The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300390561
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300390561

 

Record Type: concept
gecko synthetic adhesive (<adhesive by form>, adhesive, ... Materials (hierarchy name))

 

Note: Refers to biomimetic products modeled on the adhesion properties of the underside of gecko toes which has layered ridges with very fine keratinous hairs (setae) that provide intimate contact with virtually any surface. Research has been carried out to study the degrees of adhesion provided by different shapes and arrangements of nanofiber arrays and to mimic the setae in synthetic materials. Gecko adhesion is dry and mechanically activated, which offers a solution for some problems, such as solvent damage and inadequate reversibility, with existing museum adhesives.
 
Terms:
gecko synthetic adhesive (preferred,C,U,English,UF,U,U)
gecko synthetic adhesives (C,U,English,UF,U,U)
adhesive, gecko synthetic (C,U,English,UF,U,U)
gekko-tape (C,U,Dutch-P,D,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  M.MT

Hierarchical Position:

Hierarchy of Materials Facet
Materials Facet
Hierarchy of Materials (hierarchy name)
.... Materials (hierarchy name) (G)
Hierarchy of materials (substances)
........ materials (substances) (G)
Hierarchy of <materials by function>
............ <materials by function> (G)
Hierarchy of adhesive
................ adhesive (G)
Hierarchy of <adhesive by form>
.................... <adhesive by form> (G)
Hierarchy of gecko synthetic adhesive
........................ gecko synthetic adhesive (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Verwijst naar biomimetische producten die zijn gemodelleerd naar de kleefeigenschappen van de onderkant van gekkotenen, waarop hechtlamellen zitten met zeer fijne keratinehaartjes (setae) die kunnen zorgen voor een hecht contact met vrijwel elk oppervlak. Er is onderzoek gedaan naar de mate van hechting van diverse vormen en rangschikkingen van nanovezels, en naar nabootsing van de setae in synthetische materialen. Gekko-hechtmiddel is droog en wordt mechanisch geactiveerd, wat een oplossing betekent voor bepaalde problemen met hechtmiddelen die nu in musea worden gebruikt, bijvoorbeeld schade door oplosmiddel en onvoldoende omkeerbaarheid van het proces. 

Sources and Contributors:
adhesive, gecko synthetic............  [GCI, VP]
............................................  Getty Vocabulary Program rules
gecko synthetic adhesive............  [VP Preferred]
.........................................  AATA database (2002-) accessed 25 March 2014
.........................................  Gillies and Fearing, Shear Adhesion Strength of Thermoplastic Gecko-Inspired Synthetic Adhesive Exceeds Material Limits, Langmuir (2011) 11278
.........................................  Gillies et al., Biomimetics: Controllable Particle Adhesion with a Magnetically Actuated Synthetic Gecko Adhesive,. Advanced Functional Matters (2013) 3256
gecko synthetic adhesives............  [GCI, VP]
............................................  Getty Vocabulary Program rules
gekko-tape............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.......................  AAT-Ned (1994-)
.......................  UvA Talen
 
Subject: .....  [VP]
 
Note:
English .......... [GCI, VP]
.......... AATA database (2002-) accessed 25 March 2014
.......... Gillies and Fearing, Shear Adhesion Strength of Thermoplastic Gecko-Inspired Synthetic Adhesive Exceeds Material Limits, Langmuir (2011) 11278
.......... Gillies et al., Biomimetics: Controllable Particle Adhesion with a Magnetically Actuated Synthetic Gecko Adhesive,. Advanced Functional Matters (2013) 3256
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... UvA Talen

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust