The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300438838
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300438838

 

Record Type: concept
average (damage) (damage (condition), <conditions and effects by specific type>, Conditions and Effects (hierarchy name))

 

Note: Term used in maritime commerce to signify the damage or expenses resulting from the perils of marine navigation such as damage caused by storm, collision or cargo shifting. It also implies partial, as distinguished from total, loss. To be distinguished from 'general average' which refers to damage caused in shipsaving situations.
 
Terms:
average (damage) (preferred,C,U,English-P,D,U,PN)
sea damage (C,U,English,UF,U,U)
averij (C,U,Dutch-P,D,U,PN)
averij-particulier (C,U,Dutch,UF,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  D.DE

Hierarchical Position:

Hierarchy of Physical Attributes Facet
Physical Attributes Facet
Hierarchy of Conditions and Effects (hierarchy name)
.... Conditions and Effects (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <conditions and effects by specific type>
........ <conditions and effects by specific type> (G)
Hierarchy of damage (condition)
............ damage (condition) (G)
Hierarchy of average (damage)
................ average (damage) (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Schade geleden aan schip en lading gedurende de reis, bijvoorbeeld door storm, aanvaringen, het verschuiven van lading door overhellen van het schip, enz. Niet te verwarren met 'averij-grosse', de specifieke, meestal wettelijk geregelde verrekening van schade die opzettelijk berokkend werd om een schip te redden in noodsituaties. 

Sources and Contributors:
average (damage)............  [ANET, VP Preferred]
.............................  Anet, working group AAT
.............................  de Kerchove, International Maritime Dictionary (1948) 25
averij............  [ANET Preferred, VP]
.................  Anet, working group AAT
.................  van Beylen, Zeilvaartlexicon: viertalig maritiem woordenboek (1985) 14
.................  Van Dale, Groot woordenboek van de Nederlandse taal (2015) 293
averij-particulier............  [ANET, VP]
...................................  Anet, working group AAT
sea damage............  [ANET, VP]
.......................  Anet, working group AAT
 
Subject: .....  [ANET, VP]
............  Anet, working group AAT
 
Note:
English .......... [ANET, VP]
.......... Anet, working group AAT
Dutch .......... [ANET, VP]
.......... Anet, working group AAT

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust