The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300411487
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300411487

 

Record Type: concept
flèches (fortification elements) (outworks, fortification elements, ... Components (hierarchy name))

 

Note: Part of the outworks of a fortress, built in front of the glacis, consisting of two converging faces forming a salient angle, forming an arrowhead shape.Similar to a redan, but with faces forming an acute angle.
 
Terms:
flèches (fortification elements) (preferred,C,U,English-P,D,U,U)
flèches (verdedigingswerkonderdelen) (Dutch,D,U,PN)
flèche (fortification element) (C,U,English,AD,U,U)
flèche (fortification element) (Dutch,AD,U,SN)
fleche (fortification element) (C,U,English,UF,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  V.PJ

Hierarchical Position:

Hierarchy of Objects Facet
Objects Facet
Hierarchy of Components (hierarchy name)
.... Components (hierarchy name) (G)
Hierarchy of components (objects parts)
........ components (objects parts) (G)
Hierarchy of <components by specific context>
............ <components by specific context> (G)
Hierarchy of architectural elements
................ architectural elements (G)
Hierarchy of <architectural elements by building type>
.................... <architectural elements by building type> (G)
Hierarchy of fortification elements
........................ fortification elements (G)
Hierarchy of outworks
............................ outworks (G)
Hierarchy of flèches (fortification elements)
................................ flèches (fortification elements) (P,U)

Additional Notes:
Dutch ..... Een klein vestingwerk, bestaande uit twee verdedigingswallen (facen genaamd), die elkaar onder een hoek raken. Het zo ontstane werk kan zelfstandig zijn (in de vorm van een versimpelde lunet, maar het is vaak onderdeel van een liniewal. De flèche is vrijwel identiek aan een redan, maar in dit geval raken de facen elkaar onder een hoek die scherper is dan 90 graden, terwijl bij een redan de hoek 90 graden exact is. 

Sources and Contributors:
flèche (fortification element)............  [RKD, AAT-Ned, VP]
.....................................................  AAT-Ned (1994-)
.....................................................  Kamps, Terminologie verdedigingswerken (1999)
.....................................................  Van Dale Online Woordenboek (2014-)
fleche (fortification element)............  [VP]
.....................................................  Getty Vocabulary Program rules
flèches (fortification elements)............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.....................................................  AAT-Ned (1994-)
.....................................................  Kamps, Terminologie verdedigingswerken (1999)
.....................................................  Van Dale Online Woordenboek (2014-)
 
Subject: .....  [RKD, AAT-Ned, VP]
 
Note:
English .......... [RKD, AAT-Ned, VP]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... Scott, Military Dictionary (1861)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... Kamps, Terminologie verdedigingswerken (1999)
.......... Van Dale Online Woordenboek (2014-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust