The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples) Representative Images:    1  2  3

ID: 300264934
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300264934

 

Record Type: concept
kandilai (vessels (containers), <containers by form>, ... Furnishings and Equipment (hierarchy name))

 

Note: A Cycladic vessel featuring a globe-shaped body, tall neck, pedestal foot, and four pierced lugs on the body. The pierced lugs would have held cords for securing a lid to the vessel. Kandilai take their name from their resemblance to modern Greek church lamps; they would have been used to hold liquids such as oil or wine. The kandila form was very common, made in both marble and clay and in a wide range of sizes. The gradual elimination of a foot or base may represent a step in the transition from the kandila to the spherical pyxis form that later became popular.
 
Terms:
kandilai (preferred,C,U,English-P,D,U,PN)
kandilai (Dutch-P,D,U,U)
kandila (C,U,English,AD,U,SN)
kandiles (C,U,English,UF,U,N)

Facet/Hierarchy Code:  V.TQ

Hierarchical Position:

Hierarchy of Objects Facet
Objects Facet
Hierarchy of Furnishings and Equipment (hierarchy name)
.... Furnishings and Equipment (hierarchy name) (G)
Hierarchy of Containers (hierarchy name)
........ Containers (hierarchy name) (G)
Hierarchy of containers (receptacles)
............ containers (receptacles) (G)
Hierarchy of <containers by form>
................ <containers by form> (G)
Hierarchy of vessels (containers)
.................... vessels (containers) (G)
Hierarchy of kandilai
........................ kandilai (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Cycladische vaten met een bolvormige buik, een lange hals, een voetstuk en vier doorboorde oren aan de buik. De doorboorde oren dienden voor koorden waarmee een deksel op het vat werd vastgezet. Kandilai danken hun naam aan hun gelijkenis met modern-Griekse kerklampen; ze zijn waarschijnlijk gebruikt voor vloeistoffen als olie of wijn. De kandilavorm kwam zeer veel voor en werd gemaakt van marmer of klei en in uiteenlopende formaten. De geleidelijke verdwijning van een voet of basis kan een stap zijn in de overgang van de kandila naar de bolle pyxis, een vorm die later populair werd. 

Sources and Contributors:
kandila............  [VP]
.................  Getty Museum, Authority file (2003-) accessed 20 May 2004
.................  J. Paul Getty Museum, collections online (2000-) accessed 20 May 2004
kandilai............  [RKD, AAT-Ned Preferred, VP Preferred]
.................  AAT-Ned (1994-)
.................  Getty Museum, Authority file (2003-) accessed 20 May 2004
kandiles............  [VP]
.................  J. Paul Getty Museum, collections online (2000-) accessed 20 May 2004
 
Subject: .....  [RKD, AAT-Ned, VP]
............  AAT-Ned (1994-)
............  Getty Museum, Authority file (2003-) accessed 20 May 2004
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Getty Museum, Authority file (2003-) accessed 20 May 2004
.......... J. Paul Getty Museum, collections online (2000-) accessed 20 May 2004
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust