The GettyResearch Institute
Research Home Tools Union List of Artist Names Source Record
Union List of Artist Names Source Record
New Search Previous Page Help
Source ID: 2100034995
Brief Citation: Balus, Historyzm, analogicznosc, malowniczosc, Folia Historiae Artium 24 (1988)
Full Citation: Balus, W. Historyzm, analogicznosc, malowniczosc. Rozwazania o centralnych kategoria ch twórczosci Teodora Talowskiego (1857-1910). Folia Historiae Artium 24 (1988): 117.
 
New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust