The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300264586
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300264586

 

Record Type: concept
freemasons (construction workers) (masons (construction workers), construction workers, ... People (hierarchy name))

 

Note: Refers to workers skilled in stone work associated with architectural construction, first documented in Medieval Europe. They are distinguished from other masons in that they were extremely skilled and well-trained in fine and complex work. They were often itinerate, moving wherever large or important buildings were being erected. They were noted for having a system of secret signs and passwords, which they learned from other freemasons and were used as evidence that they were competent and had been properly trained. By the 16th century, the term was often used as a complimentary synonym of "mason," implying that the workman had superior skill.
 
Terms:
freemasons (construction workers) (preferred,C,U,English-P,D,U,PN)
freemason (construction worker) (C,U,English,AD,U,SN)
freemason's (construction workers) (C,U,English,UF,U,N)
freemasons' (construction workers) (C,U,English,UF,U,N)
vrijmetselaars (bouwvakkers) (C,U,Dutch-P,D,U,U)
masones (trabajador de la construcción) (C,U,Spanish-P,D,U,PN)
masón (trabajador de la construcción) (C,U,Spanish,AD,U,SN)

Facet/Hierarchy Code:  H.HG

Hierarchical Position:

Hierarchy of Agents Facet
Agents Facet
Hierarchy of People (hierarchy name)
.... People (hierarchy name) (G)
Hierarchy of people (agents)
........ people (agents) (G)
Hierarchy of <people by occupation>
............ <people by occupation> (G)
Hierarchy of <people in engineering, building trades and planning>
................ <people in engineering, building trades and planning> (G)
Hierarchy of construction workers
.................... construction workers (G)
Hierarchy of masons (construction workers)
........................ masons (construction workers) (G)
Hierarchy of freemasons (construction workers)
............................ freemasons (construction workers) (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Verwijst naar arbeiders die geschoold waren als steenhouwer voor bouwkundige doeleinden, waarvan de oudste schriftelijke meldingen in Europa dateren uit de Middeleeuwen. Ze onderscheiden zich van andere metselaars in die zin dat ze een grote vakkennis bezaten en uitstekend waren opgeleid in zowel fijn als complex werk. Vaak trokken ze rond en vestigden ze zich op plaatsen waar grote of belangrijke bouwwerken verrezen. Ze werden vooral bekend om hun systeem van geheime tekens en wachtwoorden, welke ze van andere vrijmetselaars leerden en die fungeerden als bewijs dat ze voldoende bekwaamheid en scholing bezaten. In de 16de eeuw werd de term vaak in lovende zin gebruikt als synoniem van 'metselaar', om aan te geven dat de betreffende steenhouwer uitzonderlijke gaven bezat. 
Spanish ..... Se refiere a los trabajadores expertos en el trabajo en piedra asociado a la construcción arquitectónica, primero documentada en Europa medieval. Se distinguen de otros albañiles por ser extremadamente expertos y bien entrenados en el trabajo fino y complejo. Eran a menudo itinerantes, moviéndose donde grandes o importantes edificios fueran erigidos. Eran conocidos por tener un sistema de símbolos y contraseñas secretas, que aprendían de otros masones, esta información era la que avalaba su competencia y correcto entrenamiento. Por el siglo XVI, el término era de uso frecuente como sinónimo elogioso del "masón,” implicando que el trabajador tenía habilidad superior. 

Sources and Contributors:
freemason (construction worker)............  [VP]
.....................................................  American Heritage Dictionary (1982) 532
.....................................................  Oxford English Dictionary Online (2002-) Accessed 04/23/2002.
.....................................................  Webster's Third New International Dictionary (1961) 906
freemasons (construction workers)............  [VP Preferred]
........................................................  American Heritage Dictionary (1982)
........................................................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
........................................................  Webster's Third New International Dictionary (1961)
freemason's (construction workers)............  [VP]
...........................................................  Getty Vocabulary Program rules
freemasons' (construction workers)............  [VP]
...........................................................  Getty Vocabulary Program rules
masón (trabajador de la construcción)............  [CDBP-SNPC, VP]
..............................................................  Moliner, Diccionario de uso del español (2004) II:293
..............................................................  TAA database (2000-)
masones (trabajador de la construcción)............  [CDBP-SNPC Preferred, VP]
.................................................................  TAA database (2000-)
vrijmetselaars (bouwvakkers)............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
...............................................  AAT-Ned (1994-)
...............................................  Van Dale Engels-Nederlands (1989)
...............................................  Van Dale Groot Woordenboek (1998)
 
Subject: .....  [CDBP-SNPC, RKD, AAT-Ned, VP]
............  Van Dale Groot Woordenboek (1998)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Oxford English Dictionary Online (2002-) Accessed 04/23/2002.
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... Van Dale Engels-Nederlands (1989)
.......... Van Dale Groot Woordenboek (1998)
Spanish .......... [CDBP-SNPC]
.......... TAA database (2000-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust