The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300393199
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300393199

 

Record Type: concept
commissioning (function) (business (commercial function), <business and related functions>, ... Functions (hierarchy name))

 

Note: Activities associated with the order or authorization, often including a contract, for the production of a thing, performance, written work, or other such activity. Common examples are commissions for artists, architects, engineers, or construction companies for designs or construction of a building, piece of equipment, or work of art. For the work orders produced by the process of commissioning, use "commissions (orders for work)."
 
Terms:
commissioning (function) (preferred,C,U,English-P,D,U,VN)
commissioned (function) (C,U,English,AD,U,PP)
commissions (business functions) (C,U,English,UF,U,PN)
commission (business function) (C,U,English,UF,U,SN)
In opdracht werken (C,U,Dutch-P,D,U,U)
In opdracht gewerkt (C,U,Dutch,AD,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  K.KG

Hierarchical Position:

Hierarchy of Activities Facet
Activities Facet
Hierarchy of Functions (hierarchy name)
.... Functions (hierarchy name) (G)
Hierarchy of functions (activities)
........ functions (activities) (G)
Hierarchy of <functions by specific context>
............ <functions by specific context> (G)
Hierarchy of <business and related functions>
................ <business and related functions> (G)
Hierarchy of business (commercial function)
.................... business (commercial function) (G)
Hierarchy of commissioning (function)
........................ commissioning (function) (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Activiteiten verbonden met een verzoek of machtiging om iets te doen, vaak bekrachtigd door een contract, voor de productie van een ding, een voorstelling, een geschreven werk of iets dergelijks. Algemene voorbeelden zijn opdrachten voor kunstenaars, architecten, ingenieurs of bouwbedrijven voor het ontwerp of de constructie van een gebouw, apparaat of kunstwerk. 

Related concepts:
produces ....  commissions (orders for works)
................  (concepts relating to the creative process, artistic concepts, ... Associated Concepts (hierarchy name)) [300400904]

Sources and Contributors:
commission (business function)............  [VP]
.....................................................  Guide to the Description of Architectural Drawings (1994)
commissioned (function)............  [VP]
.........................................  Guide to the Description of Architectural Drawings (1994)
commissioning (function)............  [VP Preferred]
.........................................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
commissions (business functions)............  [VP]
.....................................................  Guide to the Description of Architectural Drawings (1994)
.....................................................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
.....................................................  Random House Unabridged Dictionary (1993)
.....................................................  Webster's Third New International Dictionary (1961)
In opdracht gewerkt............  [RKD, AAT-Ned, VP]
...................................  AAT-Ned (1994-)
...................................  UvA Talen
...................................  Van Dale Online Woordenboek (2014-)
In opdracht werken............  [RKD, AAT-Ned Preferred, VP]
...................................  AAT-Ned (1994-)
...................................  UvA Talen
...................................  Van Dale Online Woordenboek (2014-)
 
Subject: .....  [VP]
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Grove Art Online (2008-)
.......... Oxford English Dictionary Online (2002-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... UvA Talen
.......... Van Dale Online Woordenboek (2014-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust