The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300123558
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300123558

 

Record Type: hierarchy name
Design Elements (hierarchy name)

 

Note: The Design Elements hierarchy contains terms for conventionalized and recurring shapes and arrangements of forms used in the design of many types of object and their ornament, that may be expressed regardless of their materials (e.g., "rosettes," "Celtic crosses"). Relation to other hierarchies: Terms for certain attributes related to shape or position are in the Attributes and Properties hierarchy (e.g., "convex," "concentric"). Terms for three-dimensional ornamental components or elements that exist only in a given material are found in the Components hierarchy (e.g., "finials").
 
Terms:
Design Elements (hierarchy name) (preferred,C,U,English-P,D,U)
Ontwerpelementen (C,U,Dutch-P,D,U,U)
elementos de diseño (C,U,Spanish-P,D,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  D.DG

Hierarchical Position:

Hierarchy of Physical Attributes Facet
Physical Attributes Facet
Hierarchy of Design Elements (hierarchy name)
.... Design Elements (hierarchy name) (G)

Additional Notes:
Dutch ..... De hiërarchie Ontwerpelementen bevat descriptoren voor geconventionaliseerde en terugkerende vormen en rangschikkingen van vormen die worden gebruikt in het ontwerp van veel soorten objecten en hun ornament. Deze kunnen uitgebeeld worden in allerlei materialen zoals ‘gesneden rozetten’ of ‘ Keltische kruizen’. Relatie tot andere hiërarchieën: Descriptoren voor bepaalde kenmerken die zijn gerelateerd aan vorm of positie zijn te vinden in de hiërarchie Kenmerken en Eigenschappen bijvoorbeeld ‘bol’en ‘concentrisch’. Termen voor driedimensionale ornamentale onderdelen en elementen die meestal uit een bepaald soort materiaal bestaan, zijn te vinden in de hiërarchie Onderdelen (bijvoorbeeld ‘fioelen’). 
Spanish ..... La jerarquía Elementos de Diseño contiene descriptores para formas y disposiciones de formas convencionalizadas y recurrentes usadas en el diseño de muchos tipos de objetos y sus ornamentos. Pueden ser bidimensionales como zigzags pintados, en relieve tal como rosetas talladas, o pueden referirse a la forma de objetos separados, tales como cruces celtas esculpidas en piedra. Relación con otras jerarquías: Descriptores para ciertos atributos relacionados a la forma o posición se encuentran en la jerarquía Atributos y Propiedades (ej., convexo, concéntrico). Componentes ornamentales tridimensionales de estructuras y otros objetos se encuentran en la jerarquía Componentes (ej., florón). 

Sources and Contributors:
Design Elements (hierarchy name)............  [VP Preferred]
.....................................................  Getty Vocabulary Program rules
elementos de diseño............  [CDBP-SNPC Preferred]
...................................  TAA database (2000-)
 
Subject: .....  [CDBP-SNPC, RKD, AAT-Ned, VP]
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Legacy AAT data
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
Spanish .......... [CDBP-SNPC]
.......... TAA database (2000-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust