The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples) Representative Images:    1  2

ID: 300264833
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300264833

 

Record Type: concept
goldbeating (<metal finishing processes and techniques>, <metalworking processes and techniques>, ... Processes and Techniques (hierarchy name))

 

Note: Process of making gold leaf by beating or pressing gold into a very thin, flexible sheet. An example of a common method of production begins with a small ingot of gold alloyed with small amounts of silver and copper, which is rolled into a long ribbon, the ribbon is then cut up into pieces, the pieces are placed between sheets of heavy paper and enclosed in a sheepskin, then hammered until the leaves of gold have been reduced to a thickness of about 0.001 mm,so delicate that they can be moved or straightened with a light breath.
 
Terms:
goldbeating (preferred,C,U,English-P,D,U,U)
gold-beating (C,U,English,UF,U,U)
金箔製造法 (C,U,Chinese (traditional)-P,D,U,U)
金箔製造 (C,U,Chinese (traditional),UF,U,U)
製金箔 (C,U,Chinese (traditional),UF,U,U)
jīn bó zhì zào fǎ (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,UF,U,U)
jin bo zhi zao fa (C,U,Chinese (transliterated Pinyin without tones)-P,UF,U,U)
chin po chih tsao fa (C,U,Chinese (transliterated Wade-Giles)-P,UF,U,U)
goud pletten (C,U,Dutch-P,D,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  K.KT

Hierarchical Position:

Hierarchy of Activities Facet
Activities Facet
Hierarchy of Processes and Techniques (hierarchy name)
.... Processes and Techniques (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <processes and techniques by specific type>
........ <processes and techniques by specific type> (G)
Hierarchy of <processes and techniques by material>
............ <processes and techniques by material> (G)
Hierarchy of <metalworking and metalworking processes and techniques>
................ <metalworking and metalworking processes and techniques> (G)
Hierarchy of <metalworking processes and techniques>
.................... <metalworking processes and techniques> (G)
Hierarchy of <metal finishing processes and techniques>
........................ <metal finishing processes and techniques> (G)
Hierarchy of goldbeating
............................ goldbeating (G)

Additional Notes:
Chinese (traditional) ..... 指製作金箔的過程,至今仍保留大部分的古法。將帶有少量銀銅合金的金錠推展成厚度約0.025公厘(0.001英吋)的帶狀長條,金帶隨即被剪裁成長寬各3公分(1.3英吋)的方塊;將金片夾在大量的紙張當中,並以羊皮密封包裹,接著鎚製成長寬各10公分(4英吋)的薄片。每塊薄片會再被裁切成四個大小相等的金片,以羊皮紙包覆後再繼續擊打;重複這個過程直到金片的厚度僅存0.001公厘。金箔會被裁剪為長寬約8.5公分(3.4英吋)的方塊,並且放入書本薄薄的紙片之間。每本書各包含25張金箔,僅需輕輕一吹氣便可將纖細的金箔移動或攤平。 
Dutch ..... Verwijst naar het proces van het maken van bladgoud, dat sinds de oudheid weinig is veranderd. Een kleine baar van een goudlegering met kleine hoeveelheden zilver en koper wordt in een lange strook van circa 0,025 mm dik gerold. De strook wordt vervolgens in vierkante stukken van circa 3 x 3 cm gesneden, de stukken worden tussen vellen zwaar papier geplaatst en in een schapenvacht gestopt en vervolgens wordt er met een hamer op geslagen tot ze 10 x 10 cm groot zijn. De vierkante stukken worden daarna in vier gelijke delen gesneden, in perkament verpakt en opnieuw geslagen. Dit procedé wordt herhaald tot de goudbladen een dikte van ca. 0,001 mm hebben. Vervolgens worden ze bijgeknipt tot vierkanten van ca. 8,5 x 8,5 cm, en tussen vellen zijdepapier tot een boekje gemaakt. Ieder boekje bevat 25 goudbladen, die zo kwetsbaar zijn dat ze verplaatst en glad gemaakt kunnen worden door er licht op te blazen. 

Related concepts:
associated with ....  gilding (technique)
............................  (metallizing, <surface covering processes and techniques>, ... Processes and Techniques (hierarchy name)) [300053789]
performed by ....  goldbeaters
......................  (gold workers, <metalworkers by type of metal>, ... People (hierarchy name)) [300264832]
produces ....  gold leaf
................  (leaf (metal), <metal by form>, ... Materials (hierarchy name)) [300264831]
requires ....  gold (metal)
................  (<gold and gold alloy>, nonferrous metal, ... Materials (hierarchy name)) [300011021]

Sources and Contributors:
金箔製造法............  [AS-Academia Sinica Preferred]
..............  AS-Academia Sinica data (2014-)
金箔製造............  [AS-Academia Sinica]
...........  AS-Academia Sinica data (2014-)
製金箔............  [AS-Academia Sinica]
...........  AS-Academia Sinica data (2014-)
chin po chih tsao fa............  [AS-Academia Sinica]
...................................  AS-Academia Sinica data (2014-)
goldbeating............  [VP Preferred]
.......................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) "Gold leaf." accessed 30 September 2003.
.......................  Grove Art Online (2008-)
.......................  Grove Dictionary of Art online (1999-2002) "Gilding." accessed 30 September 2003.
gold-beating............  [VP]
.......................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
goud pletten............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.......................  AAT-Ned (1994-)
.......................  Polytechnisch woordenboek En-Ne (1991)
jin bo zhi zao fa............  [AS-Academia Sinica]
................................  AS-Academia Sinica data (2014-)
jīn bó zhì zào fǎ............  [AS-Academia Sinica]
................................  AS-Academia Sinica data (2014-)
 
Subject: .....  [AS-Academia Sinica, RKD, AAT-Ned, VP]
............  Polytechnisch woordenboek En-Ne (1991)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Encyclopedia Britannica Online (2002-) "Gold leaf." accessed 30 September 2003.
Chinese (traditional) .......... [AS-Academia Sinica]
.......... AS-Academia Sinica data (2014-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... Polytechnisch woordenboek En-Ne (1991)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust