The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples) Representative Images:    1

ID: 300265128
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300265128

 

Record Type: concept
Qur'ans (religious texts, <documents by function>, ... Visual and Verbal Communication (hierarchy name))

 

Note: Refers to the sacred scriptures of Islam, believed by Muslims to be the word of Allah and revealed to the prophet Muhammad between 610-632 CE by the angel Gabriel. The text may be embellished with geometric and vegetal decorations, but the traditional prohibition against representing living creatures is applied with particular force to texts of the Koran. Paintings illustrating narrative passages of the Koran never appear in manuscripts of the Koran itself, although they do appear in manuscripts of texts inspired by its themes. A definitive text of the Koran is believed to have been established within 30 years of Muhammad's death; it has remained unchanged since. The Koran comprises 114 chapters, or suras, which are roughly arranged by decreasing order of length, and primarily written in the voice of God. The text is poetry rather than prose, and as such is less concerned with narrative flow. In general, the early suras focus on summoning worshipers, appeals to worship one God, social justice, and stories of unbelieving peoples. The later suras contain social material and prescriptions concerning marriage, the family, ethical matters, and the Muslim community. The Koran has been the main source of Islamic legislation on issues ranging from divorce, times of worship, fasting, and warfare. It is frequently recited or chanted for devotional and liturgical purposes.
 
Terms:
Qur'ans (preferred,C,U,English-P,D,U,PN)
qur’an (C,U,English,AD,SN)
Qur'an (C,U,LC,English,AD,U,SN)
koran (C,U,English,UF,U,SN)
Qur'āns (C,U,English,UF,U,N)
Qur'ān (C,U,English,UF,U,N)
Korans (C,U,English,UF,U,PN)
Korans (Dutch-P,D,U,U)
Koran (C,U,English,UF,U,SN)
Koran (Dutch,AD,U,U)
Qurans (C,U,English,UF,U,N)
Quran (C,U,English,UF,U,N)
Korán (C,U,English,UF,U,N)
Core (religious text) (C,U,English,UF,U,N)
Currawn (C,U,English,UF,U,N)
Coran (C,U,English,UF,U,N)
Kuran (C,U,English,UF,U,N)
Kurán (C,U,English,UF,U,N)
Alkaron (C,U,English,UF,U,N)
Alkaroun (C,U,English,UF,U,N)
Al-Coran (C,U,English,UF,U,N)
Alchoran (C,U,English,UF,U,N)
al-Qur'an (C,U,English,UF,U,N)
قرآن (C,U,Arabic ,UF,U,U)
coran (C,U,French-P,AD,U,MSN)
Alcoran (C,U,French,UF,U,N)
קוראן (C,U,Hebrew,D,U,U)
Каран (C,U,undetermined,UF,U,U)
Коран (C,U,undetermined,UF,U,U)
Κοράνιο (C,U,undetermined,UF,U,U)
Ku-lan ching (C,U,undetermined,UF,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  V.VW

Hierarchical Position:

Hierarchy of Objects Facet
Objects Facet
Hierarchy of Visual and Verbal Communication (hierarchy name)
.... Visual and Verbal Communication (hierarchy name) (G)
Hierarchy of Information Forms (hierarchy name)
........ Information Forms (hierarchy name) (G)
Hierarchy of information forms (objects)
............ information forms (objects) (G)
Hierarchy of document genres
................ document genres (G)
Hierarchy of <documents by function>
.................... <documents by function> (G)
Hierarchy of religious texts
........................ religious texts (G)
Hierarchy of Qur'ans
............................ Qur'ans (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Verwijst naar de heilige geschriften van de islam, die volgens de moslims het woord van Allah vertegenwoordigen en tussen 610-632 n. Chr. door de aartsengel Gabriël aan de profeet Mohammed zouden zijn onthuld. De teksten zijn soms verfraaid met geometrische decoraties en plantenmotieven, maar het traditionele verbod op het afbeelden van levende wezens wordt bijzonder strikt gehandhaafd bij Koranteksten. Schilderijen met afbeeldingen van verhalen uit de Koran verschijnen nooit in de Koran zelf, maar soms wel in manuscripten met teksten die op thema's uit de Koran zijn geïnspireerd. De definitieve tekst van de Koran zou reeds binnen 30 jaar na de dood van Mohammed zijn vastgelegd, en is sindsdien onveranderd gebleven. De Koran bestaat uit 114 hoofdstukken of soera's, die ongeveer zijn gerangschikt op aflopende volgorde van lengte, en die hoofdzakelijk in de stem van God zijn geschreven. De tekst heeft meer een poëtisch dan een prozaïsch karakter, waardoor het verhalende element een ondergeschikte rol speelt. In het algemeen richten de vroege soera's zich op het oproepen van de gelovigen, met thema's als het aanbidden van slechts één God, sociale rechtvaardigheid en verhalen van ongelovigen. De latere soera's bevatten meer maatschappelijk getinte elementen en voorschriften omtrent het huwelijk, het gezin, ethische kwesties en de moslimgemeenschap. De Koran fungeert als belangrijkste bron voor de islamitische wetgeving met betrekking tot zaken als echtscheiding, gebedstijden, vasten en oorlogsvoering. Er wordt vaak uit voorgedragen en gezongen voor godsdienstige of liturgische doeleinden. 

Related concepts:
reflect/produced by ....  Islam
....................................  (Abrahamic religions, religions (belief systems, cultures), ... Associated Concepts (hierarchy name)) [300073715]

Sources and Contributors:
קוראן............  [IMJ, VP]
..............  Israel Museum Jerusalem contribution (n.d.)
..............  Library of Congress Authorities online (2002-)
قرآن............  [VP]
...........  Library of Congress Authorities online (2002-)
Каран............  [VP]
..............  Library of Congress Authorities online (2002-)
Коран............  [VP]
..............  Library of Congress Authorities online (2002-)
Κοράνιο............  [VP]
.................  Library of Congress Authorities online (2002-)
Alchoran............  [VP]
.................  Oxford English Dictionary Online (2002-) "Alcoran;" accessed 4 January 2007
Alcoran............  [VP]
.................  Oxford English Dictionary Online (2002-) accessed 4 January 2007
.................  Picart and Faliu, Cérémonies et coutumes religieuses (1988)
Al-Coran............  [VP]
.................  Oxford English Dictionary Online (2002-) "Alcoran;" accessed 4 January 2007
Alkaron............  [VP]
.................  Oxford English Dictionary Online (2002-) "Alcoran;" accessed 4 January 2007
Alkaroun............  [VP]
.................  Oxford English Dictionary Online (2002-) "Alcoran;" accessed 4 January 2007
al-Qur'an............  [VP]
....................  al-Tabari, al-Qur'an (1987) title
Coran............  [VP]
..............  Oxford English Dictionary Online (2002-) accessed 15 December 2004
coran............  [AASLH, CHIN / RCIP]
..............  AASLH data (2016-)
..............  CHIN / RCIP translation (2016-)
..............  Nomenclature database (2018-) http://nomenclature.info/nom/13241; scheme: Nomenclature-Objects
..............  Nomenclature for Museum Cataloging / Nomenclature pour le catalogage translation project (2016-) 13241
Core (religious text)............  [VP]
......................................  Oxford English Dictionary Online (2002-) accessed 15 December 2004
Currawn............  [VP]
.................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
Koran............  [RKD, AAT-Ned, VP]
..............  AAT-Ned (1994-)
..............  AATA database (2002-)
..............  Britannica Student Encyclopedia Online (2002-) accessed 23 May 2005
..............  Goring, ed., Larousse Dictionary of Beliefs and Religions (1994) 288
..............  Grove Art Online (2003-2008) accessed 4 June 2005
..............  Grove Art Online (2008-)
..............  Johnston, Newsweek Vows to Curb Anonymity, New York Times (2005) accessed 23 May 2005
..............  Kurtz, Media vs. Military, Washington Post online (2005) accessed 6 June 2005
..............  Oxford English Dictionary Online (2002-) accessed 15 December 2004
..............  Random House Dictionary of the English Language (1987)
..............  Van Dale Ne-En (1991)
..............  Van Dale Online Woordenboek (2014-)
..............  Webster's Third New International Dictionary (1986)
Korán............  [VP]
..............  Oxford English Dictionary Online (2002-) accessed 15 December 2004
koran............  [AASLH Preferred, CHIN / RCIP Preferred]
..............  AASLH data (2016-)
..............  CHIN / RCIP translation (2016-)
..............  Nomenclature database (2018-) http://nomenclature.info/nom/13241; scheme: Nomenclature-Objects
..............  Nomenclature for Museum Cataloging / Nomenclature pour le catalogage translation project (2016-) 13241
Korans............  [GCI Preferred, RKD, AAT-Ned Preferred, VP]
.................  AAT-Ned (1994-)
.................  AATA database (2002-) 125369 checked 26 January 2012
.................  Grove Art Online (2008-)
.................  J. Paul Getty Museum, collections online (2000-)
.................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
.................  Random House Dictionary of the English Language (1987)
.................  Van Dale Ne-En (1991)
.................  Van Dale Online Woordenboek (2014-)
Ku-lan ching............  [VP]
.......................  Library of Congress Authorities online (2002-)
Kuran............  [VP]
..............  Oxford English Dictionary Online (2002-) accessed 15 December 2004
Kurán............  [VP]
..............  Oxford English Dictionary Online (2002-) accessed 15 December 2004
Qur'ān............  [VP]
.................  Bowker, Oxford Dictionary of World Religions (1997) 786
.................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 23 May 2005
Quran............  [VP]
..............  Goring, ed., Larousse Dictionary of Beliefs and Religions (1994) 424
..............  Reuters, Newsweek changes sourcing policy, CNN (2005) accessed 6 June 2005
Qur'an............  [VP]
.................  Grove Art Online (2008-)
.................  Library of Congress Authorities online (2002-) n 79046204
qur’an............  [IMJ Preferred]
.................  Israel Museum Jerusalem contribution (n.d.)
Qur'āns............  [VP]
.................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
.................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
Qurans............  [VP]
.................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
Qur'ans............  [VP Preferred]
.................  Grove Art Online (2008-)
.................  Metropolitan Museum of Art [online] (2001-)
.................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
 
Subject: .....  [AASLH, CHIN / RCIP, GCI, IMJ, RKD, AAT-Ned, VP]
............  AASLH data (2016-)
............  AATA database (2002-) 125369 checked 26 January 2012
............  Bowker, Oxford Dictionary of World Religions (1997) 786
............  CHIN / RCIP translation (2016-)
............  Goring, ed., Larousse Dictionary of Beliefs and Religions (1994) 484
............  Israel Museum Jerusalem contribution (n.d.)
............  Nomenclature database (2018-) http://nomenclature.info/nom/13241; scheme: Nomenclature-Objects
............  Nomenclature for Museum Cataloging / Nomenclature pour le catalogage translation project (2016-)
............  Picart and Faliu, Cérémonies et coutumes religieuses (1988)
............  Van Dale Ne-En (1991)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Bowker, Oxford Dictionary of World Religions (1997) 786
.......... Goring, ed., Larousse Dictionary of Beliefs and Religions (1994) 484
.......... Grove Art Online (2003-2008) Déroche, F., "Koran," accessed 4 June 2004
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned, VP]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... AATA database (2002-)
.......... Grove Art Online (2008-)
.......... Oxford English Dictionary Online (2002-)
.......... Random House Dictionary of the English Language (1987)
.......... Van Dale Ne-En (1991)
.......... Van Dale Online Woordenboek (2014-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust