The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300379578
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300379578

 

Record Type: concept
globalization (sociological concepts, social science concepts, Associated Concepts (hierarchy name))

 

Note: Refers to the global integration of economic, political, cultural and social institutions as motivated by objectives which include fostering international cooperation and coordination, universalizing regulatory standards, and enabling free flow of capital and free trade. The term is also used to imply the loss of national identity that globalization is perceived to bring.
 
Terms:
globalization (preferred,C,U,LC,English-P,D,U,U)
globalisation (C,U,English,UF,U,U)
internationalization (C,U,English,UF,U,U)
globalisering (C,U,Dutch-P,D,U,U)
internationalisering (C,U,Dutch,UF,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  B.BM

Hierarchical Position:

Hierarchy of Associated Concepts Facet
Associated Concepts Facet
Hierarchy of Associated Concepts (hierarchy name)
.... Associated Concepts (hierarchy name) (G)
Hierarchy of social science concepts
........ social science concepts (G)
Hierarchy of sociological concepts
............ sociological concepts (G)
Hierarchy of globalization
................ globalization (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Verwijst naar de wereldwijde integratie van economische, politieke, culturele en maatschappelijke instellingen, gemotiveerd door doelstellingen zoals internationale samenwerking, gelijktrekking van normen en regels en het mogelijk maken van de vrije kapitaalstromen en vrije handel. De term wordt ook gebruikt om te wijzen op het verlies van nationale identiteit dat globalisering volgens sommigen met zich meebrengt. 

Sources and Contributors:
globalisation............  [GCI, VP]
..........................  Library of Congress Authorities online (2002-) accessed 10 October 2012
..........................  Oxford English Dictionary Online (2002-) accessed 10 October 2012
globalisering............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
..........................  AAT-Ned (1994-)
..........................  European Parliament Study
..........................  Van Dale Online Woordenboek (2014-)
globalization............  [GCI Preferred, VP Preferred]
..........................  AATA database (2002-) accessed 10 October 2012
..........................  Library of Congress Authorities online (2002-) accessed 10 October 2012
..........................  Merriam-Webster Dictionary [online] (2008-) accessed 10 October 2012
..........................  Oxford English Dictionary Online (2002-) accessed 10 October 2012
internationalisering............  [RKD, AAT-Ned]
...................................  AAT-Ned (1994-)
...................................  European Parliament Study
...................................  Van Dale Online Woordenboek (2014-)
internationalization............  [GCI, VP]
...................................  Library of Congress Authorities online (2002-) accessed 10 October 2012
 
Subject: .....  [VP]
 
Note:
English .......... [GCI, VP]
.......... AATA database (2002-) accessed 10 October 2012
.......... Library of Congress Authorities online (2002-) accessed 10 October 2012
.......... Merriam-Webster Dictionary [online] (2008-) accessed 10 October 2012
.......... Oxford English Dictionary Online (2002-) accessed 10 October 2012
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... European Parliament Study
.......... Van Dale Online Woordenboek (2014-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust