The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples) Representative Images:    1

ID: 300266779
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300266779

 

Record Type: concept
checkers (board games) (board games (activities), games, ... Physical and Mental Activities (hierarchy name))

 

Note: One of the world's oldest known boardgames, it is played by two people who oppose each other across a board of 64 alternating light and dark squares. The 24 disk-shaped playing pieces are of contrasting colors. Play consists of advancing a piece diagonally forward to an adjoining vacant square. A win is scored when an opponent's pieces are all captured or blocked so that they cannot move. Games similar to checkers were played in the days of the early Egyptian pharaohs (by ca. 1600 BCE); they were mentioned in the works of the Greek writers Homer and Plato. In the 12th century CE, an early form of the game was adapted to the 64-square chessboard, and by the 16th century the rule compelling capture had been added, producing a game essentially the same as modern checkers.
 
Terms:
checkers (board games) (preferred,C,U,LC,English-P,D,U,U)
checkers (bordspellen) (Dutch-P,D,U,U)
draughts (board games) (C,U,English,UF,U,U)
西洋跳棋 (桌上遊戲) (C,U,Chinese (traditional)-P,D,U,U)
xī yáng tiào qǐ (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,UF,U,U)
xi yang tiao qi (C,U,Chinese (transliterated Pinyin without tones)-P,UF,U,U)
hsi yang t'iao ch'i (C,U,Chinese (transliterated Wade-Giles)-P,UF,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  K.KQ

Hierarchical Position:

Hierarchy of Activities Facet
Activities Facet
Hierarchy of Physical and Mental Activities (hierarchy name)
.... Physical and Mental Activities (hierarchy name) (G)
Hierarchy of physical activities
........ physical activities (G)
Hierarchy of <physical activities by specific context>
............ <physical activities by specific context> (G)
Hierarchy of <public and interactive activities>
................ <public and interactive activities> (G)
Hierarchy of games
.................... games (G)
Hierarchy of board games (activities)
........................ board games (activities) (G)
Hierarchy of checkers (board games)
............................ checkers (board games) (G)

Additional Notes:
Chinese (traditional) ..... 世界上最早的一項桌上遊戲,兩個對手隔著六十四格黑白相間的板子對賽。二十四支扁圓形棋子顏色對比,將棋子依對角線移動至相鄰空格。當對手的棋子全被佔領或困住,以致於無法移動時,勝負即定。類似於西洋跳棋的遊戲,出現於埃及法老王早期(西元前1600年),希臘詩人荷馬和柏拉圖的作品中皆有提及。西元十二世紀時,此遊戲的雛形演變為六十四格的棋盤,十六世紀時,則加入了強制佔領的規則,發展為現代西洋跳棋。 
Dutch ..... Voor zover bekend een van 's werelds oudste bordspellen, dat wordt het gespeeld door twee mensen die tegenover elkaar zitten met tussen hen in een bord met 64 afwisselend lichte en donkere velden. De 24 schijfvormige speelstukken hebben onderscheidende kleuren. Tijdens het spel worden stukken diagonaal naar een aangrenzend leeg veld verplaatst. Om te winnen moet de speler alle stukken van de tegenstander hebben ingenomen of geblokkeerd, zodat ze niet meer kunnen worden verplaatst. Spellen die vergelijkbaar zijn met checkers werden al gespeeld in de tijd van de vroege Egyptische farao's (ca. 1600 v.Chr.), zoals vermeld in de werken van de Griekse schrijvers Homerus en Plato. In de 12e eeuw werd een vroege vorm van het spel aangepast aan de 64 velden van het schaakbord en in de 16e eeuw werd de regel van het verplichte slaan toegevoegd. Zo ontstond het spel dat in wezen hetzelfde is als het moderne checkers. 

Related concepts:
contextualized in ....  checkerboards (gameboards)
................................  (gameboards (board game elements), <card, table and board game elements>, ... Furnishings and Equipment (hierarchy name)) [300211078]
contextualized in ....  checker tables
................................  (gaming tables, <tables by function>, ... Furnishings and Equipment (hierarchy name)) [300438690]
performed by ....  checkers players
......................  (game players, <people by activity>, ... People (hierarchy name)) [300417991]

Sources and Contributors:
西洋跳棋 (桌上遊戲)............  [AS-Academia Sinica Preferred]
.......................  智慧藏百科全書網 March 15, 2012
checkers (board games)............  [RKD, AAT-Ned Preferred, VP Preferred]
.........................................  AAT-Ned (1994-)
.........................................  Bell, Board and Table Games (2012)
.........................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 7 November 2007
.........................................  Library of Congress Authorities online (2002-) sh 85022828, accessed 8 November 2007
.........................................  Random House Dictionary of the English Language (1983)
.........................................  Webster's Third New International Dictionary (1986)
draughts (board games)............  [VP]
.........................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
hsi yang t'iao ch'i............  [AS-Academia Sinica]
...................................  AS-Academia Sinica data (2014-)
xi yang tiao qi............  [AS-Academia Sinica]
.............................  AS-Academia Sinica data (2014-)
xī yáng tiào qǐ............  [AS-Academia Sinica]
.............................  AS-Academia Sinica data (2014-)
 
Subject: .....  [AS-Academia Sinica, RKD, AAT-Ned, VP]
............  Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal (2009)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Bell, Board and Table Games (2012)
.......... Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 8 November 2007
Chinese (traditional) .......... [AS-Academia Sinica]
.......... AS-Academia Sinica data (2014-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust