The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300265145
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300265145

 

Record Type: concept
Bhagavad-gītās (religious texts, <documents by function>, ... Visual and Verbal Communication (hierarchy name))

 

Note: Regarded as the central text of the Hindu religion, the Bhagavad-gītā, written ca. 200 BCE, is comprised of eighteen sections and a total of 700 verses which form part of the epic poem known as the Mahābhārata. The verses describe a dialogue between the warrior Arjuna and Lord Krishna, on the eve of a battle between Arjuna and members of his family. It is thought that the text was written at a time when Bhramanical religion had been splintered, with Buddhism and Jainism separated. The Bhagavad-gītā teaches that there may be many ways to salvation, and can be interpreted as an endorsement of reconciliation.
 
Terms:
Bhagavad-gītās (preferred,C,U,English-P,D,U,PN)
Bhagavad-gītā (C,U,English,AD,U,SN)
Bhagavad-gītā (Dutch-P,D,U,U)
Bhagavad Gita (C,U,English,UF,U,N)
Bhagavad Gītā (C,U,English,UF,U,N)

Facet/Hierarchy Code:  V.VW

Hierarchical Position:

Hierarchy of Objects Facet
Objects Facet
Hierarchy of Visual and Verbal Communication (hierarchy name)
.... Visual and Verbal Communication (hierarchy name) (G)
Hierarchy of Information Forms (hierarchy name)
........ Information Forms (hierarchy name) (G)
Hierarchy of information forms (objects)
............ information forms (objects) (G)
Hierarchy of document genres
................ document genres (G)
Hierarchy of <documents by function>
.................... <documents by function> (G)
Hierarchy of religious texts
........................ religious texts (G)
Hierarchy of Bhagavad-gītās
............................ Bhagavad-gītās (G)

Additional Notes:
Dutch ..... De Bhagavad-gītā, die wordt beschouwd als de kerntekst van het hindoegeloof, werd circa 200 v. Chr. geschreven en bestaat uit 18 gedeelten en in totaal 700 verzen die deel uitmaken van het heldendicht de Mahābhārata. De verzen beschrijven een dialoog tussen de krijger Arjuna en Heer Krishna, aan de vooravond van de strijd tussen Arjuna en leden van zijn familie. De tekst zou zijn geschreven in een periode dat het brahmaanse geloof versplinterd was geraakt en het boeddhisme en jaïnisme zich hadden afgesplitst. De Bhagavad-gītā leert dat er diverse wegen zijn die naar de verlossing leiden, en het werk kan als een pleidooi voor verzoening worden beschouwd. 

Sources and Contributors:
Bhagavad-gītā............  [RKD, AAT-Ned Preferred, VP]
..........................  AAT-Ned (1994-)
..........................  Bowker, Oxford Dictionary of World Religions (1997) 139-140
Bhagavad Gita............  [VP]
..........................  Goring, ed., Larousse Dictionary of Beliefs and Religions (1994) 64
Bhagavad Gītā............  [VP]
..........................  Goring, ed., Larousse Dictionary of Beliefs and Religions (1994) 64
Bhagavad-gītās............  [VP Preferred]
.............................  Getty Vocabulary Program rules
 
Subject: .....  [RKD, AAT-Ned, VP]
............  AAT-Ned (1994-)
............  Bowker, Oxford Dictionary of World Religions (1997) 139-140
............  Goring, ed., Larousse Dictionary of Beliefs and Religions (1994) 64
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Legacy AAT data
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust