The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300264917
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300264917

 

Record Type: concept
Tyrrhenian amphorae (neck amphorae, amphorae (storage vessels), ... Furnishings and Equipment (hierarchy name))

 

Note: A type of neck amphorae found in large numbers in Etruscan site in Italy, and not in Greece, so that they were originally thought to be Etruscan-made, Tyrrhenian being an old name for Etruscan. It is now know that they were made in Athens specifically for export to Italy. Komasts (dancers) and the adventures of Herakles are among the most popular subjects for Tyrrhenian vases. The artists to whom these vessels are attributed to are known as the Tyrrhenian Group.
 
Terms:
Tyrrhenian amphorae (preferred,C,U,English-P,D,U,PN)
Tyrrhenian amphora (C,U,English,AD,U,SN)
Tyrrhenian amphorai (C,U,English,UF,U,N)
第勒尼安雙耳瓶 (C,U,Chinese (traditional)-P,D,U,U)
dì lè ní ān shuāng ěr píng (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,UF,U,U)
di le ni an shuang er ping (C,U,Chinese (transliterated Pinyin without tones)-P,UF,U,U)
ti le ni an shuang erh p'ing (C,U,Chinese (transliterated Wade-Giles)-P,UF,U,U)
Tyrrheense amforen (C,U,Dutch-P,D,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  V.TQ

Hierarchical Position:

Hierarchy of Objects Facet
Objects Facet
Hierarchy of Furnishings and Equipment (hierarchy name)
.... Furnishings and Equipment (hierarchy name) (G)
Hierarchy of Containers (hierarchy name)
........ Containers (hierarchy name) (G)
Hierarchy of containers (receptacles)
............ containers (receptacles) (G)
Hierarchy of <containers by function or context>
................ <containers by function or context> (G)
Hierarchy of storage containers
.................... storage containers (G)
Hierarchy of storage vessels
........................ storage vessels (G)
Hierarchy of amphorae (storage vessels)
............................ amphorae (storage vessels) (G)
Hierarchy of neck amphorae
................................ neck amphorae (G)
Hierarchy of Tyrrhenian amphorae
.................................... Tyrrhenian amphorae (G)

Additional Notes:
Chinese (traditional) ..... 大量發掘於義大利伊特拉斯坎考古遺址,但絕跡於希臘的一種長頸雙耳瓶,因此這類陶瓶曾被認為是伊特拉斯坎原生製作的作品。第勒尼安為伊特拉斯坎的古名。目前已知此種陶瓶是專為出口至義大利在雅典城製作的器皿。克瑪斯特(舞者)與海克利斯的冒險是常見於第勒尼安陶瓶上的其中兩項裝飾主題。一般會將製作這些陶瓶的藝術家稱為「第勒尼安陶藝家」(Tyrrhenian Group)。 
Dutch ..... Een type halsamforen dat in grote aantallen is aangetroffen op Etruskische vindplaatsen in Italië en niet in Griekenland, zodat aanvankelijk werd gedacht dat ze door de Etrusken gemaakt waren (Tyrrheens is een oude naam voor Etruskisch). Tegenwoordig is bekend dat ze in Athene speciaal voor de export naar Italië werden gemaakt. Komasten (dansers) en de avonturen van Heracles behoren tot de populairste onderwerpen voor Tyrrheense vazen. De kunstenaars aan wie dit vaatwerk wordt toegeschreven, staat bekend als de Tyrrheense groep. 

Sources and Contributors:
第勒尼安雙耳瓶............  [AS-Academia Sinica Preferred]
.................  AS-Academia Sinica data (2014-)
di le ni an shuang er ping............  [AS-Academia Sinica]
...............................................  AS-Academia Sinica data (2014-)
dì lè ní ān shuāng ěr píng............  [AS-Academia Sinica]
...............................................  AS-Academia Sinica data (2014-)
ti le ni an shuang erh p'ing............  [AS-Academia Sinica]
...............................................  AS-Academia Sinica data (2014-)
Tyrrheense amforen............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
...................................  AAT-Ned (1994-)
Tyrrhenian amphora............  [VP]
...................................  Clark, Elston and Hart, Understanding Greek Vases (2002) 149
...................................  Getty Museum, Authority file (2003-) accessed 19 May 2004
Tyrrhenian amphorae............  [VP Preferred]
...................................  Getty Museum, Authority file (2003-) accessed 19 May 2004
Tyrrhenian amphorai............  [VP]
...................................  Getty Museum, Authority file (2003-) accessed 19 May 2004
 
Subject: .....  [AS-Academia Sinica, RKD, AAT-Ned, VP]
............  AAT-Ned (1994-)
............  Getty Museum, Authority file (2003-) accessed 19 May 2004
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Clark, Elston and Hart, Understanding Greek Vases (2002) 149
.......... Getty Museum, Authority file (2003-) accessed 19 May 2004
Chinese (traditional) .......... [AS-Academia Sinica]
.......... AS-Academia Sinica data (2014-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust