The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300310635
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300310635

 

Record Type: concept
Ursus maritimus (species) (Ursus (genus), Ursidae (family), ... Living Organisms (hierarchy name))

 

Note: Members of a species of large, solitary, strictly carnivorous bear found throughout the Arctic region, having a stocky build, long neck, relatively small head, short rounded ears, a short tail, insulating blubber, black skin, and fur comprising dense underfur with an outer layer of guard hairs that appear white or biege but are actually transparent. The polar bear travels long distances over vast desolate expanses, generally on drifting oceanic ice floes, searching for seals, its primary prey. It is endangered by loss of habitat resulting from global warming. According to both fossil and genetic evidence, the polar bear diverged from the arctic brown bear around 200,000 years ago, when it is probable that a population of brown bears became isolated during a period of glaciation in the Pleistocene.
 
Terms:
Ursus maritimus (species) (preferred,C,U,S,English-P,D,L,N)
Ursus maritimus (species) (Latin-P,D,U,N)
Ursus maritimus (soort) (Dutch-P,D,U,U)
polar bear (species) (C,U,C,English,AD,U,SN)
polar bears (species) (C,U,English,AD,U,PN)
white bears (species) (C,U,English,UF,U,N)
ice bears (species) (C,U,English,UF,U,N)
sea bears (species) (C,U,English,UF,U,N)
北極熊 (種) (C,U,Chinese (traditional)-P,D,U,U)
白熊 (C,U,Chinese (traditional),UF,U,U)
水熊 (C,U,Chinese (traditional),UF,U,U)
海熊 (C,U,Chinese (traditional),UF,U,U)
冰熊 (C,U,Chinese (traditional),UF,U,U)
běi jí xióng (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,UF,U,U)
bei ji xiong (C,U,Chinese (transliterated Pinyin without tones)-P,UF,U,U)
pei chi hsiung (C,U,Chinese (transliterated Wade-Giles)-P,UF,U,U)
ijsbeer (C,U,Dutch,UF,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  H.HL

Hierarchical Position:

Hierarchy of Agents Facet
Agents Facet
Hierarchy of Living Organisms (hierarchy name)
.... Living Organisms (hierarchy name) (G)
Hierarchy of living organisms (entities)
........ living organisms (entities) (G)
Hierarchy of Eukaryota (domain)
............ Eukaryota (domain) (G)
Hierarchy of Animalia (kingdom)
................ Animalia (kingdom) (G)
Hierarchy of Chordata (phylum)
.................... Chordata (phylum) (G)
Hierarchy of Vertebrata (subphylum)
........................ Vertebrata (subphylum) (G)
Hierarchy of Mammalia (class)
............................ Mammalia (class) (G)
Hierarchy of Carnivora (order)
................................ Carnivora (order) (G)
Hierarchy of Ursidae (family)
.................................... Ursidae (family) (G)
Hierarchy of Ursus (genus)
........................................ Ursus (genus) (G)
Hierarchy of Ursus maritimus (species)
............................................ Ursus maritimus (species) (G)

Additional Notes:
Chinese (traditional) ..... 體型大,獨居,純肉食的熊種,出沒於北極各地,結實,頸長,頭小,耳小而圓,尾短,能隔絕嚴寒的脂肪層,皮膚黑,皮毛包含濃密的細軟絨毛,外面有一層似白色或淺褐色,但實為透明的保護毛。北極熊長途跋涉,穿越廣袤荒涼的區域,通常在漂流的海洋浮冰上尋找其主要的獵物─海豹。因全球暖化造成棲地流失,而被列為瀕臨絕種的動物。根據化石與基因證據,北極熊約於二十萬年前由北極的棕熊中分出,可能是在更新世時期,有一部分棕熊因冰河運動而被隔離在北極。 
Dutch ..... Leden van een grote, solitaire, strikt vleesetende beersoort die in het gehele Noordpoolgebied wordt aangetroffen, met een gedrongen bouw, een lange nek, een relatief kleine kop, korte geronde oren, een korte staart, een isolerende onderhuidse vetlaag, een zwarte huid en een vacht die bestaat uit een dichte ondervacht en een buitenlaag van beschermharen die wit of beige lijken maar in feite doorzichtig zijn. De ijsbeer legt grote afstanden af over enorme verlaten vlakten, vaak op oceaanijsschotsen, op zoek naar zeehonden, zijn voornaamste prooi. De soort wordt met uitsterven bedreigd door verlies van habitat als gevolg van de opwarming van de aarde. Volgens fossiele en genetische aanwijzingen is de ijsbeer circa 200.000 jaar geleden ontstaan uit de bruine beer, toen een populatie bruine beren waarschijnlijk geïsoleerd is geraakt tijdens een ijstijd in het Pleistoceen. 

Sources and Contributors:
北極熊 (種)............  [AS-Academia Sinica Preferred]
.................  國家教育研究院-雙語詞彙、學術名詞暨辭書資訊網 28 July, 2014 August 26, 2011
.................  大英百科全書線上繁體中文版 August 26, 2011
.................  智慧藏百科全書網 August 26, 2011
.................  朗文當代大辭典 126
白熊............  [AS-Academia Sinica]
...........  大英百科全書線上繁體中文版 August 26, 2011
...........  智慧藏百科全書網 August 26, 2011
水熊............  [AS-Academia Sinica]
...........  大英百科全書線上繁體中文版 August 26, 2011
海熊............  [AS-Academia Sinica]
...........  大英百科全書線上繁體中文版 August 26, 2011
冰熊............  [AS-Academia Sinica]
...........  大英百科全書線上繁體中文版 August 26, 2011
bei ji xiong............  [AS-Academia Sinica]
.......................  AS-Academia Sinica data (2014-)
běi jí xióng............  [AS-Academia Sinica]
.......................  AS-Academia Sinica data (2014-)
ice bears (species)............  [VP]
...................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
ijsbeer............  [RKD, AAT-Ned]
.................  AAT-Ned (1994-)
pei chi hsiung............  [AS-Academia Sinica]
.............................  AS-Academia Sinica data (2014-)
polar bear (species)............  [VP]
...................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
polar bears (species)............  [GCI Preferred, VP]
......................................  AATA database (2002-) 127506 checked 26 January 2012
......................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
......................................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
sea bears (species)............  [VP]
...................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
Ursus maritimus (species)............  [RKD, AAT-Ned Preferred, VP Preferred]
............................................  AAT-Ned (1994-)
............................................  Animal Diversity Web (1995-) accessed 15 May 2007
............................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 15 May 2007
............................................  National Museum of Natural History, Mammal Species (2000-) accessed 20 August 2008
............................................  Natural History Museum, London (2000-) accessed 20 August 2008
............................................  Webster's Third New International Dictionary (1961)
white bears (species)............  [VP]
......................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
 
Subject: .....  [AS-Academia Sinica, GCI, RKD, AAT-Ned, VP]
............  AATA database (2002-) 127506 checked 26 January 2012
............  Animal Diversity Web (1995-) accessed 15 May 2007
............  Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 15 May 2007
............  Webster's Third New International Dictionary (1986)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 15 May 2007
Chinese (traditional) .......... [AS-Academia Sinica]
.......... AS-Academia Sinica data (2014-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust