The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300404443
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300404443

 

Record Type: concept
plates (reproduction object genre) (<object genres by function>, object genres (object classifications), Object Genres (hierarchy name))

 

Note: General concept for flat, relatively thin sheets or disks of a rigid material such as metal or glass that have a uniform surface and thickness, used to make a work in multiples. Examples are copper or steel plates that are etched or engraved and used in printmaking, and thin sheets of metal or glass used in photography to make positive or negative images.
 
Terms:
plates (reproduction object genre) (preferred,C,U,English-P,D,U,PN)
plate (reproduction object genre) (C,U,English,AD,U,SN)
platen (C,U,Dutch-P,D,U,U)
plaat (C,U,Dutch,AD,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  V.PE

Hierarchical Position:

Hierarchy of Objects Facet
Objects Facet
Hierarchy of Object Genres (hierarchy name)
.... Object Genres (hierarchy name) (G)
Hierarchy of object genres (object classifications)
........ object genres (object classifications) (G)
Hierarchy of <object genres by function>
............ <object genres by function> (G)
Hierarchy of plates (reproduction object genre)
................ plates (reproduction object genre) (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Algemeen concept voor platte, relatief dunne bladen of schijven van een onbuigzaam materiaal zoals metaal of glas, die een uniforme oppervlakte en dikte hebben, en die worden gebruikt om een werk in meerdere exemplaren te maken. Voorbeelden zijn koperen of stalen platen die worden ge√ętst of gegraveerd en bij het drukken worden gebruikt, en dunne metalen of glazen platen die in de fotografie worden gebruikt om positieven of negatieven te maken. 

Sources and Contributors:
plaat............  [RKD, AAT-Ned]
..............  AAT-Ned (1994-)
..............  UvA Talen
..............  Van Dale Online Woordenboek (2014-)
plate (reproduction object genre)............  [VP]
........................................................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
platen............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.................  AAT-Ned (1994-)
.................  UvA Talen
.................  Van Dale Online Woordenboek (2014-)
plates (reproduction object genre)............  [VP Preferred]
...........................................................  CDWA online (1995-)
...........................................................  Grove Art Online (2008-)
...........................................................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
...........................................................  Webster's Third New International Dictionary (1986)
 
Subject: .....  [VP]
 
Note:
English .......... [VP]
.......... CDWA online (1995-)
.......... Grove Art Online (2008-)
.......... Oxford English Dictionary Online (2002-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... UvA Talen
.......... Van Dale Online Woordenboek (2014-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust