The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300343731
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300343731

 

Record Type: concept
tribal art (art genres, <genres in the visual arts>, ... Associated Concepts (hierarchy name))

 

Note: Refers to the art and certain artifacts of small-scale societies, even when the societies are not strictly speaking tribal in social structure. The rubric is typically applied to works of Native Americans, Oceania, and sub-Saharan Africa. The characteristics that define creators of tribal art are 1. isolation, politically and economically, from advanced civilizations; 2. oral traditions in rather than literacy; 3. small, independent population groupings, usually in villages of no more than a few hundred inhabitants who live a life of face-to-face social interaction and informal social control; 4. a low level of labor and craft specialization; 5. subsistence by hunting, fishing, and gathering and/or small-scale agriculture; 6. little technology beyond hand tools, often of stone rather than metal; and 7. slow rates of cultural change prior to European contact.
 
Terms:
tribal art (preferred,C,U,English-P,D,U,SN)
tribal arts (C,U,English,AD,U,PN)
art, tribal (C,U,English,UF,U,U)
ethnographic art (C,U,English,UF,U,U)
tribale kunst (C,U,Dutch-P,D,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  B.BM

Hierarchical Position:

Hierarchy of Associated Concepts Facet
Associated Concepts Facet
Hierarchy of Associated Concepts (hierarchy name)
.... Associated Concepts (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <concepts in the arts and humanities>
........ <concepts in the arts and humanities> (G)
Hierarchy of <genres in the visual arts>
............ <genres in the visual arts> (G)
Hierarchy of art genres
................ art genres (G)
Hierarchy of tribal art
.................... tribal art (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Verwijst naar de kunst en bepaalde artefacten van kleinschalige gemeenschappen. Met deze categorie bedoelt men meestal het werk van Native Americans en inwoners van Oceanië en Afrika ten zuiden de Sahara. Makers van inheemse kunst zijn als volgt te definiëren: 1. ze zijn politiek en economisch geïsoleerd van geavanceerde beschavingen; 2. ze maken gebruik van mondelinge overlevering en niet van schriftelijke; 3. ze leven in kleine, onafhankelijke bevolkingsgroepen, meestal in dorpen met niet meer dan een paar honderd inwoners in een sfeer van persoonlijke sociale interactie en informele sociale controle; 4. ze hebben een laag arbeidsniveau en weinig ambachtelijke specialisatie; 5. ze voorzien in hun levensonderhoud door jacht, visserij, het verzamelen van eetbare producten en/of kleinschalige landbouw; 6. ze gebruiken weinig technologie, behalve handgereedschap, vaak van steen en niet van metaal, en 7. culturele veranderingen verliepen traag tot het contact met Europeanen. 

Related concepts:
meaning/usage overlaps with ....  indigenous art
..................................................  (art genres, <genres in the visual arts>, ... Associated Concepts (hierarchy name)) [300404576]
meaning/usage overlaps with ....  primitive art
..................................................  (art genres, <genres in the visual arts>, ... Associated Concepts (hierarchy name)) [300056500]
..................................................  "primitive art" is no longer used, although "tribal art" may be

Sources and Contributors:
art, tribal............  [VP]
.......................  Getty Vocabulary Program rules
ethnographic art............  [VP]
.............................  Grove Art Online (2008-)
tribal art............  [VP Preferred]
.......................  Biebuyck, Tradition and Creativity in Tribal Art (1969) title
.......................  Grove Art Online (2008-) accessed 8 November 2010
.......................  Schuster and Carpenter, Patterns That Connect (1996) title
tribal arts............  [VP]
.......................  Bacquart, Tribal Arts of Africa (2002) title
.......................  Grove Art Online (2008-)
tribale kunst............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
..........................  AAT-Ned (1994-)
 
Subject: .....  [RKD, AAT-Ned, VP]
............  P. Keith, Judith Miller en J. Haast: Tribale kunst. Etnografische kunst uit de hele wereld. Terra, 2007
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Grove Art Online (2008-) Dutton, Denis, "Tribal art," accessed 8 November 2010
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust