The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300022238
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300022238

 

Record Type: hierarchy name
Tools and Equipment (hierarchy name) (Furnishings and Equipment (hierarchy name))

 

Note: The Tools and Equipment hierarchy contains terms for equipment used in processing materials and fabricating objects, as well as terms associated with activities and disciplines in the construction industry, design professions, the fine and decorative arts, and other aspects of material culture. Excluded are terms for objects such as measuring devices and weapons, which may be considered equipment but fall into the scope of other hierarchies in the Furnishings and Equipment section of the Objects facet. Relation to other hierarchies: Terms for devices used to measure in terms of standard units or fixed amounts (e.g., "gauges") are in the Measuring Devices hierarchy. Terms for items that are necessary to anchor or join materials, objects, or components (e.g., "nails," "buckles") appear in the Components hierarchy. Terms for constituent parts of equipment (e.g., "handles") are also in the Components hierarchy. HVAC systems can be found in the Object Groupings and Systems hierarchy, while the terms for HVAC equipment (e.g., "air conditioners") are found here.
 
Terms:
Tools and Equipment (hierarchy name) (preferred,C,U,English-P,D,U)
tool for fashion industry (C,U,English,AD,SN)
Gereedschap en Uitrusting (C,U,Dutch-P,D,U,U)
gereedschap voor de mode-industrie (C,U,Dutch,AD,SN)
Outils et équipement (C,U,French-P,D,U)
outil pour l'industrie de la mode (C,U,French,AD,SN)
Werkzeuge und Geräte (C,U,German-P,D,PN)
Werkzeuge und Ausrüstung (C,V,German,AD,PN)
εργαλεία βομηχανίας μόδας (C,U,Greek,D,PN)
εργαλείο βομηχανίας μόδας (C,U,Greek-P,AD,SN)
כלים לתעשיית האופנה (C,U,Hebrew,D,PN)
כלי לתעשיית האופנה (C,U,Hebrew-P,AD,SN)
attrezzi per l'industria della moda (C,U,Italian,D,PN)
attrezzo per l'industria della moda (C,U,Italian-P,AD,SN)
alat za modnu industriju (C,U,Serbian-P,D,SN)
herramientas y equipos (C,U,Spanish-P,D,U,PN)
cuchilla de montero (C,U,Spanish,AD,U,SN)

Facet/Hierarchy Code:  V.TH

Hierarchical Position:

Hierarchy of Objects Facet
Objects Facet
Hierarchy of Furnishings and Equipment (hierarchy name)
.... Furnishings and Equipment (hierarchy name) (G)
Hierarchy of Tools and Equipment (hierarchy name)
........ Tools and Equipment (hierarchy name) (G)

Additional Notes:
Dutch ..... De hiërarchie Gereedschap en Uitrusting bevat descriptoren voor uitrusting die wordt gebruikt bij de verwerking van materialen en de vervaardiging van objecten, naast descriptoren die worden geassocieerd met activiteiten en disciplines in de bouw, de ontwerpbranche, de kunst en kunstnijverheid, en andere aspecten van de materiële cultuur. Niet opgenomen zijn artefacten zoals meetinstrumenten en wapens, die wel als uitrusting worden beschouwd maar binnen het kader vallen van andere hiërarchieën in de sectie Interieurinrichting en Uitrusting van het facet Objecten. Relatie met andere hiërarchieën: descriptoren voor apparaten die worden gebruikt voor meting op basis van standaardeenheden of vaste hoeveelheden (bijvoorbeeld 'kalibers') verschijnen in de hiërarchie Meetinstrumenten. Descriptoren voor objecten die nodig zijn voor het verankeren of verbinden van materialen, objecten of componenten (bijvoorbeeld 'spijkers', 'gespen') zijn ingedeeld bij 'bevestigingsmiddelen' in de hiërarchie Componenten. Samenstellende delen van uitrusting (bijvoorbeeld 'handvatten') zijn eveneens opgenomen in de hiërarchie Componenten. W-systemen maken deel uit van de hiërarchie Objectgroepen en systemen, en de descriptoren voor W-uitrusting (bijvoorbeeld 'airconditioningsapparaten') treft u hier aan. 
German ..... Die Hierarchie der "Werkzeuge und Ausrüstung" enthält Deskriptoren für Ausrüstungsgegenstände, die in der Verarbeitung von Materialien und der Herstellung von Gegenständen benutzt werden, sowie Deskriptoren, die mit Aktivitäten und Disziplinen in der Bauindustrie, im Design-Gewerbe, in der bildenden und angewandten Kunst und anderen Aspekten der materiellen Kultur verbunden sind. Ausgenommen sind Objekte wie Messgeräte und Waffen, die als Geräte erachtet werden können, aber in den Bereich anderer Hierarchien als den der Objektfacette fallen. Beziehung zu anderen Hierarchien: Deskriptoren für Geräte, die zum Messen in Bezug auf Standardeinheiten oder feste Mengen verwendet werden (z.B. "Meter"), erscheinen in der Hierarchie der Messgeräte. Deskriptoren für Objekte, die erforderlich sind, um Materialien, Objekte oder Bauteile zu verankern oder zu verbinden (z.B. "Nagel", "Schnalle"), erscheinen unter "Verbindungselement" in der Hierarchie der Bestandteile. Konstitutive Bestandteile von Ausrüstungsgegenständen (z.B. "Griff") erscheinen ebenfalls in der Hierarchie der Bestandteile. Systeme für Heizung, Lüftung, Klima (HLK) können in der Hierarchie der Objektgruppen und Systeme gefunden werden, während die Deskriptoren für Ausrüstungsgegenstände aus dem Bereich Heizung, Lüftung, Klima (z.B. "Klimaanlage") hier zu finden sind. 

Sources and Contributors:
εργαλείο βομηχανίας μόδας............  [EFHA]
............................................  European Fashion Heritage Association database (2015-) 10274
............................................  Peloponnesian Folklore Foundation database (2018-)
εργαλεία βομηχανίας μόδας............  [EFHA]
............................................  European Fashion Heritage Association database (2015-) 10274
............................................  Peloponnesian Folklore Foundation database (2018-)
כלי לתעשיית האופנה............  [EFHA]
...................................  European Fashion Heritage Association database (2015-) 10274
...................................  Israel Museum, Jerusalem for fashion database (2018-)
כלים לתעשיית האופנה............  [EFHA]
...................................  European Fashion Heritage Association database (2015-) 10274
...................................  Israel Museum, Jerusalem for fashion database (2018-)
alat za modnu industriju............  [EFHA]
.........................................  European Fashion Heritage Association database (2015-) 10274
.........................................  Museum of Applied Arts, Belgrade database (2018-)
attrezzi per l'industria della moda............  [EFHA]
...........................................................  European Fashion Heritage Association database (2015-) 10274
...........................................................  Museo Rossimoda della Calzatura database (2018-)
attrezzo per l'industria della moda............  [EFHA]
...........................................................  European Fashion Heritage Association database (2015-) 10274
...........................................................  Museo Rossimoda della Calzatura database (2018-)
cuchilla de montero............  [CDBP-SNPC]
...................................  Putnam y Carlson, Diccionario de Arquitectura, Construcción y Obras Públicas (1998)
Gereedschap en Uitrusting............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
............................................  Van Dale Engels-Nederlands (1989)
gereedschap voor de mode-industrie............  [EFHA]
...........................................................  Centraal Museum Utrecht, MoMu Fashion Museum of Antwerp databases (2018-)
...........................................................  European Fashion Heritage Association database (2015-) 10274
herramientas y equipos............  [CDBP-SNPC Preferred]
.........................................  TAA database (2000-)
outil pour l'industrie de la mode............  [EFHA]
........................................................  European Fashion Heritage Association database (2015-) 10274
........................................................  Musée des Arts Décoratifs database (2018-)
Outils et équipement............  [CHIN / RCIP Preferred]
...................................  CHIN database (1988-)
tool for fashion industry............  [EFHA Preferred]
............................................  European Fashion Heritage Association database (2015-) 10274
Tools and Equipment (hierarchy name)............  [VP Preferred]
...........................................................  Getty Vocabulary Program rules
Werkzeuge und Ausrüstung............  [IfM-SMB-PK]
.........................................  IfM Berlin
Werkzeuge und Geräte............  [IfM-SMB-PK Preferred]
...................................  IfM Berlin IfM
 
Subject: .....  [CDBP-SNPC, CHIN / RCIP, EFHA, IfM-SMB-PK, RKD, AAT-Ned, VP]
............  Centraal Museum Utrecht, MoMu Fashion Museum of Antwerp databases (2018-)
............  CHIN database (1988-)
............  European Fashion Heritage Association database (2015-) 10274
............  Israel Museum, Jerusalem for fashion database (2018-)
............  Musée des Arts Décoratifs database (2018-)
............  Museo Rossimoda della Calzatura database (2018-)
............  Museum of Applied Arts, Belgrade database (2018-)
............  Peloponnesian Folklore Foundation database (2018-)
............  Van Dale Engels-Nederlands (1989)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Legacy AAT data
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... Van Dale Engels-Nederlands (1989)
German .......... [IfM-SMB-PK]
.......... IfM Berlin

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust