The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300375136
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300375136

 

Record Type: concept
mise-en-scène (<filmmaking processes and techniques>, <filmmaking and filmmaking processes and techniques>, ... Processes and Techniques (hierarchy name))

 

Note: French term meaning "putting into the scene," originally used to describe the arrangement of visual components on a stage.The term was later used in film criticism to include discussion of camera position, the relationships between objects, people, and masses and how they collectively affect the work. Results of this technique are often montage sequences, careful editing, and careful composition within and individual film frame. The has been, but is rarely used outside of a film context.
 
Terms:
mise-en-scène (preferred,C,U,English-P,D,U,U)
mise-en-scène (Dutch-P,D,U,U)
mise-en-scene (C,U,English,UF,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  K.KT

Hierarchical Position:

Hierarchy of Activities Facet
Activities Facet
Hierarchy of Processes and Techniques (hierarchy name)
.... Processes and Techniques (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <processes and techniques by specific type>
........ <processes and techniques by specific type> (G)
Hierarchy of <image-making processes and techniques>
............ <image-making processes and techniques> (G)
Hierarchy of <filmmaking and filmmaking processes and techniques>
................ <filmmaking and filmmaking processes and techniques> (G)
Hierarchy of <filmmaking processes and techniques>
.................... <filmmaking processes and techniques> (G)
Hierarchy of mise-en-scène
........................ mise-en-scène (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Franse term die letterlijk 'in de scène plaatsen' betekent en oorspronkelijk werd gebruikt om de rangschikking van visuele onderdelen op een podium te beschrijven. De term werd later gebruikt in de filmkritiek voor de bespreking van cameraposities, de relaties tussen de onderdelen, mensen en massa's, en wat de gezamenlijke invloed hiervan was op het werk. De resultaten van deze techniek zijn vaak de scènevolgorde, een zorgvuldige montage en een zorgvuldige compositie binnen een individueel filmframe. De term wordt tegenwoordig zelden gebruikt buiten de context van film. 

Sources and Contributors:
mise-en-scène............  [RKD, AAT-Ned Preferred, VP Preferred]
..........................  AAT-Ned (1994-)
..........................  Beaver, Dictionary of film terms (1994) 234
..........................  Hayward, Key Concepts in Cinema Studies (1996) 220
..........................  Konigsberg, The Complete Film Dictionary (1987) 240
mise-en-scene............  [VP]
..........................  Beaver, Dictionary of film terms (1994)
 
Subject: .....  [RKD, AAT-Ned, VP]
............  Beaver, Dictionary of film terms (1994) 235
............  Hayward, Key Concepts in Cinema Studies (1996) 220
............  Konigsberg, The Complete Film Dictionary (1987) 240
............  Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal (2009)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Konigsberg, The Complete Film Dictionary (1987)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust