The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300438834
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300438834

 

Record Type: concept
knots (ropework (visual works), <visual works by material or technique>, ... Visual and Verbal Communication (hierarchy name))

 

Note: An interlacement of parts of a rope by twisting the ends about each other and then drawing tight the loops for the purpose of fastening them together or to another object or to prevent slippage. The goal is to fasten the ropes in a way they can easily be released again, without loosening themselves.
 
Terms:
knots (preferred,C,U,English-P,D,U,PN)
knot (C,U,English,AD,U,U)
knopen (touwwerk) (C,U,Dutch-P,D,U,PN)
knoop (touwwerk) (C,U,Dutch,AD,U,SN)

Facet/Hierarchy Code:  V.PE

Hierarchical Position:

Hierarchy of Objects Facet
Objects Facet
Hierarchy of Visual and Verbal Communication (hierarchy name)
.... Visual and Verbal Communication (hierarchy name) (G)
Hierarchy of Visual Works (hierarchy name)
........ Visual Works (hierarchy name) (G)
Hierarchy of visual works (works)
............ visual works (works) (G)
Hierarchy of <visual works by material or technique>
................ <visual works by material or technique> (G)
Hierarchy of ropework (visual works)
.................... ropework (visual works) (G)
Hierarchy of knots
........................ knots (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Wijze om twee touwen met elkaar te verbinden zodanig dat men ze vrij gemakkelijk weer kan losmaken, maar zo dat ze niet vanzelf losgaan. Er bestaan honderden knopen met talrijke varianten. Ze worden gelegd uit noodzaak maar ook bij wijze van versiering zonder verder praktisch nut en kunnen ook onbedoeld ontstaan. De termen knoop en een steek worden soms door elkaar gebruikt, hoewel het geen synoniemen zijn 

Sources and Contributors:
knoop (touwwerk)............  [ANET, VP]
.............................  Anet, working group AAT
knopen (touwwerk)............  [ANET Preferred, VP]
................................  Anet, working group AAT
................................  van Beylen, (ed). Maritieme encyclopedie (1970) 102
................................  van Beylen, Zeilvaartlexicon: viertalig maritiem woordenboek (1985) 117
................................  Van Dale, Groot woordenboek van de Nederlandse taal (2015) 1976-1977
knot............  [ANET, VP]
...........  Anet, working group AAT
...........  Oxford English Dictionary Online (2002-)
knots............  [ANET, VP Preferred]
..............  Anet, working group AAT
..............  de Kerchove, International Maritime Dictionary (1948) 387
..............  Oxford English Dictionary Online (2002-)
 
Subject: .....  [ANET, VP]
............  Anet, working group AAT
 
Note:
English .......... [ANET, VP]
.......... Anet, working group AAT
Dutch .......... [ANET, VP]
.......... Anet, working group AAT

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust