The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300263781
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300263781

 

Record Type: concept
mezza-maiolica (earthenware, pottery (visual works), ... Visual and Verbal Communication (hierarchy name))

 

Note: Refers to a distinctive pottery that was produced in Bologna, Italy, and elsewhere, primarily from the 15th through the 18th centuries. It was created by dipping the earthenware body into clay slip and covering it with a lead glaze. Designs were incised into the slip, sometimes in conjunction with the application of green and manganese glazes. The technique was copied from certain Chinese and Korean objects, and it was practiced by Byzantine potters in Constantinople before appearing in Italy about 1500. Though it superficially resembles true "maiolica," or tin-glazed earthenware, it is distinct from maiolica in that lead glaze is used instead of tin glaze, designs are applied by incision through the slip to reveal differently colored clay beneath rather than by painting, and the colors tend to run during firing.
 
Terms:
mezza-maiolica (preferred,C,U,English-P,D,U,N)
mezza-maiolica (Spanish,AD,U,SN)
mezza-maiolica (Italian,UF,U,N)
mezza maiolica (C,U,English,UF,U,N)
mezza maiolica (Italian,UF,U,N)
halb-fayence (C,U,English,UF,U,N)
mezza majolica (C,U,English,UF,U,N)
sgraffito (maiolica) (C,U,English,UF,U,N)
仿馬約利卡陶器 (C,U,Chinese (traditional)-P,D,U,U)
鉛釉陶器 (C,U,Chinese (traditional),UF,U,U)
fǎng ma yuē lì kǎ táo qì (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,UF,U,U)
fang ma yue li ka tao qi (C,U,Chinese (transliterated Pinyin without tones)-P,UF,U,U)
fang ma yüeh li k'a t'ao ch'i (C,U,Chinese (transliterated Wade-Giles)-P,UF,U,U)
mezza-majolica (C,U,Dutch-P,D,U,U)
Halbfayence (C,U,German-P,D,U,N)
Mezzamajolika (C,U,German,UF,U,N)
mezzamaiolica (C,U,Italian-P,D,U,N)
mezzamaiolica (Spanish-P,D,U,SN)

Facet/Hierarchy Code:  V.PE

Hierarchical Position:

Hierarchy of Objects Facet
Objects Facet
Hierarchy of Visual and Verbal Communication (hierarchy name)
.... Visual and Verbal Communication (hierarchy name) (G)
Hierarchy of Visual Works (hierarchy name)
........ Visual Works (hierarchy name) (G)
Hierarchy of visual works (works)
............ visual works (works) (G)
Hierarchy of <visual works by material or technique>
................ <visual works by material or technique> (G)
Hierarchy of ceramic ware (visual works)
.................... ceramic ware (visual works) (G)
Hierarchy of pottery (visual works)
........................ pottery (visual works) (G)
Hierarchy of earthenware
............................ earthenware (G)
Hierarchy of mezza-maiolica
................................ mezza-maiolica (G)

Additional Parents:

Hierarchy of Objects Facet
Objects Facet
Hierarchy of Visual and Verbal Communication (hierarchy name)
.... Visual and Verbal Communication (hierarchy name) (G)
Hierarchy of Visual Works (hierarchy name)
........ Visual Works (hierarchy name) (G)
Hierarchy of visual works (works)
............ visual works (works) (G)
Hierarchy of <visual works by material or technique>
................ <visual works by material or technique> (G)
Hierarchy of ceramic ware (visual works)
.................... ceramic ware (visual works) (G)
Hierarchy of pottery (visual works)
........................ pottery (visual works) (G)
Hierarchy of <pottery by kiln, location, or style>
............................ <pottery by kiln, location, or style> (G)
Hierarchy of mezza-maiolica
................................ mezza-maiolica (G)

Additional Notes:
Chinese (traditional) ..... 指主要從15至18世紀在義大利波隆那及其他地區所產的特殊陶器。其作法是將坯體浸入泥釉中,並覆蓋一層鉛釉。陶器的設計刻於泥釉上,有時則搭配綠釉及錳釉。此技術源自對一些中國及韓國陶器的模仿,在於1500年出現於義大利之前,已由君士坦丁堡的拜占庭陶藝家加以運用。儘管這類陶器表面極似真正的「馬約利卡陶器」或錫釉土器,其與馬約利卡陶器的不同之處在於其使用鉛釉而非錫釉,在泥釉上雕刻設計,以展現底下不同的陶土顔色,而非用繪製的,而燒結時顏色則會滲開。 
Dutch ..... Verwijst naar specifiek aardewerk dat in het Italiaanse Bologna en elders werd geproduceerd, hoofdzakelijk van de 15de tot en met de 18de eeuw. De romp van aardewerk werd in klei-engobe gedompeld en vervolgens met loodglazuur bedekt. De ontwerpen werden in de engobe gesneden, waarbij soms ook groen glazuur en mangaanglazuur werden aangebracht. De techniek is gekopieerd van bepaalde Chinese en Koreaanse voorwerpen en werd reeds door Byzantijnse pottenbakkers in Konstantinopel gebruikt, en later, vanaf 1500, ook in Italië. Hoewel het aardewerk op het eerste gezicht op echte 'majolica' of op aardewerk met tinglazuur lijkt, zijn er duidelijke verschillen: er is namelijk geen tinglazuur maar loodglazuur gebruikt, en de ontwerpen zijn door de engobe heen gekerfd om de onderliggende klei met een afwijkende kleur zichtbaar te maken, en zijn er dus niet op geverfd. Verder hebben de kleuren de neiging uit te lopen tijdens het bakken in de oven. 
Spanish ..... Tipo de cerámica que fue producida en Boloña, Italia, y en otras partes, principalmente desde el siglo XV y a través del siglo XVIII. Fue creada zambullendo el cuerpo de la loza en el listado de arcilla y cubriéndolo con un barniz de plomo. Los diseños fueron hendidos dentro de los listados a veces en conjunto con la aplicación de verde y barniz de manganeso. La técnica fue copiada de ciertos objetos chinos y coreanos, y fue practicado por ceramistas bizantinos en Constantinopla antes de apare 

Related concepts:
distinguished from ....  maiolica
..................................  (tin-glazed ware, earthenware, ... Visual and Verbal Communication (hierarchy name)) [300021170]

Sources and Contributors:
仿馬約利卡陶器............  [AS-Academia Sinica Preferred]
.................  大英百科全書線上繁體中文版 September 29, 2014
鉛釉陶器............  [AS-Academia Sinica]
...........  AS-Academia Sinica data (2014-)
fang ma yüeh li k'a t'ao ch'i............  [AS-Academia Sinica]
..................................................  AS-Academia Sinica data (2014-)
fang ma yue li ka tao qi............  [AS-Academia Sinica]
.........................................  AS-Academia Sinica data (2014-)
fǎng ma yuē lì kǎ táo qì............  [AS-Academia Sinica]
.........................................  AS-Academia Sinica data (2014-)
halb-fayence............  [VP]
.......................  Savage and Newman, Illustrated Dictionary of Ceramics (1989) 192
Halbfayence............  [VP]
.......................  Grove Dictionary of Art online (1999-2002)
mezza-maiolica............  [CDBP-SNPC Preferred, GCI Preferred, VP Preferred]
.............................  AATA database (2002-) 126150 checked 26 January 2012
.............................  Grove Dictionary of Art online (1999-2002) "Ceramics: European wares." Accessed 08/11/2000
.............................  Italian Ceramic Art (1897) title
.............................  Savage and Newman, Illustrated Dictionary of Ceramics (1989) 192
.............................  TAA database (2000-)
.............................  Tesauro de Arte & Arquitectura (TAA) [online] (2000-)
mezza maiolica............  [VP]
.............................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) "Mezza majolica." Accessed 08/11/2000.
mezzamaiolica............  [CDBP-SNPC, ICCD Preferred, VP]
..........................  Fleming and Honour, Diccionario de Artes Decorativas (1987) 548
..........................  Fleming y Honour, Diccionario de Artes Decorativas (1987) 548
..........................  ICCD database (1988-)
..........................  Tesauro de Arte & Arquitectura (TAA) [online] (2000-)
mezza majolica............  [VP]
.............................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) "Mezza majolica." Accessed 08/11/2000.
.............................  Terraroli, Italian Art Ceramics: 1900-1950 (2007) 230
mezza-majolica............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.............................  AAT-Ned (1994-)
Mezzamajolika............  [VP]
..........................  Grove Dictionary of Art online (1999-2002)
sgraffito (maiolica)............  [VP]
...................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) "Mezza majolica." Accessed 08/11/2000.
 
Subject: .....  [AS-Academia Sinica, CDBP-SNPC, GCI, ICCD, RKD, AAT-Ned, VP]
............  AAT-Ned (1994-)
............  AATA database (2002-) 126150 checked 26 January 2012
............  Terraroli, Italian Art Ceramics: 1900-1950 (2007) 230
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Grove Art Online (2008-)
Chinese (traditional) .......... [AS-Academia Sinica]
.......... AS-Academia Sinica data (2014-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
Spanish .......... [CDBP-SNPC]
.......... TAA database (2000-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust