The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300264467
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300264467

 

Record Type: concept
Community of Christ (Mormonism, Christianity, ... Associated Concepts (hierarchy name))

 

Note: Refers to the second largest Mormon denomination. Its headquarters are in Independence, Missouri and it had a membership of more than 200,000 people by the late 20th century. The Community of Christ came out of one of the factions that developed after Joseph Smith's death in 1844. A group of Mormons rejecting Brigham Young's leadership instead claimed that Smith's son was the rightful successor; they did not follow Young to Utah. The leaders of the denomination were descendants of the founder up until 1996. This denomination actually rejects the appellation Mormon because of the association with polygamy. Followers feel that polygamy is not in harmony with the original tenets of the church or with the teachings and practices of Smith. Many of its doctrines are similar to those of other Mormon denominations but the church can be described in general terms as more liberal and more ecumenical. For instance, the Community of Christ allows women to be ordained, rejects the practice of 'blood atonement' called for by Young, and allows the general public to attend its services.
 
Terms:
Community of Christ (preferred,C,U,LC,English-P,D,U,N)
基督社區 (C,U,Chinese (traditional)-P,D,U,U)
jī dū shè qū (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,UF,U,U)
ji du she qu (C,U,Chinese (transliterated Pinyin without tones)-P,UF,U,U)
chi tu she ch'ü (C,U,Chinese (transliterated Wade-Giles)-P,UF,U,U)
Gemeenschap van Christus (C,U,Dutch-P,D,U,U)
Comunidad de Cristo (C,U,Spanish-P,D,U,U)
Reorganized Church of Jesus Christ of Latter Day Saints (H,U,English,UF,U,N)
RLDS Church (H,U,English,UF,U,N)

Facet/Hierarchy Code:  B.BM

Hierarchical Position:

Hierarchy of Associated Concepts Facet
Associated Concepts Facet
Hierarchy of Associated Concepts (hierarchy name)
.... Associated Concepts (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <religions and religious concepts>
........ <religions and religious concepts> (G)
Hierarchy of religions (belief systems, cultures)
............ religions (belief systems, cultures) (G)
Hierarchy of Abrahamic religions
................ Abrahamic religions (G)
Hierarchy of Christianity
.................... Christianity (G)
Hierarchy of Mormonism
........................ Mormonism (G)
Hierarchy of Community of Christ
............................ Community of Christ (G)

Additional Notes:
Chinese (traditional) ..... 第二大的摩門教派別,總部位於密蘇里州獨立市,到二十世紀末信徒已逾20萬人。西元1844年約瑟‧斯密(Joseph Smith)死後,發展出許多派別,基督社區便自此出現。一群摩門教徒不服楊百翰(Brigham Young)的領導,聲稱斯密之子才應為繼任者;他們沒有跟隨楊百翰到猶他州去。直到西元1996年為止,此派別的領導者皆為創立者的後代。事實上,此派別拒絕被稱為「摩門」,因為摩門教贊成一夫多妻或一妻多夫制。此派別的信徒覺得一夫多妻或一妻多夫制並不符合教會的原始宗旨或斯密的教誨與實踐模式。此派別的許多教條與其他摩門教派別相似,但一般而言,此教派更自由、更普世。例如,基督社區允許女性擔任神職、拒絕楊百翰提倡的「流血的救贖(blood atonement)」,並允許一般大眾參與其教會服務。 
Dutch ..... Verwijst naar het op één na grootste mormoonse kerkgenootschap. Het heeft zijn hoofdkwartier in Independence (Missouri) in de Verenigde Staten en telde aan het eind van de 20ste eeuw meer dan 200.000 leden. De Gemeenschap van Christus is voortgekomen uit een van de facties die zijn ontstaan na de dood van Joseph Smith in 1844. Een groep mormonen die het leiderschap van Brigham Young afwees, stelde dat niet hij maar Smiths zoon de rechtmatige opvolger was; zij volgden Young niet naar Utah. De leiders van het kerkgenootschap waren tot 1996 afstammelingen van de grondlegger. De kerk wijst de aanduiding mormoons af vanwege de associatie met polygamie. De volgelingen vinden dat polygamie niet in overeenstemming is met de oorspronkelijke leerstellingen van de kerk, noch met de leer en godsdienstoefeningen van Smith. Veel doctrines van de Gemeenschap van Christus lijken op die van andere mormoonse kerkgenootschappen, maar de kerk kan in het algemeen worden omschreven als liberaler en oecumenischer. Zo laat de Gemeenschap van Christus de wijding van vrouwen toe en verwerpt zij de praktijk van het 'bloedoffer' waartoe Young opriep. De diensten van de Gemeenschap zijn bovendien openbaar. 
Spanish ..... Refiere a la segunda denominación mormónica más grande. 

Sources and Contributors:
基督社區............  [AS-Academia Sinica Preferred]
...........  AS-Academia Sinica data (2014-)
chi tu she ch'ü............  [AS-Academia Sinica]
.............................  AS-Academia Sinica data (2014-)
Community of Christ............  [VP Preferred]
...................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 20 February 2012
...................................  Library of Congress Authorities online (2002-) no2001093397; accessed 20 February 2012
...................................  Religious Tolerance [online] (1995-2000) accessed 12/01
Comunidad de Cristo............  [CDBP-SNPC Preferred]
...................................  TAA database (2000-)
Gemeenschap van Christus............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.........................................  AAT-Ned (1994-)
ji du she qu............  [AS-Academia Sinica]
.......................  AS-Academia Sinica data (2014-)
jī dū shè qū............  [AS-Academia Sinica]
.......................  AS-Academia Sinica data (2014-)
Reorganized Church of Jesus Christ of Latter Day Saints............  [VP]
.........................................................................................  Encyclopedia Britannica Online (1994-2001) accessed 12/01
RLDS Church............  [VP]
.......................  Religious Tolerance [online] (1995-2000) accessed 12/01
 
Subject: .....  [AS-Academia Sinica, CDBP-SNPC, RKD, AAT-Ned, VP]
............  AAT-Ned (1994-)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Encyclopedia Britannica Online (1994-2001) accessed 12/01
.......... Religious Tolerance [online] (1995-2000) accessed 12/01
Chinese (traditional) .......... [AS-Academia Sinica]
.......... AS-Academia Sinica data (2014-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
Spanish .......... [CDBP-SNPC]
.......... TAA database (2000-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust