The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300379115
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300379115

 

Record Type: concept
rockets (projectiles, general) (fireworks (explosive equipment), explosive equipment, ... Furnishings and Equipment (hierarchy name))

 

Note: Cylindrical projectiles that can be propelled to a considerable height or distance by the combustion of the contents and the backward ejection of waste gases, usually giving a burst of light and used for signalling, in maritime rescue, for entertainment, and as a firework, typically giving a brilliant visual display at the apex of its ascent. For weaponized rockets, use "missiles (weapons)."
 
Terms:
rockets (projectiles, general) (preferred,C,U,English-P,D,U,PN)
rocket (projectile, general) (C,U,English,AD,U,SN)
raketten (C,U,Dutch-P,D,U,U)
raket (C,U,Dutch,AD,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  V.TH

Hierarchical Position:

Hierarchy of Objects Facet
Objects Facet
Hierarchy of Furnishings and Equipment (hierarchy name)
.... Furnishings and Equipment (hierarchy name) (G)
Hierarchy of Tools and Equipment (hierarchy name)
........ Tools and Equipment (hierarchy name) (G)
Hierarchy of equipment
............ equipment (G)
Hierarchy of <equipment by process>
................ <equipment by process> (G)
Hierarchy of explosive equipment
.................... explosive equipment (G)
Hierarchy of fireworks (explosive equipment)
........................ fireworks (explosive equipment) (G)
Hierarchy of rockets (projectiles, general)
............................ rockets (projectiles, general) (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Cilindrische projectielen die tot op een aanzienlijke hoogte of over een aanzienlijke afstand afgevuurd kunnen worden dankzij de verbranding van hun inhoud en de achterwaartse uitstoot van afvalgassen, waardoor doorgaans ook een lichtflits ontstaat. Deze raketten kunnen gebruikt worden als signaal, voor redding op zee, voor het vermaak of als vuurwerk, vaak met een sierlijke visuele ontploffing zodra de raket zijn hoogtepunt bereikt heeft. Gebruik 'raketten (wapens)' voor raketten die als wapen gebruikt worden. 

Related concepts:
distinguished from ....  missiles (weapons)
..................................  (<projectile weapons with explosive propellant>, projectile weapons, ... Furnishings and Equipment (hierarchy name)) [300208803]

Sources and Contributors:
raket............  [RKD, AAT-Ned]
..............  AAT-Ned (1994-)
..............  RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis [database] (2021-)
..............  UvA Talen
..............  Van Dale Online Woordenboek (2014-)
raketten............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.................  AAT-Ned (1994-)
.................  RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis [database] (2021-)
.................  UvA Talen
.................  Van Dale Online Woordenboek (2014-)
rockets (projectiles, general)............  [VP Preferred]
.....................................................  GRI Photo Archive databases (2012-)
.....................................................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
.....................................................  Webster's Third New International Dictionary (2002)
 
Subject: .....  [VP]
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Oxford English Dictionary Online (2002-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis [database] (2021-)
.......... UvA Talen
.......... Van Dale Online Woordenboek (2014-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust