The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples) Representative Images:    1

ID: 300411309
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300411309

 

Record Type: concept
lots (objects for random selection) (<object genres by function>, object genres (object classifications), Object Genres (hierarchy name))

 

Note: Objects of any material, such as pieces of wood, bone, paper, straws, etc., used in methods of random selection to secure a decision. Examples of use include in resolving disputes, dividing goods, choosing people for an office or duty, or choosing a course of action. The use of the objects may be seen to appeal to chance or to a divine agent believed to be involved in the results of chance.
 
Terms:
lots (objects for random selection) (preferred,C,U,English-P,D,U,B)
lot (object for random selection) (C,U,English,AD,U,SN)
lot (object voor willekeurige selectie) (Dutch,AD,U,U)
loten (objecten voor willekeurige selectie) (C,U,Dutch,D,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  V.PE

Hierarchical Position:

Hierarchy of Objects Facet
Objects Facet
Hierarchy of Object Genres (hierarchy name)
.... Object Genres (hierarchy name) (G)
Hierarchy of object genres (object classifications)
........ object genres (object classifications) (G)
Hierarchy of <object genres by function>
............ <object genres by function> (G)
Hierarchy of lots (objects for random selection)
................ lots (objects for random selection) (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Objecten van enig materiaal, zoals stukken hout, bot, papier, stro, etc., gebruikt om een willekeurige keuze te maken om tot een besluit te komen. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt voor het oplossen van disputen, de verdeling van goederen, het kiezen van mensen voor een functie of taak, of het besluiten tot een handelwijze. Bij het gebruik van de objecten kan het lot worden aangeroepen, of een goddelijke kracht waarvan men gelooft dat deze het resultaat van het trekken van loten kan be├»nvloeden.  

Related concepts:
contextualized in ....  casting lots
................................  (sortilege, decision making, ... Functions (hierarchy name)) [300411311]

Sources and Contributors:
lot (object for random selection)............  [RKD, AAT-Ned, VP]
........................................................  AAT-Ned (1994-)
........................................................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
loten (objecten voor willekeurige selectie)............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.......................................................................  AAT-Ned (1994-)
lots (objects for random selection)............  [VP Preferred]
...........................................................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
...........................................................  Random House Unabridged Dictionary (1993)
...........................................................  Webster's Third New International Dictionary (2002)
 
Subject: .....  [RKD, AAT-Ned, VP]
............  UvA Talen
............  Van Dale Online Woordenboek (2014-)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Oxford English Dictionary Online (2002-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust