The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300264080
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300264080

 

Record Type: concept
santos (statues) (statues, <sculpture by subject type>, ... Visual and Verbal Communication (hierarchy name))

 

Note: Carvings of saints and other holy figures, usually wooden or of ivory, produced for Roman Catholics in Spanish colonies in the Americas, the Caribbean, and elsewhere, or similar objects made at a later date in imitation. Santos were very popular; they have a particular style, reminiscent of the seventeenth-century Spanish Baroque style, but use a less refined technique and primitive representations. It was customary to dress them in clothing. For two-dimensional representations of saints in Mexico and the southwestern United States, prefer "retablos." For three-dimensional images of saints Mexico and the southwestern United States, prefer "bultos."
 
Terms:
santos (statues) (preferred,C,U,English-P,D,U,PN)
santos (estatuas) (Spanish-P,D,U,PN)
santo (statue) (C,U,English,AD,U,SN)
santo (estatua) (Spanish,AD,U,SN)
santo’s (C,U,Dutch-P,D,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  V.VC

Hierarchical Position:

Hierarchy of Objects Facet
Objects Facet
Hierarchy of Visual and Verbal Communication (hierarchy name)
.... Visual and Verbal Communication (hierarchy name) (G)
Hierarchy of Visual Works (hierarchy name)
........ Visual Works (hierarchy name) (G)
Hierarchy of visual works (works)
............ visual works (works) (G)
Hierarchy of <visual works by material or technique>
................ <visual works by material or technique> (G)
Hierarchy of sculpture (visual works)
.................... sculpture (visual works) (G)
Hierarchy of <sculpture by subject type>
........................ <sculpture by subject type> (G)
Hierarchy of statues
............................ statues (G)
Hierarchy of santos (statues)
................................ santos (statues) (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Verwijst naar kleine houten of ivoren beeldsnijwerken van heiligen en andere vereerde figuren, die werden gemaakt voor rooms-katholieken in Spaanse kolonies in Amerika, het Caribisch gebied en elders. De term kan ook verwijzen naar latere imitaties van deze vroege beeldsnijwerken. Ze kenmerken zich in het algemeen door een stijl die doet denken aan de 17de-eeuwse Spaanse barokstijl maar met een minder verfijnde techniek en primitieve voorstellingen van gelaatstrekken en anatomie. Ze werden waarschijnlijk oorspronkelijk gesneden door priesters die geïmporteerde beeldhouwwerken imiteerden en zijn uiteindelijk beïnvloed door inheemse stijlen. Ze werden uiterst populair in de Spaanse kolonies, konden worden aangetroffen in elk typisch christelijk huis en werden in kerken geplaatst, waar sommige de bestemming van bedevaarten werden. Het was gebruikelijk de santo’s te hullen in kleding van stof die vaak versierd was met complex borduurwerk. De term kan ook verwijzen naar tweedimensionale voorstellingen van heiligen die in Mexico en het zuidwesten van de Verenigde Staten ‘retablo’s’ worden genoemd. Driedimensionale beelden van heiligen worden vaak ‘bulto’s’ genoemd in Mexico en het zuidwesten van de Verenigde Staten. 
Spanish ..... Se refiere a tallas pequeñas de madera o de marfil de santos y otras figuras sagradas producidas por católicos en las colonias españolas en las Américas, Caribe y en otros sitios. También se puede referir a imitaciones posteriores de estas tallas tempranas. Son generalmente caracterizadas por un estilo reminiscente al estilo barroco español del siglo XVII, pero usando una técnica menos refinada y representaciones primitivas de los elementos faciales y la anatomía; probablemente fueron originalmente tallados a menudo por sacerdotes. 

Related concepts:
created by ....  santeros
..................  (<artists by subject or style of work>, artists (visual artists), ... People (hierarchy name)) [300258968]
distinguished from ....  retablos (panel paintings)
..................................  (<paintings by subject type>, paintings (visual works), ... Visual and Verbal Communication (hierarchy name)) [300262837]
involve ....  saints
..............  (<people by state or condition>, people (agents), People (hierarchy name)) [300150555]

Sources and Contributors:
santo (statue)............  [CDBP-SNPC Preferred, VP]
.............................  Moliner, Diccionario de uso del español (2004) II:1030
.............................  Random House Unabridged Dictionary (1993) 1701
.............................  Webster's Third New International Dictionary (1961) 2012
santos (statues)............  [CDBP-SNPC, GCI Preferred, VP Preferred]
.............................  AATA database (2002-) 128495 checked 26 January 2012
.............................  Comité, Plural del término en singular
.............................  Grove Art Online (2008-)
.............................  Grove Dictionary of Art online (1999-2002) "Religion, iconography and subject-matter." Accessed 02/26/2001.
.............................  Shalkop, Wooden Saints (1967) title
.............................  Wroth, Images of Penance (1991) title
santo’s............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.................  AAT-Ned (1994-)
 
Subject: .....  [CDBP-SNPC, GCI, RKD, AAT-Ned, VP]
............  AAT-Ned (1994-)
............  AATA database (2002-) 128495 checked 26 January 2012
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Grove Art Online (2008-)
.......... Legacy AAT data
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
Spanish .......... [CDBP-SNPC]
.......... TAA database (2000-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust