The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300056335
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300056335

 

Record Type: concept
optical illusion (<visual and representational concepts>, formal concepts (artistic concept), ... Associated Concepts (hierarchy name))

 

Note: Deceptive visual phenomena induced by the refraction of light as it passes through one substance to another or by atmospheric conditions that manipulate light rays.
 
Terms:
optical illusion (preferred,C,U,English-P,D,U,N)
illusion, optical (C,U,English,UF,U,N)
optical illusions (C,U,LC,English,UF,U,N)
目視錯覺 (C,U,Chinese (traditional)-P,D,U,U)
mù shì cuò jué (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,UF,U,U)
mu shi cuo jue (C,U,Chinese (transliterated Pinyin without tones)-P,UF,U,U)
mu shih ts'o chüeh (C,U,Chinese (transliterated Wade-Giles)-P,UF,U,U)
optische illusie (C,U,Dutch-P,D,U,U)
ilusión óptica (C,U,Spanish-P,D,U,U)
ilusión (C,U,Spanish,AD,U,U)
bedrijghertje (C,U,Spanish,UF,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  B.BM

Hierarchical Position:

Hierarchy of Associated Concepts Facet
Associated Concepts Facet
Hierarchy of Associated Concepts (hierarchy name)
.... Associated Concepts (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <concepts in the arts and humanities>
........ <concepts in the arts and humanities> (G)
Hierarchy of artistic concepts
............ artistic concepts (G)
Hierarchy of formal concepts (artistic concept)
................ formal concepts (artistic concept) (G)
Hierarchy of <visual and representational concepts>
.................... <visual and representational concepts> (G)
Hierarchy of optical illusion
........................ optical illusion (G)

Additional Notes:
Chinese (traditional) ..... 光穿透一物質而到達另一物質的折射,或是大氣狀態導致光線扭曲等,造成對視覺現象的誤導。 
Dutch ..... Optische illusie is het fenomeen waarbij een objectieve voorstelling met de ogen wordt waargenomen, maar de voorstelling wordt bedrieglijk anders ‘gezien’ of geïnterpreteerd. In sommige gevallen wordt de oorzaak gezocht in natuurkundige effecten, zoals breking van licht in een materie. In andere gevallen is de waarnemer zelf veroorzaker van de illusie: de fysiologische eigenschappen of beperkingen van het oog veroorzaken de illusie of de hersenen scheppen een ‘werkelijkheid’ op basis van kennis en verwachting. Het fenomeen optische illusie wordt in de kunst vaak uitgelokt doordat er gebruik wordt gemaakt van de kennis van bepaalde psychologische principes of uitbeeldende technieken. Gebruik 'illusionisme' om te verwijzen naar de poging om een situatie of tafereel in de werkelijkheid met bepaalde technieken na te bootsen zodat het effect levensecht lijkt. Gebruik nog specifieker 'trompe-l'oeil' in de westerse context bij tweedimensionale werken en bas-reliëfs. 
Spanish ..... Fenómenos visuales engañosos inducidos por la refracción de luz en su paso a través de una sustancia a otra o por condiciones atmosféricas que manipulan los rayos luminosos. 

Sources and Contributors:
目視錯覺............  [AS-Academia Sinica Preferred]
...........  TELDAP database (2009-)
bedrijghertje............  [CDBP-SNPC]
..........................  Toman, El Barroco. Arquitectura, escultura, pintura (1997) 482
illusion, optical............  [VP]
................................  Getty Vocabulary Program rules
ilusión............  [CDBP-SNPC]
.................  Moliner, Diccionario de uso del español (2004) II:89
ilusión óptica............  [CDBP-SNPC Preferred]
.............................  Toman, El Barroco. Arquitectura, escultura, pintura (1997) 482
mu shi cuo jue............  [AS-Academia Sinica]
.............................  TELDAP database (2009-)
mù shì cuò jué............  [AS-Academia Sinica]
.............................  TELDAP database (2009-)
mu shih ts'o chüeh............  [AS-Academia Sinica]
...................................  TELDAP database (2009-)
optical illusion............  [GCI Preferred, VP Preferred]
.............................  AATA database (2002-) 126808 checked 26 January 2012
.............................  Webster's 9th New Collegiate Dictionary (1985)
optical illusions............  [VP]
................................  Avery Index (1963-)
................................  CDMARC Subjects: LCSH (1988-)
................................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) "Visual Illusions: Optical Illusions" Accessed 8/16/00
optische illusie............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.............................  AAT-Ned (1994-)
.............................  Van Dale Engels-Nederlands (1989)
 
Subject: .....  [AS-Academia Sinica, CDBP-SNPC, GCI, RKD, AAT-Ned, VP]
............  AATA database (2002-) 126808 checked 26 January 2012
............  Van Dale Engels-Nederlands (1989)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Legacy AAT data
Chinese (traditional) .......... [AS-Academia Sinica]
.......... TELDAP database (2009-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... Van Dale Engels-Nederlands (1989)
Spanish .......... [CDBP-SNPC]
.......... TAA database (2000-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust