The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300236029
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300236029

 

Record Type: concept
barons (noblemen) (noblemen, <nobles by gender>, ... People (hierarchy name))

 

Note: Refers to noblemen holding a barony, which is a large estate or a sizable section of a larger territory ruled by a sovereign and often originally awarded for military or other service. It typically refers to members of the European nobility who rank, in modern times, immediately below a viscount or a count in many countries, although the rank and status of a baron varies from country to country and in various historical periods. The term may also be used in its original sense, which in the early Middle Ages designated the tenant who held a tenure of a barony directly from the king, whatever the tenant's rank. It may also be used to refer to noblemen of low rank in Japan. The term may be used in a more general sense to signify a powerful personage or magnate. Barons are always male; female holders of a barony are "baronesses."
 
Terms:
barons (noblemen) (preferred,C,U,English-P,D,U,PN)
baron (nobleman) (C,U,English,AD,U,SN)
baron (nobleman) (Dutch,AD,U,U)
baron's (nobleman) (C,U,English,AD,U,N)
barons' (nobleman) (C,U,English,AD,U,N)
男爵 (C,U,Chinese (traditional)-P,D,U)
nán jué (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,UF,U)
nan jue (C,U,Chinese (transliterated Pinyin without tones)-P,UF,U)
nan chüeh (C,U,Chinese (transliterated Wade-Giles)-P,UF,U)
baronnen (C,U,Dutch-P,D,U,U)
barones (nobleman) (C,U,Spanish-P,D,U,PN)
barón (nobleman) (C,U,Spanish,AD,U,SN)

Facet/Hierarchy Code:  H.HG

Hierarchical Position:

Hierarchy of Agents Facet
Agents Facet
Hierarchy of People (hierarchy name)
.... People (hierarchy name) (G)
Hierarchy of people (agents)
........ people (agents) (G)
Hierarchy of <people by state or condition>
............ <people by state or condition> (G)
Hierarchy of aristocrats
................ aristocrats (G)
Hierarchy of nobles (aristocrats)
.................... nobles (aristocrats) (G)
Hierarchy of <nobles by gender>
........................ <nobles by gender> (G)
Hierarchy of noblemen
............................ noblemen (G)
Hierarchy of barons (noblemen)
................................ barons (noblemen) (G)

Additional Notes:
Chinese (traditional) ..... 指擁有男爵位階封地的貴族,其領地通常是因為戰功或其他貢獻所獲賜的一大片封地或是君主所統治的較大領土中的一大塊區域。雖然男爵的階級與地位隨著國家以及歷史時代的不同而改變,但是在現代通常指稱僅次於子爵與伯爵的歐洲貴族成員。該詞彙也可用於原意,指中古時代早期,不管其位階,直接從國王獲得男爵位階封地所有權之封臣。也可用來指稱日本低等位階的貴族。該詞彙用於其較廣泛的定義,以指稱名人或顯貴。男爵通常為男性;擁有此頭銜的女性則稱為「女爵/男爵夫人」。 
Dutch ..... Verwijst naar edelen die in het bezit zijn van een baronie: een groot landgoed of een aanzienlijk deel van een groter gebied dat door een soevereine vorst wordt bestuurd, en dat ooit werd toegewezen als beloning voor een militaire of andere bewezen dienst. De term verwijst meestal naar leden van de Europese adel met een rang die tegenwoordig in veel landen direct onder die van burggraaf of graaf is geplaatst. De rang en status van een baron kunnen overigens verschillen, niet alleen per land maar ook afhankelijk van de geschiedkundige periode. De term kan daarnaast verwijzen naar de oorspronkelijke, middeleeuwse betekenis, namelijk iemand die een baronie rechtstreeks van de koning als pachtgoed beheerde, ongeacht zijn rang. De term kan voorts verwijzen naar Japanse edellieden met een lage rang. In meer algemene zin kan de term verwijzen naar een machtig persoon of magnaat. Baronnen zijn altijd mannelijk; vrouwelijke bezitters van een baronie worden 'baronessen' genoemd. 
Spanish ..... Úsese para hombres nobles que poseen una baronía. En Gran Bretaña y Japón, ellos ocupan el rango más bajo de nobleza; en Europa Continental, su rango y estatus dentro de la nobleza varía de país a país. 

Related concepts:
affiliated with ....  baronies
............................  (<political administrative bodies by governing person>, political administrative bodies, ... Organizations (hierarchy name)) [300264284]
have counterpart ....  baronesses
..............................  (noblewomen, <nobles by gender>, ... People (hierarchy name)) [300265444]

Sources and Contributors:
男爵............  [AS-Academia Sinica Preferred]
...........  中央研究院中英雙語知識本體詞網 November 29, 2011
...........  朗文當代大辭典 p. 117
...........  牛津當代大辭典 p. 124
baron (nobleman)............  [RKD, AAT-Ned, VP]
.............................  AAT-Ned (1994-)
.............................  Getty Vocabulary Program rules baron
barón (nobleman)............  [CDBP-SNPC, VP]
.............................  Moliner, Diccionario de uso del español (2004) I:346
.............................  TAA database (2000-)
barones (nobleman)............  [CDBP-SNPC Preferred, VP]
...................................  TAA database (2000-)
baronnen............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.................  AAT-Ned (1994-)
barons (noblemen)............  [VP Preferred]
................................  Contributed as a candidate term Candidate term - GULAN - 04/29/92.
................................  Friar, ed. Dictionary of Heraldry (1987)
................................  Oxford English Dictionary (1989)
................................  Random House Dictionary of the English Language (1987)
................................  Webster's Third New International Dictionary (1961)
baron's (nobleman)............  [VP]
...................................  Getty Vocabulary Program rules
barons' (nobleman)............  [VP]
...................................  Getty Vocabulary Program rules
nan chüeh............  [AS-Academia Sinica]
....................  AS-Academia Sinica data (2014-)
nan jue............  [AS-Academia Sinica]
.................  AS-Academia Sinica data (2014-)
nán jué............  [AS-Academia Sinica]
.................  AS-Academia Sinica data (2014-)
 
Subject: .....  [AS-Academia Sinica, CDBP-SNPC, RKD, AAT-Ned, VP]
............  AAT-Ned (1994-)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 08/02/2001
Chinese (traditional) .......... [AS-Academia Sinica]
.......... AS-Academia Sinica data (2014-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
Spanish .......... [CDBP-SNPC]
.......... TAA database (2000-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust