1966)
............  UvA Talen
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Catholic Encyclopedia [online] (2003-)
.......... Encyclopedia Britannica Online (2002-)
.......... Melton and Baumann. Religions of the World (2010)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust