The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300312373
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300312373

 

Record Type: concept
crate labels (labels (identifying artifacts), identifying artifacts, ... Visual and Verbal Communication (hierarchy name))

 

Note: Labels applied to crates, usually wooden produce crates, to identify the contents and the grower, maker, or distributor of the fruit, vegetables, nuts, or other produce contained in the crates. Crate labels typically employ art and graphic design; they are often considered valuable by museums and collectors. The art of crate labels flourished in the late-19th through mid-20th century.
 
Terms:
crate labels (preferred,C,U,English-P,D,U,PN)
crate label (C,U,English,AD,U,SN)
labels, crate (C,U,English,UF,U,U)
kistetiketten (C,U,Dutch-P,D,U,U)
kistetiket (C,U,Dutch,AD,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  V.VW

Hierarchical Position:

Hierarchy of Objects Facet
Objects Facet
Hierarchy of Visual and Verbal Communication (hierarchy name)
.... Visual and Verbal Communication (hierarchy name) (G)
Hierarchy of Information Forms (hierarchy name)
........ Information Forms (hierarchy name) (G)
Hierarchy of information forms (objects)
............ information forms (objects) (G)
Hierarchy of information artifacts
................ information artifacts (G)
Hierarchy of <information artifacts by function>
.................... <information artifacts by function> (G)
Hierarchy of identifying artifacts
........................ identifying artifacts (G)
Hierarchy of labels (identifying artifacts)
............................ labels (identifying artifacts) (G)
Hierarchy of crate labels
................................ crate labels (G)

Additional Parents:

Hierarchy of Objects Facet
Objects Facet
Hierarchy of Visual and Verbal Communication (hierarchy name)
.... Visual and Verbal Communication (hierarchy name) (G)
Hierarchy of Information Forms (hierarchy name)
........ Information Forms (hierarchy name) (G)
Hierarchy of information forms (objects)
............ information forms (objects) (G)
Hierarchy of information artifacts
................ information artifacts (G)
Hierarchy of <information artifacts by function>
.................... <information artifacts by function> (G)
Hierarchy of <declaratory and advertising artifacts>
........................ <declaratory and advertising artifacts> (G)
Hierarchy of crate labels
............................ crate labels (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Labels die men aanbrengt op kisten, meestal van hout, waarin men producten vervoert, met daarop de naam van de kweker of de distributeur van het fruit, de groenten, de noten of de andere producten in de kisten. Gewoonlijk hebben de etiketten een kunstzinnig en grafisch ontwerp. Musea en verzamelaars beschouwen ze vaak als waardevolle objecten. De kunst van etiketten op kisten had haar bloeitijd tussen het eind van de negentiende en het midden van de twintigste eeuw. 

Sources and Contributors:
crate label............  [VP]
.......................  Salkin, California Label Art, 1900-1940 (1975)
crate labels............  [VP Preferred]
.......................  Christie's Online (2001-)
.......................  Grunwald, Encyclopedia of Collectibles (1978)
.......................  Salkin, California Label Art, 1900-1940 (1975)
.......................  Sotheby's Online (2001-)
kistetiket............  [RKD, AAT-Ned]
.......................  AAT-Ned (1994-)
kistetiketten............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
..........................  AAT-Ned (1994-)
labels, crate............  [VP]
..........................  Getty Vocabulary Program rules
 
Subject: .....  [RKD, AAT-Ned, VP]
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Grunwald, Encyclopedia of Collectibles (1978)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust