The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300312075
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300312075

 

Record Type: concept
tombstones (documents) (<documents by form>, document genres, ... Visual and Verbal Communication (hierarchy name))

 

Note: Standardized displays of information about an art object or other cultural material that include specific data elements that uniquely identify and describe the object, often the name of creator, title, date of creation, materials, dimensions, location and unique identifying number (such as an accession number), and copyright and credit line. Tombstones are used in wall labels, captions under illustrations in publications, etc.
 
Terms:
tombstones (documents) (preferred,C,U,English-P,D,U,PN)
tombstones (soorten documenten) (Dutch-P,D,U,U)
tombstone (document) (C,U,English,AD,U,SN)

Facet/Hierarchy Code:  V.VW

Hierarchical Position:

Hierarchy of Objects Facet
Objects Facet
Hierarchy of Visual and Verbal Communication (hierarchy name)
.... Visual and Verbal Communication (hierarchy name) (G)
Hierarchy of Information Forms (hierarchy name)
........ Information Forms (hierarchy name) (G)
Hierarchy of information forms (objects)
............ information forms (objects) (G)
Hierarchy of document genres
................ document genres (G)
Hierarchy of <documents by form>
.................... <documents by form> (G)
Hierarchy of tombstones (documents)
........................ tombstones (documents) (G)

Additional Notes:
Dutch ..... Gestandaardiseerde informatieweergave over een kunstwerk of andere culturele objecten met daarop de unieke gegevens van het object en een beschrijving daarvan. Vaak staat de naam van de kunstenaar erop, de titel van het kunstwerk, het jaar waarin het gemaakt is, het gebruikte materiaal, de afmetingen en de locatie. Doorgaans bevat het ook een uniek identificatienummer (zoals een registratienummer), informatie over auteursrechten en een vermelding van degene die het werk ter beschikking heeft gesteld (indien van toepassing).  

Related concepts:
distinguished from ....  gallery texts
..................................  (<documents by form>, document genres, ... Visual and Verbal Communication (hierarchy name)) [300417268]

Sources and Contributors:
tombstone (document)............  [VP]
...................................  CDWA online (1995-)
tombstones (documents)............  [RKD, AAT-Ned Preferred, VP Preferred]
.........................................  AAT-Ned (1994-)
.........................................  Cameron, Permanent African Gallery (2009)
.........................................  CDWA online (1995-)
.........................................  Oberoi, Digital Images in Museums (2008)
 
Subject: .....  [RKD, AAT-Ned, VP]
 
Note:
English .......... [VP]
.......... CDWA online (1995-)
.......... Legacy AAT data
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust