The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300155124
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300155124

 

Record Type: concept
Sufism (Islam, Abrahamic religions, ... Associated Concepts (hierarchy name))

 

Note: Refers to the branch of Islam founded on the central tenet that divine love and knowledge can be attained through direct personal union with Allah. This branch is characterized by an aversion to traditional theological law and reason, advocating, instead, the scheme of antithetical categories to achieve the synthesis of the external and internal, by the establishment of dervish orders that emphasized intense emotionalism and spiritual rapturous states, and by the teaching of the spiritual technique of recitation known as dhikr based on phrases from the Qur'an. The branch is also known for the popularization of its mystical love poetry composed in the Persian, Turkish, and Urdu languages.
 
Terms:
Sufism (preferred,C,U,LC,English-P,D,U,N)
Sufistic (C,U,English,AD,U,A)
Sufi (C,U,English,AD,U,N)
Sufis (C,U,English,UF,U,N)
Sufist (C,U,English,UF,U,U)
蘇菲派 (C,U,Chinese (traditional)-P,D,U,U)
sū fēi pài (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,UF,U,U)
su fei pai (C,U,Chinese (transliterated Pinyin without tones)-P,UF,U,U)
su fei p'ai (C,U,Chinese (transliterated Wade-Giles)-P,UF,U,U)
soefisme (C,U,Dutch-P,D,U,U)
Sufismo (C,U,Spanish-P,D,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  B.BM

Hierarchical Position:

Hierarchy of Associated Concepts Facet
Associated Concepts Facet
Hierarchy of Associated Concepts (hierarchy name)
.... Associated Concepts (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <religions and religious concepts>
........ <religions and religious concepts> (G)
Hierarchy of religions (belief systems, cultures)
............ religions (belief systems, cultures) (G)
Hierarchy of Abrahamic religions
................ Abrahamic religions (G)
Hierarchy of Islam
.................... Islam (G)
Hierarchy of Sufism
........................ Sufism (G)

Additional Notes:
Chinese (traditional) ..... 伊斯蘭教的一支,其中心信念為透過個人與阿拉直接合一可獲得神的愛與知識。此派的特徵為反對傳統神學的法則與理論,藉由建立著重強烈感情與精神狂喜境界的苦修形式,以及藉念誦源於可蘭經的警句迪克爾(dhikr, 意為紀念)的精神教誨,來提倡以對立的體系達成內外合一。此分支也以其用波斯文、土耳其文與烏爾都語寫成的神秘愛情詩深受歡迎而聞名。 
Dutch ..... Verwijst naar de tak van de islam die is gebaseerd op het beginsel dat goddelijke liefde en kennis kunnen worden verworven door een rechtstreeks persoonlijk verbond aan te gaan met Allah. Deze tak wordt gekenmerkt door een aversie tegen traditionele theologische wetten en redeneringen. In plaats daarvan hanteren ze een voorkeur voor een systeem van antithetische categorieën om te komen tot een synthese van het uitwendige en het innerlijke hebben ze orden van derwisjen gesticht die streven naar het bereiken van een bepaalde spirituele extase en passen ze de spirituele techniek van het reciteren (dhikr) toe, waarbij zinnen uit de Koran worden gereciteerd. Deze tak staat ook bekend om de popularisering van mystieke liefdespoëzie in het Perzisch, Turks en Oerdoe. 
Spanish ..... Se refiere a la rama del islamismo fundada en la doctrina central que el amor y conocimiento divino puede ser obtenido a través de la unión personal directa con Alá. Esta rama se caracteriza por una aversión a la ley y razón teológica tradicional, apoyando, en su lugar el esquema de categorías antiéticas para lograr la síntesis de lo externo e interno, por el establecimiento de ordenes de santones que enfatizaban los estados de éxtasis de emocionalismo intenso y espiritualidad, y por la enseñanza de la técnicas espirituales. 

Sources and Contributors:
蘇菲派............  [AS-Academia Sinica Preferred]
...........  大英百科全書線上繁體中文版 December 6, 2012
...........  智慧藏百科全書網 December 6, 2012
soefisme............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.................  AAT-Ned (1994-)
.................  Van Dale groot woordenboek (1994)
su fei pai............  [AS-Academia Sinica]
.......................  TELDAP database (2009-)
sū fēi pài............  [AS-Academia Sinica]
.......................  TELDAP database (2009-)
su fei p'ai............  [AS-Academia Sinica]
.......................  TELDAP database (2009-)
Sufi............  [VP]
...........  Adams, Reader's Guide to the Great Religions (1977)
Sufis............  [VP]
..............  Noss, Man's Religions (1963) 753
Sufism............  [GCI Preferred, VP Preferred]
.................  AATA database (2002-) 129380 checked 26 January 2012
.................  Adams, Reader's Guide to the Great Religions (1977) IND
.................  CDMARC Subjects: LCSH (1988-)
.................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) "Sufism" Accessed 8/22/00
.................  Getty Vocabulary Program rules needs diacritics.
.................  Noss, Man's Religions (1963) 758
Sufismo............  [CDBP-SNPC Preferred]
.................  Diccionario Espasa. Religiones y creencias (1997) 762
.................  Nuevo Espasa Ilustrado 2000, Diccionario Enciclopédico (1999)
Sufist............  [VP]
.................  Getty Thesaurus of Geographic Names (1997-)
Sufistic............  [VP]
.................  Oxford English Dictionary Online (2002-) accessed 1 August 2013
 
Subject: .....  [AS-Academia Sinica, CDBP-SNPC, GCI, RKD, AAT-Ned, VP]
............  AATA database (2002-) 129380 checked 26 January 2012
............  CDMARC Subjects: LCSH (1988-) precoor.; Sufi...
............  Van Dale groot woordenboek (1994)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Adams, Reader's Guide to the Great Religions (1977)
Chinese (traditional) .......... [AS-Academia Sinica]
.......... TELDAP database (2009-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... Van Dale groot woordenboek (1994)
Spanish .......... [CDBP-SNPC]
.......... TAA database (2000-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust