The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples) Representative Images:    1

ID: 300391112
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300391112

 

Record Type: concept
collection receptacles with handle (<containers for exchange media>, <containers by function or context>, ... Furnishings and Equipment (hierarchy name))

 

Note: Collection bags, baskets, or other containers placed on one end of a long handle, typically used to allow the attendant in a religious service or other such event to reach the collection receptacle deep into the row to access participants further from the aisles.
 
Terms:
collection receptacles with handle (preferred,C,U,English-P,D,U,PN)
collection receptacle with handle (C,U,English,AD,U,SN)
collection sticks (C,U,English,UF,T,U)
collectestokken (C,U,Dutch-P,D,U,U)
collectestok (C,U,Dutch,AD,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  V.TQ

Hierarchical Position:

Hierarchy of Objects Facet
Objects Facet
Hierarchy of Furnishings and Equipment (hierarchy name)
.... Furnishings and Equipment (hierarchy name) (G)
Hierarchy of Containers (hierarchy name)
........ Containers (hierarchy name) (G)
Hierarchy of containers (receptacles)
............ containers (receptacles) (G)
Hierarchy of <containers by function or context>
................ <containers by function or context> (G)
Hierarchy of <containers for exchange media>
.................... <containers for exchange media> (G)
Hierarchy of collection receptacles with handle
........................ collection receptacles with handle (P,U)

Additional Notes:
Dutch ..... Een lange stok met een collectezakje aan het uiteinde ter inzameling van geld; de collectant kan hiermee alle kerkgangers bereiken. Het zakje is niet zelden voorzien van een geborduurde letter: een D voor diakonie, een K voor de kerk, verwijzend naar de begunstigden van de twee collectes. De oudere collectestokken hadden ook wel een bakje aan het uiteinde. Dit bakje heette in de volksmond ╩║centenbak╩║. Voor voorwerpen waarmee passief geld wordt ingezameld wordt het voorvoegsel offer- gebruikt, zoals bijvoorbeeld offervaas, offerkist etc. 

Related concepts:
required for ....  offertory bag stands
......................  (<stands by function>, stands (support objects), ... Furnishings and Equipment (hierarchy name)) [300390973]

Sources and Contributors:
collectestok............  [RKD, AAT-Ned]
.......................  AAT-Ned (1994-)
.......................  Am-MovE thesaurus
.......................  Religieus Erfgoed (2008)
.......................  Religieuserfgoed, objecten ABC
collectestokken............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.............................  AAT-Ned (1994-)
.............................  Am-MovE thesaurus
.............................  Religieus Erfgoed (2008)
.............................  Religieuserfgoed, objecten ABC
collection receptacles with handle............  [VP Preferred]
...........................................................  Leaflet Missal [online] (2000-)
...........................................................  Sheehan's Church Goods [online] (2000-)
...........................................................  Walker, Server's Handbook (1871)
collection receptacle with handle............  [VP]
........................................................  Walker, Server's Handbook (1871)
collection sticks............  [RKD, AAT-Ned, VP]
................................  Dictionary Van Dale En-Ne
 
Subject: .....  [RKD, AAT-Ned, VP]
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Leaflet Missal [online] (2000-)
.......... Walker, Server's Handbook (1871)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... Am-MovE thesaurus
.......... Religieus Erfgoed (2008)
.......... Religieuserfgoed, objecten ABC

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust