The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300404669
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300404669

 

Record Type: concept
display information (<information by function>, information, ... Associated Concepts (hierarchy name))

 

Note: Information that is formatted and presented in a form that is easily legible and understood by users, often allowing expressions of uncertainty and nuance. Display information is often used in conjunction with "indexing information."
 
Terms:
display information (preferred,C,U,English-P,D,U,B)
information, display (C,U,English,UF,U,U)
display-informatie (C,U,Dutch-P,D,T,U)
weergave-informatie (C,U,Dutch,UF,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  B.BM

Hierarchical Position:

Hierarchy of Associated Concepts Facet
Associated Concepts Facet
Hierarchy of Associated Concepts (hierarchy name)
.... Associated Concepts (hierarchy name) (G)
Hierarchy of multidisciplinary concepts
........ multidisciplinary concepts (G)
Hierarchy of <information and information related concepts>
............ <information and information related concepts> (G)
Hierarchy of information
................ information (G)
Hierarchy of <information by function>
.................... <information by function> (G)
Hierarchy of display information
........................ display information (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Informatie die is geformatteerd en gepresenteerd in een vorm die gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk is voor gebruikers, vaak met ruimte voor uitdrukkingen van onzekerheid en nuance (opmerkingen). De term wordt vaak samen gebruikt met 'indexgegevens'.  

Related concepts:
distinguished from ....  indexing information
..................................  (<information by function>, information, ... Associated Concepts (hierarchy name)) [300404668]

Sources and Contributors:
display-informatie............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
...................................  AAT-Ned (1994-)
display information............  [VP Preferred]
...................................  CDWA online (1995-)
...................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
...................................  Hersch, Information Retrieval (2008) 158
information, display............  [VP]
...................................  Getty Vocabulary Program rules
weergave-informatie............  [RKD, AAT-Ned]
...................................  AAT-Ned (1994-)
 
Subject: .....  [RKD, AAT-Ned, VP]
............  UvA Talen
 
Note:
English .......... [VP]
.......... CDWA online (1995-)
.......... Hersch, Information Retrieval (2008) 158 ff.
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust